postsMon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد: مشترکان کم مصرف پاداش می گیرند/feed/1440<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان در حاشیه دیدار با خبرنگاران اظهار داشت: آن دسته از مشتركان خانگي كه در ماه هاي گرم سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته كمتر برق مصرف كنند و ميزان استفاده برق آنها زير الگوي تعريف شده باشد، مشمول تشويق هاي مصوبه هيئت دولت خواهند شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">مهدی دادگر بهینه سازی مصرف برق را از مهمترین هدف مصوبه هیات محترم دولت اعلام کرد و افزود: در مناطق عادي كه بيشتر مشتركان در اين بخش ها سكونت دارند، الگوي تعيين شده 200 كيلووات ساعت در ماه هاي غيرگرم و 300 كيلووات ساعت در ماه هاي گرم است كه بر اساس ارزیابی های انجام شده نيازهاي مصرف برق يك خانوار را به صورت كامل پوشش مي دهد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به اینکه مشترکانی که الگوی مصرف بالاتری دارند تا کنون از یارانه بیشتری بهره مند می شدند، افزود: بر اساس مصوبه جدید از این به بعد یارانه یکسانی که برای کل مشترکان در نظر گرفته شده به آنها نیز تعلق خواهد گرفت و مشترکان پر مصرف بابت مصرف بالاتر از الگوی تعیین شده هزینه بیشتری پرداخت </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">خواهند نمود</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">وی با اشاره به اینکه حدود </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">20</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">&nbsp; درصد مشترکین استان در دسته مشترکان پر مصرف هستند گفت: اين اقدام به منظور برقراري عدالت در توزيع يارانه هاي انرژي صورت گرفته و از آنجا كه بيشترين برق مورد نياز كشور توسط بخش خصوصي توليد مي شود، دولت مي بايست برق را با قيمت واقعي خريداري و با نرخ يارانه اي به مشتركان تحويل دهد كه در اين شرايط، مشتركاني كه از برق بيشتري استفاده مي كردند، از يارانه بيشتري نيز بهره مند مي شدند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">دادگر همچنین گفت: نزدیک به </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">31</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333"> درصد مشترکان استان در دسته کم مصرف هستند که قبض آنها صفر صادر شده و حدود 49 درصد مشترکان نیز در دسته خوش مصرف هستند که با کمی تغییر در رفتار مصرف میتوانند به دسته کم مصرف وارد شده و از مزایا و پاداش های این دسته بهره مند شوند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در حفظ منابع ملی کشور تاکید کرد: صرفه جویی در مصرف انرژی برای همه ایام سال امری مفید است و هر اقدام کاهش و یا اصلاح مصرف توسط مشترکان در هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت، تجاری و خانگی می&zwnj;توانند به ماندگاری ذخایر منابع آبی و استفاده از این ذخایر در تابستان به ما کمک کند بنابراین توصیه ما این است که مشترکان به مساله مدیریت مصرف توجه ویژه داشته باشند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">وی در پایان افزود: مشترکان می توانند با رعایت راهکارهایی ساده مانند استفاده از روشنایی طبیعی در روز، عدم استفاده همزمان از لوازم برقی پر مصرف، انتقال زمان مصرف لوازمی مانند جاروبرقی و لباسشویی و ظرف شویی به ساعات کم باری و تنظیم دمای آسایش بر اساس استاندارهای تعریف شده برای لوازم سرمایشی و گرمایشی علاوه بر کمک به اقتصاد خانوار، نقش مهمی در حفظ منابع ملی کشور ایفا نموده و خادمان خود را در صنعت برق برای تامین پایدار برق و هم میهنان خود را در استفاده مستمر از این نعمت یاری نمایند.</span></span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در ارزیابی داخلی وزارت نیرو حایز رتبه عالی شد/feed/1439<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان از کسب رتبه عالی این شرکت در ارزیابی داخلی سال 1399 وزارت نیرو خبر داد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ علیرضا شوکتی راد گفت: در این ارزیابی که توسط وزارت نیرو و با همکاری شرکت توانیر برگزار شده شرکت توزیع نیروی برق استان با کسب ۹۰۹ امتیاز از ۱۰۰۰ درجه عالی را در بین ۳۹ شرکت توزیع سراسر کشور کسب کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی دستیابی به این موفقیت را مرهون تلاش های شبانه روزی، خلاقیت، ابتکار و نوآوری هرچه بیشتر در ارائه خدمات توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان دانست و افزود: توجه ویژه به نیروی انسانی، تقویت روحیه خلاقیت و نو آوری پرسنل و تهیه و تدوین استراتژی در تمامی فعالیت های عمده سازمان از جمله عوامل موفقیت این شرکت بوده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان در ادامه به کسب دو رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی امسال اشاره کرد و ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در مجموع امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی در بین ۵۱ دستگاه و همچنین در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۰ مقام اول را کسب کرده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شوکتی راد در خاتمه ضمن تشکر از مدیریت محترم عامل که نگاه ویژه ای به ارزیابی های داخلی و خارج از شرکت داشته اند و تمامی پرسنل که مستندات و گزارش های خود را به موقع و کامل ارسال نمودند، به لزوم برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی برای ارزیابی های سال های آتی تاکید و ابراز امیدواری نمود که در آینده نیز شاهد موفقیت های بهتر و بالاتر باشیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی: وضعیت مطلوب برق در خراسان جنوبی، حاصل مجاهدت های پرسنل این صنعت است/feed/1438<p style="text-align:justify">معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی وضعیت صنعت برق در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این وضعیت حاصل مجاهدت ها و تلاش پرسنل این صنعت است.<br /> به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛&nbsp; مهندس عباس زاده&nbsp; در دیدار&nbsp; مدیر عامل و معاونان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی صنایع آب، برق و گاز را جز خدمات زیربنایی و نیاز روز جامعه و مردم دانست و اظهار داشت: صنعت برق یکی از شاخص های مهم توسعه زیربنایی استان است که این صنعت نسبت به سایر بخش ها در استان وضعیت مطلوبی دارد.<br /> وی برخورداری همه نقاط کشور حتی روستاهای دور افتاده از برق مطمئن را از برکات انقلاب اسلامی برشمرد و بر عزم و جدیت دولت در رفع محرومیت از این استان&nbsp; وپیگیری مواردی که می تواند به توسعه این صنعت کمک کند، تاکید کرد.<br /> معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با قدردانی از&nbsp; همت بلند پرسنل شرکت برق در استان، گفت:این عزیزان با جان خود در حال کار هستند که با کوچکترین اشتباه ممکن است جان خود را از دست بدهند به همین دلیل امنیت روحی و روانی و افزایش دقت و انگیزه برای تلاشگران این حوزه بسیار حایز اهمیت است.<br /> مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان&nbsp; خراسان جنوبی نیز در این دیدار به وسعت و گستردگی استان اشاره کرد و گفت: در استان خراسان جنوبی 19 هزار کیلومتر شبکه در حال بهره برداری می باشد كه از طریق 144 فیدر خروجی تغذیه می شود.<br /> &nbsp;مهندس مهدی دادگر&nbsp; تصریح کرد: نگهداری و سرویس این حجم از شبکه کار بسیار دشواری است که با تلاش و پیگیری همکاران شرکت توزیع تاکنون پایداری شبکه های برق به خوبی انجام شده است.<br /> وی تعداد روستاهای برق دار استان را&nbsp; یک هزار و634 روستا عنوان کرد و افزود: به مدد الهی و برنامه ریزی و پیگیری های صورت گرفته تمامی روستاهای بالای پنج خانوار در استان از نعمت برق برخوردار هستند.<br /> مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی به طرح برق رسانی به عشایر استان اشاره کرد و گفت:۱۲۰۰ پنل خورشیدی قابل حمل با اعتبار 11 میلیارد و 722 میلیون تومان از محل ظرفیتهای قانون بودجه ۹۹ بین خانوارهای عشایری در سراسر استان توزیع شده است که از این مبلغ 90 درصد بلاعوض سهم شرکت توانیر و 10 درصد آورده خود عشایر بوده و در سال جاری نیز از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۵۰ دستگاه تهیه و توزیع خواهد شد.<br /> دادگر از جمله&nbsp; دغدغه های مهم شرکت را&nbsp; فرسودگی و خوردگی پایه های بتنی در شبکه های برق عنوان کرد و گفت: خوردگی پایه های بتنی برق در سطح استان معضل جدی است که نیازمند تامین اعتبار از سوی دولت است و در حال حاضر بخش عمده از برنامه و فعالیت های شرکت توزیع نیروی برق به توسعه و نوسازی شبکه های برق و حفظ پایداری آنها اختصاص دارد.<br /> وی استان خراسان جنوبی را استانی مستعد در زمینه احداث نیروگاه های خورشیدی دانست و ادامه داد: در حال حاضر سه نیروگاه بزرگ خورشیدی با ظرفیت 18 مگاوات و 484 نیروگاه کوچک مقیاس به مجموع ظرفیت 5.1 مگاوات در استان در حال بهره برداری هستند که تاکنون مبلغی معادل 30 میلیارد تومان به مالکین نیروگاه های خورشیدی کوچک از طریق قرارداد 20 ساله خرید تضمینی پرداخت شده است.<br /> مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی&nbsp; تجهیز 8 شهرستان به گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک، تهیه مولد اضطراری تامین برق برای کلیه شهرستان ها،&nbsp; هوشمند سازی مرکز اتفاقات (طرح هما) ، راه اندازی سامانه انلاین اعلام زلزله را از اقدامات موثر در شرکت توزیع نیروی برق استان به منظور تامین برق پاپدار مردم برشمرد.</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330مدیر عامل شرکت برق خراسان جنوبی: بیش از 147 هزار خانوار در خراسان جنوبی از تخفیف 100 درصدی قبض برق برخوردار شدند/feed/1436<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی از اعمال تخفیف 100 درصدی در قبوض برق 147 هزار و 765 مشترک در این استان خبر داد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهدی دادگر گفت: از ابتدای اجرای طرح برق امید که در سال 99 آغاز شده است تعداد 147 هزار و 765مشترک در سطح استان از پرداخت قبض برق خود معاف شده اند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با اشاره به این نکته که در طرح برق امید مشترکان خانگی به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم می شوند افزود: مشترکان کم مصرف شامل تخفیف 100 درصدی برق شده و برق آنها رایگان محاسبه می شود و همچنین مشترکان پر مصرف نیز نیاز است نسبت به کاهش مصرف برق خود یا نصب مولد خورشیدی اقدام کنند تا مشمول افزایش تعرفه برق نشوند.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی اظهار داشت: مشترکان دسته خوش مصرف نیز با اقداماتی مانند استفاده از &nbsp;نور طبیعی در طول روز، مدیریت مصرف در ساعتهای اوج بار، جایگزینی لوازم برقی کم مصرف با راندمان بالا بجای وسایل برقی پر مصرف و قدیمی و استفاده از لامپ های کم مصرف</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> LED </span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">و</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> SMD</span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">می توانند به دسته مشترکین کم مصرف وارد شده و از تخفیف صددرصدی قبض برق برخوردار شوند.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگر به نقش موثر رسانه&zwnj;ها در اجرای طرح برق امید تاکید کرد و افزود: اجرای طرح برق امید در راستای تحقق فرهنگ درست مصرف کردن در سطح کشور است که تاکنون نتایج خوب و موثری در کاهش مصرف برق و جلوگیری از اعمال خامومشی در سطح استان داشته است. </span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی نیز از غیر حضوری شدن تمامی خدمات و فعالیت های شرکت برق از سال گذشته خبر داد و گفت: در این راستا مشترکین می توانند با نصب و استفاده از اپلیکیشن برق من کلیه خدمات شرکت را دریافت و به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضوری به ادارات توزیع برق نمی باشد.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی تعداد کل مشترکین خانگی استان را 328 هزار و 292 &nbsp;مشترک عنوان کرد و افزود: از این تعداد حدود 45 درصد در دسته کم مصرف قرار گرفته و مشمول تخفیف صددرصدی قبض برق شده اند.