مشخصات فنی صفحه گالوانیزه اتصال زمین با سیم مسی 10 متری و میله مسی اتصال زمین با بست مربوطه

افراد کم توان