استعلام تامین برق متقاضیان روستایی شهرستان طبس از محل اعتبارات عمرانی

افراد کم توان