</span></span></span></span></span></p>Mon, 03 Jan 2022 00:00:00 +0330در پی بارندگی های اخیر شهرستان نهبندان: اکیپ های اتفاقات و عملیات این شهرستان به حالت آماده باش درآمدند/feed/1437<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهبندان&nbsp; از آماده باش کلیه نیروهای اتفاقات و عملیات این مدیریت در پی هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران و برف در این شهرستان خبر داد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهندس ابوذر سلطانی با بیان اینکه شهرستان نهبندان با 60 میلی متر بارندگی در 12 ساعت اخیر رکورددار میزان بارش در استان بوده است، گفت: از شب گذشته در پی اعلام هشدار سازمان هواشناسی پنج گروه عملیاتی به همراه 5 خودرو سبک و 3 خودرو سنگین در این شهرستان در حالت آماده باش هستند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی افزود: علی رغم پراکندگی شهرستان و حجم بالای شبکه های برق و به دلیل سرویس دوره ای شبکه های توزیع که در این شهرستان صورت گرفته خوشبختانه هیچ گونه خاموشی در سطح شهرستان نداشته ایم و شبکه های توزیع برق به لطف خدا و تلاش های همکاران این مدیریت در وضعیت پایدار قراردارد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهبندان ضمن تشکر از کلیه پرسنل این مدیریت که با وجود شرایط نامساعد جوی به صورت شبانه روزی مشغول خدمت رسانی به مردم عزیز بوده اند، بیان کرد: علی رغم کاسته شدن از شدت بارش ها همچنان آماده باش اکیپ های عملیاتی این شرکت ادامه دارد تا در صورت بروز هرگونه اخلال در وضعیت برق رسانی در کمترین زمان ممکن مشکل مرتفع شود تا زندگی مردم دچار اختلال نگردد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">سلطانی افزود: همشهریان گرامی در صورت مشاهده هرگونه مشکل در شبکه اعم از خاموشی، پارگی سیم، سقوط تیر و .... از نزدیک شدن به شبکه خودداری و در اسرع وقت ضمن تماس با شماره 121 همکاران ما را مطلع کنند.</span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: برق خراسان جنوبی از وضعیت قابل قبولی برخوردار است/feed/1433<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">استاندار خراسان جنوبی در نشست مدیران بخش تولید، انتقال و توزیع نیروی برق استان گفت: بر اساس گزارش های رسیده برق استان از وضعیت قابل قبولی برخوردار است</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">به گزارش</span></span></span></span> <span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ جواد قناعت با بیان این مطلب در جلسه نشست مدیران بخش تولید، انتقال و توزیع نیروی برق استان خاطرنشان کرد: این وضعیت قابل قبول، جای تقدیر دارد و امید است بر اساس پیگیری های صورت گرفته در تابستان پیش رو نیز قطعی برق نسبت به سال جاری باز هم کاهش یابد</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">وی ادامه داد: از دغدغه های جدی استان، تأمین سوخت نیروگاه قاین است تا در زمان افزایش مصرف گاز خانگی، ناچار به قطع گاز این مجموعه نباشیم</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">استاندار تصریح کرد: قطعی برق صنایع موجب لطمه زدن به تولیدات استان می شود لذا انتظار است موضوع تأمین برق صنایع بزرگ استان به طور ویژه پیگیری شود</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">قناعت، تأمین برق را از زیرساخت های مهم در جذب سرمایه گذار برشمرد و گفت: اقدامات صنعت برق در منطقه ویژه اقتصادی، شهرک صنعتی بیرجند، شهرک ها و نواحی صنعتی استان و &hellip; و تأمین برق مورد نیاز سرمایه گذاران قابل تقدیر است</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">وی اظهارداشت: انتظار می رود که صنعت برق استان با وجود مشکلات موجود در تأمین زیرساخت ها، بدون وقفه تلاش کنند</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">استاندار خراسان جنوبی افزود: تأمین برق تأثیری حیاتی در جذب سرمایه گذار، ایجاد اشتغال و حل مشکلات معیشتی مردم دارد لذا انتظار این است از محل منابع داخلی، وصول مطالبات و جذب اعتبارات ویژه در سطوح ملی، مسائل صنعت برق استان را مرتفع کنیم</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">همچنین در ادامه دادگر مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان به شرایط مناسب استان جهت استفاده از نیروگاه های خورشیدی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سه نیروگاه بزرگ خورشیدی با مجموع ظرفیت 18 مگاوات و 484 نیروگاه کوچک مقیاس با مجموع ظرفیت 5.1 مگاوات در استان در حال بهره برداری هستند.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">وی مجموع نیروگاه های خورشیدی بزرگ و کوچک در استان را 487 نیروگاه عنوان کرد و گفت: ظرفیت تولید انرژی در نیروگاه ها کوچک و بزرگ فعال در استان برابر با 23.1 مگاوات می باشد.&nbsp; </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">دادگر همچنین ادامه داد:&nbsp; میزان سرانه خاموشی در استان به ازای هر مشترک 99 دقیقه در سال می باشد که در مقایسه با میانگین کشوری از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و از این جهت خراسان جنوبی جز استان هایی با کمترین میزان خاموشی در کشور محسوب می شود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان در خاتمه افزود: با همت و تلاش پرسنل شرکت برق 100 درصد روستاهای بالای ده خانوار و اکثریت روستاهای بالای 5 خانوار در استان برق دار هستند و مجموع روستاهای برق دار در استان خراسان جنوبی 1634 روستا می باشد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330تقدیر مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از مدیر عامل شرکت توزیع برق/feed/1434<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در مراسمی با حضور مدیر کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و معاونان آن سازمان از مهندس دادگر مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تقدیر بعمل آمد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مدیر کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با اهدای لوح تقدیر به مهندس دادگر از تلاش ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای پروژه های برق رسانی به مراکز آموزشی شهری و روستایی و همچنین همراهی بی دریغ با خیرین مدرسه ساز قدردانی کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دکتر&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">چاوشان&nbsp;در این تقدیرنامه خطاب به مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان آورده است: توفیق خدمت به بندگان خدا موهبتی است الهی که به لطف حضرت دوست، به شایستگی شانه های شما سپرده شده تا معنای مسئولیت در دولت اسلامی را با تجلی خدمت رسانی صادقانه بی منت و مثمرثمر جلوه گر نماید.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در ادامه این لوح نیز آمده است: از این رو برخود لازم می دانم از حسن همراهی ارزشمند حضرتعالی در امور خیرین بزرگوار مدرسه ساز صمیمانه سپاسگذاری نمایم و از خداوند بزرگ توفیق روزافزون و فردایی بهتر را برایتان آرزو دارم.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 +0330کشف 727 دستگاه ماینر غیر مجاز در استان خراسان جنوبی/feed/1435<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان از کشف وضبط&nbsp; 727 دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز از ابتدای آغاز طرح مبارزه با رمزارزهای غیرمجاز تاکنون در استان خبر داد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ محسن بخشایی&nbsp; ارائه خدمات مطلوب به مردم عزیز و جلوگیری از خاموشی ناخواسته را از اهداف و وظایف شرکت برق برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه عده&zwnj;ای در این شرایط به فکر سود بیشتر هستند و به تولید بیت کوین اقدام می&zwnj;کنند که باعث افزایش مصرف و&nbsp; ایجاد ناپایداری در شبکه توزیع برق می گردد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی همچنین از کشف 5 دستگاه ماینر در روز گذشته در روستای دستگرد بیرجند خبر داد و گفت: درمجموع و با رصد و گشت های مداوم پرسنل شرکت توزیع برق و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی تعداد 727 دستگاه ماینر غیر مجاز با قدرت تقریبی 1497 کیلووات کشف و ضبط گردیده و خاطیان ضمن پرداخت جریمه نقدی به محاکم قضایی معرفی شده اند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به بارگزاری لینک معرفی مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز در نرم افزار برق من، افزود: همشهریان عزیز علاوه بر استفاده از اپلیکیشن برق من نیز می توانند از طریق شماره تلفن 121 مرکز اتفاقات برق و یا شماره ۶</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">-</span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">۳۲۴۰۰۵۸۵</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">-</span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">۰۵۶ نسبت به گزارش مراکز غیر مجاز رمز ارز اقدام و تا سقف 20 میلیون تومان پاداش نقدی بهره مند شوند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بخشایی ضمن تشکر از همکاری مردم، نیروهای انتظامی، قضایی و دستگاه های اطلاعاتی در شناسایی و کشف دستگاه های ماینر غیرمجاز بر&nbsp; ضرورت محرمانگی اطلاعات و هویت افرادی که این مراکز غیر مجاز را معرفی می کنند تاکید کرد و ادامه داد: استخراج غيرمجاز رمز ارزها باعث آسيب رساندن به تجهيزات شبكه برق و همچنين معيوب كردن دستگاه&zwnj;هاي الكتريكي همسايگان (شامل يخچال، كولر، تلويزيون و ..) می شود.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330از طریق نرم افزار برق من / امکان دریافت گزارشات مردمی مراکز غیرمجاز رمز ارز فراهم شد/feed/1432<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی از بارگذاری لینک مربوط به گزارشات مردمی در خصوص مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز در اپلیکیشن موبایل و سامانه اینترنتی برق من خبر داد. </span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ محسن بخشایی گفت: از آنجاییکه استفاده غیر مجاز از ماینرها سبب افزایش بیش از اندازه مصرف برق و تحمیل بار اضافی به شبکه توزیع برق استان می شود، &nbsp;رصد و پایش لحظه ای بار شبکه و میزان مصرف برق مشترکین در دوره های زمانی مختلف و همچنین بازرسی های حضوری در دستور کار شرکت توزیع برق استان قرار گرفته است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با قدردانی از همکاری و همیاری خوب مردم، نیروهای انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی در شناسایی مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز، افزود: از ابتدای سال تاکنون تعداد 722 دستگاه ماینر با توان مصرفی 1489 کیلووات که معادل مصرف 2500 خانوار می باشد کشف و عوامل آن به مراجع قضایی معرفی شده اند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان همچنین از برقراری امکان ثبت و اعلام گزارشات مردمی درخصوص معرفی مراکز رمز ارز غیرمجاز از طریق اپلیکیشن موبایلی و سایت برق من خبر داد و این اطمینان را به مردم عزیز داد که گزارشات آنها کاملا به صورت محرمانه خواهد بود وهویت آنها به هیچ وجه اعلام نخواهد شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بخشایی با تاکید بر این نکته که استفاده از مانیرهای غیرمجاز احتمال خاموشی در ایام پیک بار تابستان و زمستان را افزایش می دهد و سبب مشکلات عدیده برای سیستم توزیع برق و همچنین مردم عزیز استان می شود، گفت: &nbsp;هم استانی های گرامی علاوه بر استفاده از نرم افزار برق من می توانند گزارشات خود در خصوص مراکز غیرمجاز رمز ارز را از طریق شماره تلفن 121 به صورت شبانه روزی و همچنین شماره ۶</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">-</span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">۳۲۴۰۰۵۸۵</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">-</span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">۰۵۶</span></span> <span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">اطلاع داده و تا سقف 20 میلیون تومان از پاداش نقدی بهره مند شوند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق در خاتمه نرم افزار برق من را کوتاه ترین و ساده ترین روش برای بهره مندی از خدمات شرکت برق برشمرد که در راستای غیر حضوری شدن خدمات شرکت و سهولت در بهره مندی از آنها طراحی و امکان دانلود آن از طریق نرم افزار کافه بازار و همچنین سایت شرکت به نشانی</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">www.skedc.ir </span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;وجود دارد.