EN
شعار سال

نظرسنجی فرایندها و تصمیمات

تعداد شرکت کنندگان : 7 نفر

ردیف متن سوال تصمیمات اخذ شده نتیجه
1 اطلاعات مربوط به برق امید را از چه راهی کسب نموده اید؟ اطلاع رسانی بیشتر در جراید - طراحی اینفوگراف و ارسال در شبکه های اجتماعی و سایت - مصاحبه صدا و سیما dvr
2 دریافت اطلاعات مربوط به خاموشی خود را از چه طریقی ترجیح میدهید دریافت کنید؟ ارسال پیامک جهت مشترکین حساس - اطلاع رسانی در ارتباط با دریافت برنامه خاموشی از طریق اپ برق من - ارائه برنامه خاموشی در وب سایت و اطلاع رسانی بیشتر - ارائه برنامه خاموشی از طریق سامانه 121و اطلاع رسانی بیشتر dvr
3 اطلاع رسانی در زمینه مدیریت مصرف از چه طریقی تاثیر بیشتری خواهد داشت؟ ساخت کلیپ های آموزشی وپخش از صدا و سیما - ساخت اینفوگراف و ارسال در شبکه ها مجازی - اطلاع رسانی در روزنامه - نصب بنر در سطح شهر dvr
4 در چه حوزه هایی از ایمنی نیاز به اطلاع رسانی بیشتر می باشد؟ طراحی اینفوگراف و بنر در خصوص ایمنی شهروندان و ارسال در شبکه های مجازی - ساخت کلیپ های آموزشی ایمنی کولر وپخش از صدا و سیما - ارسال توصیه های ایمنی از طریق روزنامه ها dvr
5 کدام یک از شیوه های دریافت خدمت برای شما سهولت بیشتری دارد؟ توسعه خدمات اپ برق من - بروزرسانی و رفع اشکالات سامانه میز خدمت - نظارت بیشتر بر دفاتر پیشخوان dvr
افراد کم توان