</span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330تقدیر فرمانده مرکز آموزش 04 نزاجا از پرسنل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی/feed/1431<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در مراسمی با حضور نماینده فرمانده مرکز آموزش 04 امام رضا(ع) نزاجا و معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان، از 2 تن کارکنان شرکت قدردانی شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ فرمانده مرکز آموزش 04 امام رضا(ع) نزاجا بیرجند با اهدای لوح تقدیر به همکاران مهندس ابوالفضل فتح نیا و قاسم قربانی از اهتمام و تلاش های صورت گرفته در خصوص مسیریابی و عیب یابی کابل مسیر تغذیه پست های پادگان 04 قدردانی کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">سرهنگ کریمی در این تقدیرنامه خطاب به کارکنان شرکت آورده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">:</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">توفیق خدمت به نیکوترین و شایسته ترین اشخاص در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصتی گران بها و پرافتخاریست که علاوه بر خشنودی آحاد مردم، رضایت پروردگار متعال را در پی خواهد داشت و به یقین در این راستا کسانی موفق و سربلند خواهند بود که بتوانند به خوبی از این فرصت در راستای جلب رضایت خداوند و خدمت صادقانه و موثر نهایت استفاده را ببرند و قطعا کار برای رضای خداوند بدون اجر و پاداش نخواهد ماند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در ادامه این لوح آمده است: بدینوسیله از زحمات بی شائبه و موثر جنابعالی در امر خدمت رسانی و همکاری صمیمانه با این مرکز تقدیر و تشکر نموده و موفقیت و بهروزی روز افزونتان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">همچنین در پایان این مراسم لوح تقدیری&nbsp;به نمایندگی از پرسنل شرکت به مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری اهدا شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Wed, 22 Dec 2021 00:00:00 +0330برگزاری دوره آموزشی تحلیل RCA خاموشی ها/feed/1430<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">رئیس دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق خراسان جنوبی گفت: دوره آموزشی تحلیل علل ریشه ای</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> (RCA) </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خاموشی ها در شبکه توزیع برق استان، با همکاری مرکز آموزش صنعت آب و برق برگزار شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهندس ابوالفضل فتح نیا گفت: این دوره در راستای اجرا و استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی و به منظور آشنایی و یکپارچه سازی روش های تحلیل داده و حل مسئله برگزار شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وی افزود: در این دوره که با حضور کارشناسان بهره برداری و مسئولان اتفاقات شهرستان ها به مدت 4 روز و در مجموع 31 ساعت اجرا گردید، بهره برداران مدیریت های توزیع برق سطح استان به عنوان یک پروژه عملی روش های تحلیل سنتی و همچنین تحلیل</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> RCA </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">را برای فیدرهای با بیشترین خاموشی در شهرستان خود ارائه کردند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">رئیس دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق خراسان جنوبی بیان داشت: در این کلاس آموزشی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت، مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق و رئیس اداره تجزیه و تحلیل خاموشی ها به بیان روش های جدید و معرفی ابزارهای تحلیل خاموشی مطابق با استانداردها و سرفصل های تحلیل علل ریشه ای</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> RCA </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پرداختند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مجری مدیریت دارایی فیزیکی توزیع برق استان در پایان ابراز امیدواری کرد : با برگزاری دوره های آموزشی مشابه و همگامی و همکاری مدیران و پرسنل شرکت در آینده نزدیک&nbsp; شاهد پیاده سازی و استقرار کامل سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در سطح شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی باشیم</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p>Tue, 21 Dec 2021 00:00:00 +0330487 نیروگاه بزرگ و کوچک برق خورشیدی درخراسان جنوبی فعال است/feed/1428<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در استان خراسان جنوبی 487 نیروگاه بزرگ و کوچک خورشیدی با مجموع ظرفیت 23.1 مگاوات در مدار تولید</span></span></span> <span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">انرژی</span></span></span><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> قراردارد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهندس پوزشی به پتانسیل خوب استان در زمینه نیروگاه های خورشیدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه نیروگاه بزرگ خورشیدی با مجموع ظرفیت 18 مگاوات و 484 نیروگاه کوچک مقیاس با مجموع ظرفیت 5.1 مگاوات در استان در حال بهره برداری هستند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مجری طرح کاهش تلفات و انرژی های نو شرکت توزیع برق استان مجموع نیروگاه های خورشیدی بزرگ و کوچک در استان را 487 نیروگاه عنوان کرد و افزود: ظرفیت تولید انرژی در نیروگاه ها کوچک و بزرگ فعال در استان برابر با 23.1 مگاوات می باشد. &nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با تاکید بر این نکته که انرژی تولید شده از نیروگاه های خورشیدی می تواند در ایام تابستان که کمبود تولید در بخش نیروگاه برقابی محسوس است، به تولید برق استان و کشور کمک کند، ادامه داد: از ابتدای سال 1400 تعداد 33 نیروگاه کوچک مقیاس به ظرفیت 727 کیلووات به شبکه سراسری متصل شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">پوزشی همچنین افزود: انرژی تولیدی نیروگاه های کوچک مقیاس از ابتدای سال شش هزارو 382 مگاوات ساعت بوده و درآمد حاصل از این میزان انرژی که بالغ بر 14 میلیارد تومان می باشد به مالکین این نیروگاه ها پرداخت شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مجری طرح کاهش تلفات و انرژی های نو شرکت در ادامه گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان به نیابت از سازمان انرژی های تجدیدپذیر(ساتبا) آمادگی انعقاد قرارداد 20 ساله خرید تضمینی برق برای مشترکینی که علاقه مند به نصب این نیروگاه ها می باشند را دارد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی در پایان انرژی تولید شده توسط نیروگاه های کوچک مقیاس از ابتدای طرح را بیست هزار مگاوات ساعت عنوان کرد و افزود: مجموع ارزش انرژی تولید شده توسط این نیروگاه ها&nbsp;مبلغی معادل 33 میلیارد تومان می باشد. &nbsp;</span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330برگزاری همایش پیاده روی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان/feed/1429<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">همایش پیاده روی کارکنان شرکت توزیع برق استان با رعایت کامل دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی از مسیر ابتدای جاده بند امیرشاه تا هتل کوهستان به طول 5 کیلومتر برگزارشد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ علیرضا شوکتی راد گفت: این همایش با هدف نهادینه شدن فرهنگ ورزش و اشاعه آن در بین خانواده های تلاشگر صنعت برق استان برگزارگردید و چنانچه شرایط کرونا ویروس بهترشود تداوم خواهد داشت.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مسئول کمیته ورزش شرکت توزیع نیروی برق استان سلامتی و نشاط همکاران در کارایی و بهره وری آنان را موثر &nbsp;دانست و افزود:&nbsp; به همین جهت برنامه های ورزشی بویژه&nbsp; توسعه ورزشهای همگانی همواره مورد نظر کمیته ورزش شرکت بوده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی ضمن تشکر از حضور باشکوه مدیر عامل و کارکنان شرکت در این همایش،ادامه داد: ورزش گامی موثر در حفظ سلامت و شادابی کارکنان میباشد که با توجه به استقبال خوب پرسنل استمرار این گونه برنامه ها باید مورد توجه قرار گیرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">همچنین در پایان مراسم به قید قرعه از سه نفر از شرکت کنندگان در این همایش با اهدا جوایزی تقدیر شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C2.JPG" style="height:267px; width:400px" /></p>Sat, 18 Dec 2021 00:00:00 +0330بازدید ناظر عالیه شرکت توانیر از وضعیت تعدیل روشنایی استان خراسان جنوبی/feed/1426<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس محسنی معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع شمال استان&nbsp;کرمان به عنوان ناظر عالیه شرکت توانیر طی سه روز وضعیت تعدیل روشنایی در معابر استان خراسان جنوبی را بررسی و مورد بازدید قرارداد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهندس هادی منصوریان معاونت بهره&zwnj;برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع خراسان جنوبی گفت: با توجه به آغاز فصل سرما برنامه هایی از جمله تعدیل روشنایی معابر، شناسایی و جمع آوری رمزارزهای غیرمجاز، پایش مصرف برق ادارات و سازمان ها، استفاده از ظرفیت بسیج در</span></span></span> <span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">فرهنگ سازی مدیریت مصرف، استفاده از فضای مجازی برای انتشار پیام های مدیریت مصرف و ......&nbsp; به منظور بهینه سازی&nbsp; و پایداری جریان برق در فصل زمستان انجام می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون&nbsp;بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به ابلاغیه ستاد راهبری مدیریت تامین برق زمستان شرکت توانیر مبنی بر کاهش مصرف روشنایی معابر به منظور تامین پایدار انرژی کشور در دوره سرد سال گفت: طرح تعدیل روشنایی معابر در استان خراسان جنوبی از مهرماه سال 99 در استان در حال انجام است که باعث صرفه جویی بیش از 1000مگاوات ساعت طی یک سال گذشته در مصرف برق شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی در ادامه خاطرنشان کرد: به منظور پایداری جریان برق در استان جهت گذر از پیک زمستان تاکنون تعداد 22750چراغ درون شهری، 2550 چراغ بین شهری، 2200 چراغ در پارک ها و 499 چراغ در سایر مناطق با همکاری اداره حمل ونقل جاده ای و شهرداری تعدیل شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">منصوریان افزود: با رعایت اقدامات مدیریت مصرفی&nbsp; مانند استفاده از نور طبیعی در روز، تنظیم اسپیلت گرماساز روی 25 درجه و استفاده ازلباس گرم مناسب زمستانی می توان به کاهش مصرف انرژی و نهایتا جلوگیری از اعمال خاموشی در استان کمک کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">همچنین مهندس محسنی در این بازدید که با همراهی مدیر عامل شرکت توزیع استان، معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ و سایر پرسنل بهره برداری شرکت صورت گرفت، وضعیت تعدیل روشنایی در استان را مطلوب ارزیابی کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">ناظر عالیه شرکت توانیر در حاشیه این بازدید که از سطح شرکت و معابر شهری و درون شهری شهر بیرجند و سایر شهرستان های استان انجام شد، افزود: بهینه سازی شبکه روشنایی معابر نقش مهمی در تأمین برق پایدار مشترکان خانگی و کاهش خاموشی های ناخواسته شبکه برق دارد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شایان ذکر است مهندس محسنی ناظر عالیه شرکت توانیر در این بازدید از مرکز پاسخگویی فوریت های برق، مرکز دیسپاچینگ شرکت و کانکس مدیریت بحران نیز بازدید و از نزدیک اقدامات صورت گرفته در شرکت توزیع برق استان را مشاهده نمود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A82.JPG" style="height:267px; width:400px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330برگزاری جلسه تشریح روش برنامه ریزی اعمال مدیریت بار زمستانه/feed/1427<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">جلسه تشریح روش برنامه ریزی و اعمال مدیریت بار زمستان 1400 در روز شنبه مورخ 1400/09/20برگزار گردید.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ دکتر صادقی مدیر کل محترم دفتر مهندسی و راهبری شبکه در این جلسه که با حضور معاونین بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت های توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و</span></span> <span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">شهرستان مشهد به صورت مجازی برگزار گردید، ضمن تشریح شرایط تامین برق زمستان سال جاری، بر اجرای هرچه سریعتر برنامه های مدیریت مصرف و آمادگی برای مدیریت اضطراری بار(خاموشی) تاکید نمودند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ایشان با اشاره به کمبود سوخت نیروگاه ها مخصوصا در منطقه شمالی کشور، از معاونین بهره برداری و دیسپاچینگ خواستند که بر اساس سهمیه های ابلاغ شده از طرف شرکت توانیر، برنامه ریزی نموده و برای شرایط اضطراری آمادگی کامل داشته باشند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">آقای دکتر صادقی با تاکید بر اینکه در صورت بروز سرما و افزایش مصرف گاز واحدهای مسکونی، شرایط تامین برق مشکل تر خواهد شد به معاونین بهره برداری حوزه خراسان بزرگ دستور دادند تا به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مشترکان خانگی کمترین خاموشی را متحمل شوند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر کل محترم دفتر مهندسی و راهبری شبکه ضمن تشکر و قدردانی از شرکت ها در عبور موفق از پیک بار تابستان، تاکید نمودند که در صورت ضرورت اعمال خاموشی باید اطلاع رسانی به صورت کامل و دقیق انجام پذیرد و این حداقل انتظاری است که مردم و مسئولین از مجموعه صنعت برق دارند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در ادامه جلسه معاونین بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت های حوزه خراسان، برنامه های خود را برای عبور موفق از شرایط سخت زمستان پیش رو ارائه نمودند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در این گزارشات معاونین بهره برداری نحوه اطلاع رسانی به مشترکین را در زمان کمبود تولید برق تشریح کردند که این برنامه ها مورد تایید مدیر کل محترم دفتر مهندسی و راهبری شبکه جناب دکتر صادقی قرار گرفت و مقرر شد که برای برنامه ریزی بهتر و دقیق تر مدیریت بار زمستان، جلسات مستمر بین شرکت های توزیع منطقه خراسان و شرکت برق منطقه ای خراسان برگزار گردد.همچنین قرار شد جلسات داخلی شرکت ها به صورت منظم تشکیل و نتایج این جلسات به شرکت محترم توانیر منعکس گردد.</span></span></span></span></p>Sat, 11 Dec 2021 00:00:00 +0330در راستای پایداری جریان برق در فصل زمستان صورت گرفت: تعدیل روشنایی معابر شهری، برون شهری و پارک ها در استان خراسان جنوبی/feed/1424<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از آغاز عملیات تعدیل روشنایی معابر شهری، برون شهری و پارک ها با همکاری ادارات حمل و نقل جاده ای و شهرداری ها در راستای مدیریت پیک بار فصل زمستان خبر داد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ هادی منصوریان گفت: با توجه به کاهش دما و آغاز</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">سرما و یخبندان&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">و افزایش برودت هوا و در نتیجه افزایش مصرف گاز و از سوی دیگر محدودیت تامین سوخت نیروگاه ها، ضرورت دارد برای پیش گیری از قطع برق و خاموشی ناشی از کمبود سوخت به نیروگاه ها اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان &nbsp;خراسان جنوبی به اقدامات صورت گرفته توسط شرکت توزیع برق درخصوص مدیریت مصرف در فصل زمستان اشاره کرد و افزود: در راستای هفتمین اقدام فراگیر گذر از پیک زمستان که هفته گذشته همزمان با سراسر کشور در استان خراسان جنوبی انجام شد 2600 چراغ درون شهری و 350 دستگاه چراغ بین شهری با همکاری اداره حمل و نقل جاده ای تعدیل شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی گفت: در راستای این طرح که ازابتدای مهرماه سال 99 درجریان است تاکنون کاهش مصرف روشنایی تعداد یک هزار و 8750 چراغ درون شهری، 2550 چراغ بین شهری، 2200 چراغ در پارک ها و 499 چراغ در سایر مناطق به منظور پایداری جریان برق در استان انجام شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">منصوریان یکی از برنامه های آینده این شرکت را در زمینه اصلاح روشنایی معابر، تبدیل چراغ های گازی موجود در شبکه با چراغ های پربازده عنوان کرد و افزود: این چراغ ها در آینده نزدیک، در شبکه های توزیع نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق &nbsp;خراسان جنوبی شناسایی و جمع آوری رمز ارزهای غیرمجاز را از دیگر اقدامات شرکت جهت مدیریت بار برشمرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون در 45 نقطه استان تعداد 562 دستگاه ماینر غیر مجاز به ظرفیت 1180 کیلووات با همکاری نیروی انتظامی، دستگاه های اطلاعاتی و گمرکات استان کشف و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با اشاره به این نکته که استخراج رمز ارز به صورت غیر مجاز علاوه بر وارد نمودن خسارت به تجهیزات برقی مشترکین، احتمال خاموشی های گسترده را افزایش می دهد بر ضرورت همکاری شهروندان در شناسایی مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز تاکید و ازهم استانی های عزیز تقاضا کرد که موارد مشکوک به استفاده از رمز ارز غیر مجاز را به شماره&nbsp;۶</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">-</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۳۲۴۰۰۵۸۵</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">-</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۰۵۶</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">اطلاع و تا سقف 20 میلیون تومان از پاداش نقدی بهره مند شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">منصوریان همچنین به فرهنگ سازی مدیریت مصرف در بین مردم تاکیدکرد و گفت: تعویض لامپ های قدیمی با لامپ های</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;LED</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">، بازبینی نوار لاستیکی در یخچال، استفاده از نور طبیعی در روز، تنظیم اسپیلت گرماساز روی 25 درجه و استفاده ازلباس گرم مناسب زمستانی در منزل از جمله ساده ترین و موثرترین راهکارهای کاهش مصرف برق در زمستان می باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق &nbsp;خراسان جنوبی&nbsp; به ساختمان هایی که در حال حاضر از روشنایی تزئینی استفاده می کنند اشاره کرد و افزود: مصرف این ساختمان ها حدود 1.4 تا 1.5 مگاوات در شهر بیرجند است که بامصرف یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی در استان برابری می کند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی همکاری سپاه و بسیج با اداره برق را یکی از اقدامات و طرح های موثر در راستای فرهنگ سازی مصرف برق برشمرد و ادامه داد: دعوت به مصرف بهینه با&nbsp;&nbsp;تشکیل گروه های همیار و گشت&zwnj;های رضویون برای ارتباطات چهره به چهره با مشترکین پرمصرف به&zwnj;ویژه در اماکن عمومی، مجتمع&zwnj;های تجاری اداری و آپارتمانی به&zwnj;صورت محله محور و نظارت میدانی توسط نیروهای مردمی بسیج و شرکت برق بر مصرف برق بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی، روشنایی تزئینی میادین و پارکها در حال انجام است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس منصوریان باتاکید بر ارتباط مستقیم برق و گاز تاکید کرد: با توجه به اینکه اولویت دولت در فصل زمستان&nbsp; تامین گاز پایدار مشترکین است لذا از هم استانی های گرامی تقاضا می شود با مصرف بهینه برق، در گرم ماندن محیط خانه های مردم، صنعت برق و گاز را یاری کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 +0330پیام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بمناسبت هفته بسیج: نیروهای کارآمد بسیج در صنعت برق خراسان جنوبی در عرصه های جهادی حضور مستمر دارند./feed/1423<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در پیامی با گرامیداشت هفته بسیج گفت: نیروی کارآمد بسیج در صنعت برق خراسان جنوبی&nbsp;نیز همواره در همه عرصه های عملیاتی و جهادی حضوری فعال و مستمر دارند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ متن تبریک مهندس مهدی دادگر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی&nbsp;برق استان&nbsp;خراسان جنوبی به مناسبت هفته بسیج به&nbsp;این شرح است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">:</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">بسیج پاره تن مردم است.</span></span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مقام معظم رهبری(مدظله العالی)</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">هفته بسیج فرصتی است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینان بسیجی و تکریم شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی با آرمان&zwnj;ها و ارزش&zwnj;های مؤسس و معمار کبیر نهاد مردمی بسیج تجدید میثاق کنیم.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شجره طیبه بسیج طی 42 سال&nbsp;اخیر نشان داده است که مدرسه عشق و معراج اندیشه &zwnj;های پاک اسلامی است و تربیت یافتگان آن که نام و نشان در گمنامی یافتند، به عنوان لشگر مخلص خدا، امروز خیل مجاهدان فی سبیل الله در سرزمین&zwnj;های اسلامی را در صفحه های مبارزه با طاغوت و دشمنان اسلام ناب محمدی(ص) با خود همراه ساختند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">نیروی کارآمد بسیج در صنعت برق خراسان جنوبی نیز همواره&nbsp;با همت و اراده خود، ضمن تمرکز بر اجرای وظایف و مسئولیت خود بمنظور توزیع پایدار انرژی برق، همیشه در خط مقدم خدمت به تمامی مردم، خصوصاً م</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">ستضعفان و محرومان قرارداشته و در راه صیانت از این مرز و بوم، پیشگام و استوار بوده اند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی، هفته بسیج امسال، بامحوریت خدمت به مردم و باشعار بسیج پاره تن مردم است را به همه بسیجیان سرافراز و تلاشگر تبریک عرض نموده و از فعالیت های بسیجیان پرتلاش و گروه های جهادی صنعت برق به ویژه همکاران جهادگر بسیجی خود در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی صمیمانه تقدیر و تشکر نموده، از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان و همه خدمتگزاران به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی توفیقات روز افزون و اجر عظیم مسئلت دارم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهدی دادگر</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;/&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شرکت&nbsp;توزیع برق استان&nbsp;خراسان جنوبی</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;&nbsp;</span></span></p>Sun, 21 Nov 2021 00:00:00 +0330همزمان با سراسر کشور صورت گرفت: اجرای هفتمین اقدام فراگیر تعدیل و بهینه سازی روشنایی معابر در خراسان جنوبی/feed/1422<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از برگزاری هفتمین اقدام فراگیر تعدیل و بهینه سازی روشنایی معابر درون شهری و برون شهری همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس&nbsp; در این استان خبر داد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ هادی منصوریان ظهر امروز در حاشیه این مانور که با هدف گذر از پیک زمستان اجرا شد، اظهار داشت: کاهش مصرف روشنایی معابر، جاده های بین شهری و پارک ها از برنامه های صورت گرفته در این مانور می باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی افزود: در راستای مانور عملیاتی امروز تعداد 2600 چراغ درون شهری و 350 دستگاه چراغ بین شهری با همکاری اداره حمل&nbsp; و نقل جاده ای تعدیل شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گذر از پیک بار زمستان 1400 بدون خاموشی، تعدیل روشنایی معابر در شبکه های توزیع و جلب همکاری ادارات حمل و نقل جاده ای در تعدیل روشنایی بین شهری را از جمله اهداف این مانورعنوان کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">منصوریان یکی از برنامه های آینده این شرکت را در زمینه اصلاح روشنایی معابر، تبدیل چراغ های گازی موجود در شبکه با چراغ های پربازده عنوان کرد و افزود: این چراغ ها در آینده نزدیک در شبکه های توزیع نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی توزیع برق مطمین ومستمر و افزایش رضایت مندی مشترکان را از جمله اهداف کلان صنعت برق دانست و از مردم استان خواست با صرفه جویی در مصرف انرژی خدمتگذاران خود در شرکت برق را در این مهم یاری کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تعویض لامپ های قدیمی با لامپ های</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> LED</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">، بازبینی نوار لاستیکی در یخچال، استفاده از نور طبیعی در روز، تنظیم اسپیلت گرماساز روی 25 درجه و استفاده ازلباس گرم مناسب زمستانی در منزل را از جمله ساده ترین و موثرترین راهکارهای کاهش مصرف برق در زمستان برشمرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">منصوریان باقدردانی از نیروهای عملیاتی شرکت که در سطح شهر در حال انجام این مانور بودند؛ ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم و اقدامات خوب انجام شده زمستان امسال را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0330تقدیر از برگزیدگان مسابقه دابسمش نماهنگ فردای روشن شرکت توزیع نیروی برق استان/feed/1421<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">طی مراسمی با حضور معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان نهبندان و مدیر توزیع برق این شهرستان از نفر اول برگزیده مسابقه دابسمش ویژه مدیریت مصرف تقدیر شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ محسن بخشایی در حاشیه این مراسم ضمن تشکر از همکاری و همیاری آموزش و پرورش استان در بحث مدیریت مصرف برق افزود: آموزش و پرورش به عنوان يكي از دستگاه&zwnj;هاي مؤثر با توجه به جامعه هدفي كه زيرپوشش دارد مي&zwnj;تواند نقش مهمي در ترويج فرهنگ مصرف بهينه انرژي ايفا كند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی آموزش مباحث مديريت مصرف برق در مقاطع مختلف از سوي مربيان و معلمان آموزش و پرورش در كلاس&zwnj;ها، اعزام كارشناسان مديريت مصرف در شهرستان&zwnj;ها براي شركت در نشست های آموزشی و همچنین برگزاری مسابقه دابسمش ویژه دانش آموزان را از جمله برنامه های شرکت توزیع نیروی برق با همکاری آموزش و پرورش استان در راستای نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف عنوان کرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان در ادامه افزود: دانش آموزان می توانند به عنوان سفیرانی مهم برای خانواده ها در زمینه مدیریت مصرف نقش آفرینی کنند و فرهنگ درست مصرف کردن را در جامعه ترویج دهند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بخشایی همچنین یادآور شد که کمبود منابع انرژی باید به دانش آموزان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی تبیین شود تا بتوان نسلی آگاه در این زمینه تربیت کرد و&nbsp;از آنجاییکه بیش&shy;ترین درصد جمعیت جامعه را نوجوانان و جوانان تشکیل داده است، این افراد با آموزش مناسب قابلیت پذیرش رفتارهای صحیح در مصرف و تغییر رفتار در الگوهای مصرف&nbsp;را دارند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان با توجه به آغاز فصل سرما از همه همشهریان عزیز درخواست کرد تا نسبت به رعایت نکات ایمنی و کاهش مصرف برق توجه نمایند تا ان شاالله مشکلی در تامین برق پایدار در ایام سرد سال ایجاد نشود.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بخشایی استفاده حداقلی از بخاری برقی برای گرمایش، استفاده از وسایل سرمایشی دارای علامت استاندارد و برچسب انرژی، پوشاندن دریچه کولرها در فصل زمستان و استفاده ازلباس گرم مناسب زمستانی در منزل را از جمله راهکارهای کاهش مصرف برق در زمستان برشمرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی عایق بندی مناسب در و پنجره، استفاده از نور طبیعی در روز، از برق کشیدن لوازم برقی در هنگام عدم استفاده و تنظیم اسپیلت گرماساز روی 25 درجه را از دیگر روش های صرفه جویی در مصرف برق&nbsp; به خصوص در ایام سرد سال دانست.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در ادامه این مراسم معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گفت:&nbsp; از آنجا که کودکان سرمایه های آینده این مرز و بوم اند، باید آموزش صحیح به آنان مورد توجه قرار گیرد و آموزش های مدیریت مصرف در برنامه های&nbsp; فرهنگی مدارس گنجانده شود.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی &nbsp;با اعلام این نکته که مدارس از جمله بخش های عمومی جامعه هستند که باید فرهنگ مدیریت مصرف در آنجا آغاز شود، از مدیران مدارس درخواست کرد با اقدامات موثر باعث جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی به خصوص برق در مدارس شوند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">زمانی استفاده از لامپ های کم مصرف به جا لامپ های معمولی، خاموش کردن سیستم روشنایی و سرمایشی کلاس ها بعد از پایان ساعت آموزش و فرهنگ سازی مصرف صحیح و بهره گیری از الگوی درست استفاده از حامل های انرژی را از جمله اقدامات صورت گرفته در مدارس جهت مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">همچنین مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان نیز افزود:دراین مسابقه که با محتوای نماهنگ فردای روشن برگزار شده، تعداد&nbsp; قابل توجهی از دانش آموزان سراسر استان شرکت و نفرات برگزیده مورد تقدیر قرار گرفتند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">علی رفیعی ضمن اشاره به همکاری خوب اداره آموزش و پرورش استان در برگزاری این مسابقه گفت: مسابقه دابسمش با همکاری آموزش و پرورش استان در سامانه شاد برگزار شده و مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفته است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد با توجه به اهمیت فرهنگ سازی مدیریت مصرف و نقش کلیدی دانش آموزان به عنوان پیشرانه های فرهنگ جامعه این قبیل برنامه ها با همکاری سازمان ها و نهادهای مربوط ادامه داشته باشد. </span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%B42.JPG" style="height:267px; width:400px" /></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Tue, 16 Nov 2021 00:00:00 +0330استقرار سامانه مدیریت دارایی هایی فیزیکی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی/feed/1420<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از شرکت های پایلوت اجرا کننده سامانه مدیریت دارایی</span></span> <span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">های فیزیکی در وزارت نیرو انتخاب شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهندس فتح نیا با بیان اینکه سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی از الزامات ابلاغی توانیر است گفت: در دنیای امروز کمبود منابع و افزایش تقاضا باعث شده که تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای حفظ منابع شان و پاسخگویی نیازها و تامین رفاه اجتماعی به افزایش بهره وری توجه ویژه داشته باشند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">رئیس دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق استان همچنین افزود: مدیریت دارایی فیزیکی، روش ها و فعالیت طرح ریزی شده ای است که سازمان از طریق آنها دارایی فیزیکی، سیستم های دارایی ها و هزینه ها، ریسک و عملکرد آنها در طی چرخه عمر آن دارایی را با هدف پیاده سازی برنامه های استراتژیک سازمان به صورت بهینه و پایدار، برنامه ریزی و مدیریت می نماید.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی در ادامه کنترل بودجه بهتر و موثرتر، افزایش بهره وری نیروی کار، کاهش هزینه های دوره عمر دارایی، افزایش بازگشت سرمایه گذاری، رشد و ارتقا عملکرد زیست محیطی، ایمنی و سلامت نیروی انسانی را از جمله مزایای استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی برشمرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">فتح نیا پشتیبانی موثر در فرآیند تصمیم گیری، مدیریت ریسک و افزایش رضایت مندی مشتریان و ارتقاء شهرت کسب و کار را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و از تعیین نقشه راه در سطح شرکت به منظور استقرار سامانه مدیریت دارایی های فیزیکی خبر داد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">رئیس دفتر نظارت بر بهره برداری با تاکید بر این نکته که استراتژی مدیریت دارایی های فیزیکی در واقع نقشه راهی جهت رسیدن از وضعیت شناخته شده فعلی به وضعیت مطلوب است، افزود: در راستای استقرار این سامانه در شرکت کمیته مذکور تشکیل و برای اعضای آن ابلاغ نیز صادر شده است.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی در خاتمه بیان داشت که این سیستم در چهار فاز پیاده سازی خواهد شد که فاز اول این طرح آغاز شده است و در حال حاضر در مرحله انعقاد قرارداد با مشاور برای ارزیابی و تعیین نقشه راه در سطح شرکت می باشد.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330برگزاری رزمایش خود حفاظتی در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی/feed/1419<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">با شعار &quot;پدافند مردم محور ، ایران قوی و آماده&quot; و در راستای&nbsp;گسترش و فرهنگ سازی پدافند غیرعامل و صیانت از تاسیسات و اماکن و همچنین پیشگیری از وقوع بحران های امنیتی ،مرحله دوم رزمایش خودحفاظتی، همزمان با سراسر کشور در ساعت </span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">13 </span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">روز چهارشنبه </span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">19</span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> آبان ماه، با فرمان مدیرعامل شرکت و حضور نیروهای بسیجی به صورت همزمان در ستاد شرکت و مدیریت های تابعه برگزار گردید.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ </span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">حاجی آبادی در این خصوص گفت: این رزمایش بر اساس ابلاغ برگزاری رزمایش استانی و با همکاری دفتر حراست و پشتیبانی پایگاه مقاومت بسیج &nbsp;شرکت اجرا گردید.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مسئول پایگاه مقاومت بسیج شهیدطالبی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهار داشت: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بسیج ادارات عهده&zwnj;دار دفاع از &laquo;مقر&raquo; در ادارات و سازمان ها است، این مهم با ساماندهی نیروهای بسیجی در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی برنامه ریزی و اجرا شده است.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی تصریح کرد: در این رزمایش&nbsp; وضعیت آمادگی نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی، واکنش سریع کارکنان، تجهیزات ایمنی ساختمان، مولد های برق اضطراری، آمادگی کارکنان در امداد رسانی و کمک&zwnj;های اولیه، پیش بینی محل امن برای استقرار نیروها و هدایت ارباب رجوع به محل امن، تمرین و مورد ارزیابی قرار گرفت.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><br /> <img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C2.jpg" style="height:400px; width:500px" /></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330تعداد 239 دستگاه رمز ارز غیر مجاز در شهرستان بیرجند کشف شد/feed/1418<p style="text-align:justify"><br /> تعداد 239 دستگاه رمز ارز غیر مجاز با تلاش نیروهای مدیریت توزیع برق شهرستان بیرجند و همکاری نیروهای انتظامی استان از یک واحد صنعتی غیر فعال کشف شد.</p> <p style="text-align:justify">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهدی دادگر گفت: با همکاری و تلاش پرسنل این شرکت و عوامل محترم انتظامی تعداد 239 دستگاه ماینر از یک مرکز غیر قانونی استخراج ارز دیجیتال واقع در شهرک صنعتی شهرستان بیرجند کشف و ضبط شد.</p> <p style="text-align:justify">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان در ادامه توان مصرفی دستگاه های مکشوفه را 448 کیلووات معادل مصرف 750 خانوار عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از&nbsp; 469 دستگاه ماینر غیر مجاز توسط این شرکت کشف و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شده اند.</p> <p style="text-align:justify">وی همچنین گفت: در راستای احقاق حقوق حقه مردم، شرکت توزیع برق استان اقداماتی از قبیل رصد و پایش لحظه ای بار شبکه، میزان مصرف برق مشترکین در دوره های زمانی مختلف و همچنین بازرسی های حضوری را دستور کار خود قرار داده است.</p> <p style="text-align:justify">دادگر با اشاره به این نکته که استخراج رمز ارز به صورت غیر مجاز علاوه بر وارد نمودن خسارت به تجهیزات برقی مشترکین، احتمال خاموشی های گسترده را افزایش می دهد بر ضرورت همکاری شهروندان در شناسایی مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز تاکید کرد.</p> <p style="text-align:justify">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان در خاتمه ضمن تشکر از همکاری مردم عزیز استان، دستگاه های اطلاعاتی، نیروهای انتظامی و عوامل قضایی برای معرفی و شناسایی و برخورد با عوامل استخراج غیر مجاز رمز ارز گفت: هم استانی های عزیز می توانند موارد مشکوک به استفاده از رمز ارز غیر مجاز را به شماره ۶-۳۲۴۰۰۵۸۵-۰۵۶ اطلاع داده و تا سقف 20 میلیون تومان از پاداش نقدی بهره مند شوند.</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330برگزاری کمیته مقابله با سرقت تجهیزات برق در شرکت توزیع نیروی برق استان/feed/1417<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">کمیته مقابله با سرقت تجهیزات برق با حضور نمایندگان پلیس آگاهی استان، مدیر عامل شرکت توزیع برق، معاونان و مدیران دفاتر حقوقی و روابط عمومی در ستاد شرکت برگزار گردید.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهدی دادگر گفت: این شرکت در يك چشم انداز بلند مدت پيشگيري از وقوع سرقت تاسيسات و تجهيزات شبكه و جلوگيري از برقهاي غير مجاز&nbsp; را در دستور كار خود قرار داده و در اين راستا از برخي از&nbsp; ظرفيت هاي موجود نيز بهره برده است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن خوشامدگویی&nbsp; به نمایندگان پلیس آگاهی و تقدیر از زحمات آنها افزود: با توجه به افزایش چشمگیر سرقت لوازم و تجهيزات برق علي الخصوص سيم هاي مسي شبكه هاي برق در حال بهره برداري، &nbsp;همکاری و استفاده از تجربیات ماموران زحمتکش نیروی انتظامی بسیار حائز اهمیت می باشد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی همچنین در ادامه گفت: از آنجاییکه این سرقت ها علاوه بر خسارت هاي مالي سنگين باعث وقوع خاموشي هاي بلند مدت براي مشتركين می شود، مقابله و برخورد با سارقین باید با جدیت پیگیری گردد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در ادامه جلسه سرگرد زارعی ضمن تشکر از همکاری شرکت توزیع برق در شناسایی و مقابله با سارقین تجهیزات برق گفت: با توجه به افزایش پدیده مجرمانه سرقت لازم است تا همانند گذشته گشت های تلفیقی در دستور کار قرار گیرد و برخورد قانونی و جدی با سارقین صورت پذیرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی &nbsp;در ادامه با تاکید بر اینکه سرقت تجهیزات برق علاوه بر خسارت به بیت المال باعث ایجاد مشکل برای شهروندان می شود، مطالبی را در خصوص نحوه کشف و دستگیری متهمان بیان و برهمکاری های فی ما بین نیروی انتظامی و شرکت برق به شکل گسترده تاکید کرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در خاتمه مدیریت عامل شرکت از&nbsp; تلاش های مجموعه آگاهی استان در دستگیری و کشف موارد سرقت تشکر و قدردانی نمود. </span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <img alt="" src="/uploads/news 99/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA2.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p>Wed, 10 Nov 2021 00:00:00 +0330برگزاری دهمین رزمایش سراسری ارزیابی مولد‌های برق اضطراری در استان خراسان جنوبی/feed/1416<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دهمین رزمایش قطع برق و ارزیابی آماده بکاری مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم وضروری همزمان با سراسر کشور و در هفته پدافند غیر عامل با حضور مدیرکل پدافند غیر عامل استان، مدیر عامل شرکت و معاونین آن در مرکز دیسپاچینگ</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">و در چند نقطه از استان برگزار شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهدی دادگر در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم به مدیر کل سازمان پدافند غیر عامل استان و سایر مهمانان گفت: تعامل خوب مجموعه صنعت برق در استان با سازمان پدافند غیر عامل موجب آمادگی مطلوب این صنعت شده است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز از برگزاری همزمان رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آماده بکاری مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم وضروری در استان خراسان جنوبی خبر داد وگفت: با توجه به اقدامات و تهدیدات دشمن افزایش قدرت پدافندی برق رسانی برای مناطق حیاتی، حساس و مهم در مواقع اضطراری و بحرانی بسیار ضروری است تا در شرایط بحرانی و حوادث غیر قابل پیش بینی، اثرات تهدید و خسارات را به حداقل برسانیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">وی با تاکید بر اینکه &nbsp;هدف از پدافند غیرعامل افزایش آمادگی دستگاه های اجرایی در مقابله با حوادث و تهدیدات احتمالی است، افزود: برگزاری اینگونه رزمایش ها در سرتاسر کشور موجب تقویت زیرساخت های صنعت برق کشور و ایجاد آمادگی برای خنثی سازی توطئه های دشمن می شود.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان در ادامه گفت: بالغ بر 11 اکیپ عملیاتی&nbsp; به همراه پرسنل فنی و یک نفر از مدیران وکارشناسان ستادی به عنوان ارزیاب به مراکز برگزاری مانور اعزام گردیدند تا وضعیت آماده به کاری مولدهای برق اضطراری مراکز حساس و مهم استان را که از اهداف این مانور می باشد، بررسی نمایند.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">وی همچنین افزود:</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> <span style="color:black">این مانور با رمز مقدس یا امام رضا(ع) و دستور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور آغاز و &nbsp;به مدت 20 دقیقه ادامه داشته و سپس با ارسال دستور وصل مجدد از مرکز فرماندهی ستاد، اکیپهای عملیاتی مستقر در محل، &nbsp;برق مراکز را وصل و مولدین اضطراری برق را از مدار خارج نموده و در نهایت مانور با موفقیت کامل به پایان رسید .</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">دادگر در خاتمه ضمن تبریک&nbsp; هفته پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۰ که با شعار &laquo;پدافند غیرعامل، ایران پایدار&raquo; از هشتم تا ۱۴ آبان در حال برگزاری است، گفت: این رزمایش تمرینی است برای آمادگی سازمان&zwnj;ها و نهاد&zwnj;های دولتی برای مواجهه با مشکلات احتمالی ناشی از برق که ارزیابی&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد، دستگاه&zwnj;ها برای مقابله با این بحران آمادگی خوبی دارند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A8%D8%B1%D9%822.JPG" style="height:267px; width:400px" /></span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:00 +0330برگزیدگان جشنواره سراسری قرآن و نماز شرکت توزیع برق خراسان جنوبی تجلیل شدند/feed/1415<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">آیین تجلیل ازبرگزیدگان شانزدهمین جشنواره سراسری قرآن ونماز ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو که موفق به کسب رتبه های برتر استانی شدند باحضور امام جماعت،</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل ومسئولان فرهنگی شرکت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> .</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در این مراسم حضور فرزندان همکاردرمسیر قرآن را قابل افتخار دانست واظهار داشت:</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وجود قرآن،</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">سیره اهل بیت و وجود مقام معظم رهبری درعصرحاضر نعمت بسیار بزرگی برای ما است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> .</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">استان</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> خراسان جنوبی؛ مهندس مهدی دادگر توجه به برنامه &zwnj;های قرآنی برای تقویت و تعمیق باورهای اعتقادی کارکنان و خانواده&zwnj;های آنان در کنار فعالیت خدمت&zwnj; رسانی و تخصصی را از اولویت&zwnj;&zwnj;های این شرکت برشمرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;وی بیان کرد: علاوه بر مسابقات قرآنی و نماز ویژه همکاران و خانواده&zwnj;های آنان که بر اساس دستورالعمل ابلاغی ازوزارت نیرو و به صورت کشوری برگزار میگردد، هر ساله در مناسبت های مذهبی نیز اقدام به برگزاری مسابقات فرهنگی مرتبط می&zwnj;شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> .</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">امام جماعت شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در این مراسم با بیان اینکه انسانهای عصر حاضر به قرآن و آموزه&zwnj;های پیامبر بیش از هر زمان دیگری نیازمندهستند گفت: انسان بسیار قدرتمند است و می تواند به عزت برسد و این امکان در صورت عمل به قرآن میسر خواهد بود وعلاوه برتلاوت و عمل به آن نگاه به صفحات قرآن نیز در انسان اثردارد .</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">حجت الاسلام کاری با تاکید بر جمله آیه شریفه: &quot;الا بذکر الله تطمئن القلوب &quot; بیان کرد: در جامعه امروز همه به دنبال آرامش هستند ولی آرامش بدون آموزه های قرآن، میسر نیست.</span></span>&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مسئول فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی نیز با تقدیر از برگزیدگان این دوره از جشنواره قرآن و نماز&nbsp; و خانواده های آنان، اظهار داشت: 70 نفر از فرزندان کارکنان در مسابقات حضور یافتندکه از این تعداد 40 نفر در مقطع پیش دبستانی تا دوم ابتدایی و 30 نفر در سایر مقاطع و رشته های مختلف به رقابت پرداختند که در پایان 3 نفر&nbsp; به مرحله کشوری راه یافتند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">علی رفیعی با اشاره به اینکه شانزدهمین دوره مسابقات قرآن ونماز ویژه فرزندان در چهار رشته حفظ، قرائت تحقیق و اذان، مفاهیم و نماز برگزار شد افزود:رشته&zwnj;های مفاهیم و نماز به&zwnj; صورت سراسری از سوی مجتمع آموزشی و پژوهشی گیلان برگزار و رشته&zwnj;های قرائت تحقیق، اذان و حفظ به&zwnj;صورت مجازی برگزار شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در پایان مراسم از شرکت کنندگان و برگزیدگان مرحله استانی و کشوری&nbsp; شانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو، با اهدای لوح تقدیر، کارت هدیه و جوایزی تجلیل شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">شایان ذکر است از 12 نفر فرزندان همکار که در رشته های مذکور رتبه اول تا سوم را در مرحله استانی کسب کردند قدردانی شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Sat, 30 Oct 2021 00:00:00 +0330قدردانی توانیر از اختراع چهارپایه نگهدارنده پایه های فرسوده در توزیع برق خراسان جنوبی/feed/1413<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">رئیس کمیته مدیریت دانش حوزه مهندسی شرکت توانیر به جهت طراحی، ساخت و اجرای چهارپایه نگهدارنده به منظور کار برروی پایه های فرسوده از شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی تقدیر کرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ احمد برزگر در خصوص این اختراع گفت: با توجه به وضعیت شبکه برق در استان و نیاز مبرم به تجهیزات نگهدارنده پایه ها و ازطرفی محدودیت در تامین جرثقیل و تجهیزات نگهدارنده، این طرح در دستور کار همکاران اداره طراحی و نظارت قرار گرفت.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان با اعلام اینکه طراحی و اجرای این طرح نزدیک به دو میلیون تومان هزینه داشته است، افزود:این چهارپایه نگهدارنده به منظور کار برروی پایه های فرسوده جهت ایمن سازی پایه ها در فرآیند&nbsp; مقاوم سازی شبکه و یا مواردی که نیاز به افزایش ضریب اطمینان پایه ها دارد مورد استفاده قرار می گیرد. </span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی همچنین در خصوص فواید این طرح گفت: این اختراع موجب کاهش هزینه مقاوم سازی شبکه، افزایش ضریب اطمینان کار برروی شبکه فرسوده، افزایش مقاوم سازی شبکه و از همه مهمتر کاهش مخاطرات ناشی از فرسودگی شبکه و افزایش سطح ایمنی نیروهای اجرایی می گردد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مهندس برزگر ضمن تشکر و تقدیر از مهندس محسن زاده و کلیه همکاران اداره طراحی و نظارت، ایمنی وکمیسیون فنی شرکت که در طراحی و اجرای این پروژه همکاری داشتند، افزود: طراحی و اجرای این طرح حدود سه ماه به طول انجامیده و برنامه ریزی برای ثبت اختراع آن در حال انجام است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی همچنین تاکید کرد که این پروژه برای اولین بار در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی انجام شده و هیچ گونه مشابه داخلی برای آن وجود ندارد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">گفتنی است طرح فوق از طرف محمد شیبانی رئیس کمیته مدیریت دانش حوزه مهندسی شرکت توانیر نیز مورد تقدیر قرار گرفته است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در این لوح خطاب به مهندس دادگر مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان آمده است:</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ایجاد فضای مناسب جهت ارائه درس آموخته ها، تجارب و دانش های تولید شده در شرکت های توزیع و دسترسی سایر شرکت ها به آن، همیشه یکی از دغدغه های صنعت برق بوده است و لذا حرکت بزرگ ایجاد شده در راستای ارائه دانش ها در حوزه مهندسی توزیع می تواند دستاوردهای عظیمی را برای مجموعه صنعت برق به ارمغان آورد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بدینوسیله از ارائه دانش ارزنده با عنوان &quot; طراحی، ساخت و اجرای چهارپایه نگهدارنده به منظور کار برروی پایه های فرسوده&quot; توسط آقای محمدرضا محسن زاده به نمایندگی از آن شرکت محترم کمال تشکر را دارم.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%84%D9%88%D8%AD%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87.jpg" style="height:701px; width:500px" /></p>Wed, 13 Oct 2021 00:00:00 +0330یادواره اولین شهید صنعت برق خراسان جنوبی در شهرستان درمیان برگزار شد/feed/1412<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:15.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">همزمان با هفته دفاع مقدس و اربعین حسینی یادواره &quot;شهید محمد طالبی &quot; اولین شهید صنعت برق خراسان جنوبی در مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان درمیان،با حضور جمعی از مقامات استان و شهرستان و با همکاری ناحیه مقاومت سپاه این شهرستان برگزار گردید.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:15.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان درمیان؛ مهدی ترابی در این یادواره باگرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل (ره) اظهارداشت: شهیدان الگوی صبر، مقاومت و جهاد در بین بشریت هستندکه با گذشت از جان و مال خود رفاه و آسایش امروز را برای ما به ارمغان آورده اند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:15.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر توزیع نیروی برق شهرستان درمیان با تسلیت اربعین حسینی&nbsp; و ارتحال عالم بزرگوار علامه حسن زاده آملی گفت: شهید محمد طالبی اولین شهید صنعت برق استان است که این شهید بزرگوار مایه افتخار شرکت برق&nbsp; است و همه ما در این مجموعه وظیفه داریم پیرو راه و روش این شهید بزرگوار و شهدای والامقام باشیم.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:15.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">فرمانده ناحیه سپاه شهرستان درمیان در این یادواره با تبریک هفته دفاع مقدس، یاد شهید طالبی را گرامی داشت و بیان کرد:&nbsp; همکاری مدیریت توزیع برق و ناحیه سپاه درمیان در رزمایش شهید عباسپور مثمر ثمر بوده و طرحی برنامه ریزی شده بوده که در سطح شهرستان اجرا شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:15.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">سرهنگ بشیری افزود: سپاه و بسیج با تمامی ظرفیت و امکانات خود آمادگی دارد با شرکت توزیع برق&nbsp; استان در تمامی زمینه ها به خصوص مدیریت مصرف همکاری داشته باشد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:15.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">حجه الاسلام و المسلمین طاهری، معاون هماهنگ کننده دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الرضا(ع) استان خراسان جنوبی نیز با تبریک هفته دفاع مقدس و روز آتش نشان، شهیدان را شمع محفل بشریت دانست و گفت: این شهیدان بودند که با ولایت پذیری و اطاعت از امر ولی فقیه جان خود را در کف اخلاص گذاشته و درخت تنومند انقلاب اسلامی را با خون سرخ خویش آبیاری نمودند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:15.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">همچنین در پایان این مراسم با حضورمعاون نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع)،مسئول بسیج ادارات استان، امام جمعه شهرستان، فرمانده سپاه شهرستان و رئیس بنیاد شهید از فرزند شهید طالبی و همچنین برادر شهیدان ترابی قدردانی شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:15.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">شهید محمد طالبی در 1340/02/20 در شهر قهستان و روستای آسیابان متولد و در مورخ 1364/12/06 در منطقه مریوان در عملیات والفجر 9 به فیض شیرین شهادت نائل آمد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:15.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C2.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330مسئول فرهنگی شرکت توانیر: حضور موثر و کارآمد در فضای مجازی از ضرورت های عصر حاضر است/ تقدیر از اقدامات ارزشمند و برنامه های موثر فرهنگی شرکت/feed/1411<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مسئول فرهنگی شرکت توانیر با اشاره به اهمیت فضای مجازی در زمان حال حاضر گفت: دشمن با استفاده از این فضا قصد&nbsp;ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارد،&nbsp;بنابراین حضور موثر و کارآمد در این فضا مطابق منویات رهبر معظم انقلاب از ضرورت های عصر حاضر است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ حجت الاسلام کاکاوند در آیین تقدیر از فعالان فرهنگی و دینی شرکت توزیع نیروی برق استان، با تقدیر از اقدامات ارزشمند و برنامه های موثر فرهنگی انجام شده در این مجموعه اظهار داشت: روحانیون باید در عصر حاضر به روز باشند و به دفاع از&nbsp; نظام و آرمان ها و اهداف آن در همه زمینه ها بپردازند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی بیان کرد: باید از ظرفیت روحانیون و ائمه جماعات در فضای مجازی استفاده شود و مبلغین فرهنگی با تولیدمحتوای مناسب باید نقشه دشمن را برای آسیب رساندن به کشور و نظام خنثی کنند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">حجه الاسلام کمیلی رئیس ستاد اقامه نماز استان با تاکید بر ضرورت برپایی نماز جماعت در ادارات گفت: کلیه مدیران و پرسنل باید تمامی تلاش خود را برای برپایی باشکوه نماز جماعت در ادارات انجام دهند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن تاکید بر فرهنگ سازی درخصوص برپایی نماز جماعت و تشویق همه همکاران به حضور گسترده در نماز اظهار داشت: برنامه های فرهنگی به خصوص برپایی باشکوه نماز جماعت باید با جدیت در شرکت دنبال شود و همه متولیان امور فرهنگی باید تمام تلاش خود را برای اجرای این برنامه ها به کار ببندند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مهندس دادگر در ادامه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و رشادت های دلاورمردان هشت سال جنگ تحمیلی گفت: به برکت انقلاب اسلامی تمام جمعیت شهری و جمعیت روستایی بالای ده خانوار در&nbsp; استان از نعمت برق برخوردار هستند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های شرکت توزیع برق در سال 1400 بیان کرد:&nbsp; سرانه انرژی توزیع نشده و همچنین وضعیت تلفات انرژی الکتریکی در شبکه توزیع برق استان مطلوب می باشد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان در ادامه به دستاوردهای مهم شرکت اشاره کرد و افزود: کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی در سال های 1399 و 1400، تجهیز 11 شهرستان به گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک، توسعه وگسترش نیروگاه های خورشیدی در استان ، راه اندازی سامانه آنلاین اعلام زلزله و هوشمند سازی مرکز اتفاقات (طرح هما) از جمله این اقدامات ارزشمند در شرکت است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مهندس دادگر از تحویل&nbsp; سامانه های&nbsp; خورشیدی قابل حمل به عشایر استان خبر داد و گفت: این سامانه ها که از محل منابع حاصل از عوارض برق به قیمت 9 میلیون و 810 هزارتومان به ازای هر سامانه خریداری شده، &nbsp;بین 1200 خانوار عشایری در سراسر استان توزیع شده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی در پایان با قدردانی از&nbsp; ائمه جماعات و فعالان فرهنگی شرکت به پروژه های تحقیقاتی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۹ پروژه تحقیقاتی با همکاری دانشگاه های معتبر کشور در شرکت&nbsp; انجام شده است و همچنین یک پروژه جدید نیز در سال 1400 با دانشگاه صنعتی بیرجند و 1 پروژه هم در دانشگاه ارومیه آغاز شده که در مرحله انجام تحقیقات می باشد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">همچنین در این جلسه حجت الاسلام کمیلی مسئول ستاد اقامه نماز استان به جهت رشد و اعتلای نماز به نسبت وضعیت سال قبل از مدیر عامل استان تقدیر نموده و با اهدا لوح از زحمات مهندس کمیلی دبیر ستاد اقامه نماز شرکت توزیع برق استان برای کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی قدردانی کرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در پایان این مراسم نیز&nbsp; با اهدای لوح تقدیر از ائمه جماعات شرکت توزیع نیروی برق استان برای برپایی با شکوه نماز جماعت و اجرای برنامه های فرهنگی شرکت، قدردانی شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">آیین تقدیر از ائمه جماعات و مبلغان فرهنگی و دینی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با حضور حجت الاسلام و المسلمین کاکاوند مسئول فرهنگی شرکت توانیر، حجت الاسلام و المسلمین کمیلی رئیس ستاد اقامه نماز استان، مهندس فاضلی مشاور فرهنگی استاندار، مهندس دادگر مدیر عامل شرکت و اعضای شورای فرهنگی در سالن کنفرانس ستاد شرکت توزیع برق استان برگزار شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA2.JPG" style="height:267px; width:400px" /></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330آغاز مرحله اول واکسیناسیون کارکنان توزیع برق استان خراسان جنوبی/feed/1410<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان از آغاز عملیات واکسیناسیون پرسنل این شرکت همزمان با اوج گیری پیک پنجم کرونا در استان خبر داد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ علیرضا شوکتی گفت :با توجه به آن که اغلب مشاغل صنعت برق قابلیت دور کاری نداشته و همکاران ما در هر شرایطی می بایست نسبت به تامین برق مشترکان اقدام کنند همین موضوع سبب افزایش خطر ابتلا به کرونا در بین کارکنان شرکت برق می شود</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی افزود :با پیگیری های انجام شده و توافق صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، کلیه کارمندان توزیع برق استان اعم از نیروهای قراردادی ،عملیاتی، شرکتی و حجمی در سنین مختلف در مقابله با ویروس کرونا واکسینه خواهند شد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان در پایان ابراز امیدواری کرد که واکسیناسیون کلیه پرسنل این شرکت ظرف هفته آینده انجام و تمام کارکنان توزیع برق در سراسر استان دز اول واکسن خود را دریافت کنند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%862.jpg" style="width:400px" /></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330در مراسم تودیع و معارفه مدیر برق شهرستان خوسف مطرح شد: مدیریت برق خوسف در تامین برق مسکن محرومین خراسان جنوبی پیشگام بوده است/feed/1409<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیریت برق شهرستان خوسف به عنوان نخستین شهرستان استان است که در حوزه تامین برق مسکن محرومین با وجود محدودیت منابع آن را اجرا و با سرعت به پایان رسانده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ مهدی دادگر امروز در آیین تکریم و معارفه مدیر توزیع برق شهرستان خوسف که با حضور فرماندار ومسئولان محلی این شهرستان برگزار شد تکمیل و تجهیز انبار برق شهرستان، تجهیز شهرستان به مولد برق اضطراری و احداث ساختمان اداری مدیریت را از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در این شهرستان برشمرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> .</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی تکمیل و گسترش نیروگاه های خورشیدی در این شهرستان را با وجود مستعد بودن منطقه&nbsp; از جمله برنامه های کلیدی این مدیریت عنوان کرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">همچنین آخوندی فرماندار شهرستان بزرگترین ثروت برا</span></span><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ی </span></span><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیران را دعا خیر مردم دانست و از زحمات مهندس یوسفی در این شهرستان قدردانی کرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">*</span></span><strong><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">میانگین طول شبکه فشار متوسط شهرستان از میانگین کشوری بالاتر است</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر سابق توزیع نیروی برق شهرستان خوسف در این مراسم گفت: شهرستان خوسف با جمیعتی بالغ بر 27599 هزار نفر&nbsp; دارای دو شهر خوسف و ماژان و دو بخش مرکزی و ماژان و 5 دهستان با آب و هوایی گرم و خشک می باشد که دارای یک پست فوق توزیع به ظرفیت 60 مگاوات آمپر و 8 فیدر فشار متوسط است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با تاکید بر اینکه میانگین طول شبکه فشار متوسط در این شهرستان از میانگین استان و کشور بالاتر است افزود: طول شبکه فشار متوسط در این شهرستان 1230 کیلومتر و شبکه فشار ضعیف 290 کیلومتر است که از نظر طول شبکه &nbsp;رتبه پنجم را در بین شهرستان های استان دارد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر سابق توزیع نیروی برق شهرستان خوسف به احداث یک نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی با سرمایه گذاری بالغ بر 14 میلیون یورو توسط سرمایه گذار خارجی اشاره کرد و گفت: این شهرستان دارای ظرفیت مطلوبی در خصوص جذب سرمایه گذار در حوزه انرژی های نو می باشد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">یوسفی با تاکید بر اینکه کلیه روستاهای بالای 10 خانوار استان از نعمت برق برخوردارند ادامه داد: شهرستان خوسف در بین 11 شهرستان استان رتبه پنجم در تعداد روستاهای برق دار را دارد که 180 روستا در این شهرستان از نعمت روشنایی بهره مند هستند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با بیان اینکه این شهرستان از نظر تعداد چاه های کشاورزی برق دار رتبه سوم در استان را دارد خاطر نشان کرد: تعداد چاه های کشاورزی برق دار در این شهرستان 200 حلقه می باشد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر سابق توزیع نیروی برق شهرستان خوسف تعداد مشترکین این شهرستان را 14 هزارو هفتصد مشترک عنوان کرد و افزود: بیشترین تعداد مشترک در این شهرستان مربوط به تعرفه خانگی است که 84 درصد کل مشترکین شهرستان را شامل می شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی همچنین افزود: </span></span><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">نزدیک به &nbsp;62 درصد مشترکان شهرستان در حوزه روستایی هستند که به همین دلیل بیشترین خدمات این شرکت به روستاییان عزیز ارائه می شود که سبب افتخار پرسنل این مدیریت است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مهندس مهرشاد مدیر جدید برق شهرستان نیز در این مراسم گفت: ان شا الله با همراهی و همکاری پرسنل این مدیریت و مردم عزیز شهرستان خوسف بتوانیم در جهت پیش برد اهداف صنعت برق حرکت و خدمات شایسته ای به مردم این منطقه&nbsp; ارائه دهیم</span></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مهندس دادگر در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از زحمات 3 ساله&nbsp; مهندس علیرضا یوسفی در دوران تصدی مسئولیت مدیریت توزیع برق شهرستان خوسف قدردانی و محمد علی مهرشاد به عنوان مدیر جدید این شهرستان معرفی شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%811.JPG" style="width:400px" /></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330جمع آوری بیش از 469 دستگاه رمز ارز در استان/feed/1408<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا کنون و از ابتدای طرح برخورد با استخراج کنندگان غیر جاز رمز ارز تعداد 469 دستگاه رمز ارز غیر مجاز در استان کشف و جمع آوری شده است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، مهدی دادگر با اشاره به آگاهی مردم&nbsp; بر مصرف بالای این دستگاهها و اثرات منفی بر روی بار شبکه افزود: کشف دستگاه های فوق در 67&nbsp; نقطه از استان و قالبا با کمک گزارش های مردمی صورت گرفته است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">وی همچنین ضمن تشکر و قدردانی از همکاری مردم و سایر دستگاه های امنیتی و انتظامی در کشف رمز ارزهای غیر مجاز و همکاری با شرکت توزیع برق استان، مجموع دستگاه های ماینر غیر مجاز کشف شده در استان را 469 دستگاه با قدرت 1030 کیلووات عنوان کرد</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگرهمچنین از افزایش و تشدید برخورد با فعالیت های این نوع دستگاه ها با توجه به روند مصرف برق خبر داد و خاطر نشان کرد: خاطیان با کمک قوه قضائیه به مجازات خواهند رسید.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین با اشاره به مصرف بالای دستگاه های رمز ارز گفت: توان مجموع دستگاه های کشف شده در استان 1030 کیلووات می باشد که این توان معادل مصرف برق حدود 1700 خانوار می باشد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی همچنین اظهار داشت : توان مصرفی یک دستگاه ماینر 2 تا 3 کیلوواتی معادل توان مصرفی 15 دستگاه یخچال و یا 5 کولر آبی است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;دادگر&nbsp; </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">با تاکید بر اینکه دستگاه&zwnj;های تولید رمز ارز موسوم به ماینر به دلیل مصرف بالای برق باعث ایجاد اختلال در سیستم برق شهری می&zwnj;شوند گفت</span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">: برای استخراج یک عدد بیت کوین به طور متوسط به بیش از 300 مگاوات برق نیاز است که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود 35 هزار واحد مسکونی در طول شبانه روز است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">وی با بیان اینکه با تقویت و توسعه راه&zwnj;های کشف و ابتکار عمل در شناسایی ماینرهای غیرمجاز میزان کشفیات در حال افزایش است، متذکر شد: هم استانی های عزیز می توانند موارد مشکوک به استفاده از رمز ارز غیر مجاز را به شماره&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۶</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">-</span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۳۲۴۰۰۵۸۵</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">-</span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۰۵۶</span></span></span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">اطلاع داده و تا سقف 20 میلیون تومان از پاداش نقدی بهره مند شوند</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">گفتنی است در شهریور ماه امسال تعداد 23 دستگاه ماینر غیر مجاز در شهرستانهای بیرجند و قاین کشف و ضبط و خاطیان به مراکز قضایی معرفی شده اند.</span></span></span></span></span></span></p>Tue, 14 Sep 2021 00:00:00 +0430در قالب طرح برق سبز صورت گرفت:تبدیل300 کیلومتر از شبکه های سیمی خراسان جنوبی به کابل خودنگهدار در سال جاری/feed/1407<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> راستای تامین برق مستمر، بدون خاموشی و با کیفیت، یکی از اقدامات به روز و مقرون به صرفه در حوزه توزیع برق، استفاده از کابل خودنگهدار به جای شبکه سیمی به عنوان یک راه حل چند منظور</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ه</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ؛ کاهش تلفات، افزایش رضایتمندی مشترک، افزایش ایمنی کارکنان و مشترکین و جلوگیری از تخریب طبیعت با حذف شاخه زنی و کمک به محیط زیست از جمله مزایای اجرای این طرح </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">است</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">نقاط آلوده به سرقت انرژی و سرقت تجهیزات، مسیرهای که بیشترین افت ولتاژ را داشتند و همچنین مسیرهایی که در مسیر عوارض طبیعی از جمله اشجار واقع شده اند در اولویت این طرح قرار دارند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد&nbsp; این شرکت در زمینه اجرای طرح تبدیل شبکه سیم به کابل خودنگهدار گفت:با تغییر رویکرد صنعت برق در احداث شبکه های جدید از طریق کابل خودنگهدار و همچنین عملیات تبدیل سیم به کابل خودنگهدار تاکنون بالغ بر 1600 کیلومتر از شبکه های توزیع برق استان معادل 30 درصد شبکه های فشار ضعیف با برنامه ریزی، جذب اعتبار و اجرای برنامه های عملیاتی به کابل خودنگهدار تبدیل شد</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ه است</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;مهدی دادگر با بیان اینکه بر اساس برنامه و اعتبار موجود امسال نیز پیش&zwnj;بینی شده است بیش از 300 کیلومتر شبکه سیمی در این راستا به کابل خودنگهدار تبدیل شود تصریح کرد: بالغ بر <u>5000</u> کیلومتر شبکه فشار ضعیف </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در استان خراسان جنوبی</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">موجود است که از این بین حدود 3000 کیلومتر باقیمانده در برنامه تبدیل به کابل خودنگهدار قرار داده شده است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی افزایش قابلیت اطمینان شبکه در مقابل شرایط جوی و اتفاقات ناشی از برخورد اشیاء خارجی، کاهش انرژی توزیع نشده(خاموشی) به مقدار قابل ملاحظه وکاهش شاخص زنی و کمک به محیط زیست و همچنین کاهش خطر آتش سوزی در قالب طرح مهربانی با محیط زیست رااز جمله مزایای عمده استفاده از کابل خودنگهدار در شبکه های توزیع اعلام کرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: کاهش تلفات ناشی از عبور سیم از بین شاخه های درختان،امکان استفاده از معابر باریک برای عبور شبکه و همچنین مقاوم بودن در برابر خوردگی و در نتیجه کاهش پارگی خطوط فشار ضعیف وامکان زیبا سازی فضای شهری با مخفی کردن شبکه سیمی از دیگر مزایای عمده استفاده از کابل خودنگهدار در شبکه های توزیع است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگر با بیان اینکه شبکه کابل خودنگهدار به راحتی در دسترس نیست&zwnj;واین مهم سبب کاهش سرقت شبکه وهمچنین کاهش سرقت انرژی و در نتیجه کاهش تلفات شبکه های توزیع شده است بیان کرد: با توجه به ارتقاء و افزایش سطح مقطع کابل خودنگهدار نسبت به معادل شبکه سیمی جایگزین شده، تلفات در شبکه های توزیع به نحو مطلوبی کاهش می یابد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با بیان اشاره به اینکه تلفات شبکه های توزیع در استان با توجه به اقدامات صورت گرفته </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">7</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp; درصد است و هدف سال </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">۱۴۰۰ </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">برای کاهش تلفات عدد </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">6.2</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> درصد پیش بینی شده است تصریح کرد: با اجرای طرح تبدیل سیم به کابل خود نگهدار و سایر اقدامات در حوزه توزیع برق استان این هدف عملی خواهد شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت:</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در راستای اجرای طرح تبدیل سیم به کابل خود نگهدار در سال جاری بازطراحی و بالانس شبکه فشار ضعیف همزمان با تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار نیز در حال اجراست که بازتاب موثری در کاهش تلفات دارد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگر اظهار داشت: این طرح ازابتدای سال جاری آغاز شده و در مرحله برنامه ریزی و پیش بینی اعتبار است و در شهرستانهای جنوب استان در حال اجرا است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی کمک به حفظ محیط زیست در قالب طرح مهربانی با محیط زیست راازجمله اثرات مهم محیط زیستی اجرای این طرح بر شمرد وافزود: با تبدیل شبکه سیم به کابل خودنگهدار، قطع درختان و یا شاخه های درختان در مسیر شبکه های برق به طور قابل ملاحظه ای کاهش داشته است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با بیان اینکه احتمال آتش سوزی درختان در مسیر شبکه های برق نیز کاهش چشمگیری یافته است بیان کرد: در راستای اجرای طرح مهربانی با محیط زیست با تبدیل شبکه سیم به کابل خودنگهدار طی سال گذشته و امسال&nbsp; از شاخه زنی حدود 25000 اصله درخت و خسارت به محیط زیست جلوگیری میگردد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">22.5</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;"> میلیارد تومان درآمد سرمایه گذاران سامانه های فتوولتائیک&nbsp; مربوط به مشترکین برق استان</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در راستای دستورالعمل&zwnj;های ابلاغی از وزارت نیرو و به نمایندگی از سازمان انرژی&zwnj;های تجدیدپذیر و بهره&zwnj;وری انرژی ایران (ساتبا) شرکت توزیع برق استان همگام با سایر شرکت&zwnj;های توزیع در سطح کشور فرآیند خرید تضمینی برق از مشترکانی که علاقه مند به سرمایه&zwnj;گذاری در زمینه انرژی خورشیدی بودند را انجام داده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">از ابتدای سال 96 تا کنون </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">459</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> مشترک در اقصی نقاط استان اقدام به&nbsp; سرمایه گذاری نموده وهم اکنون نزدیک به 4.7 مگاوات برق استان از طریق سامانه های فتوولتائیک تولید می شود.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مهدی دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از بهره برداری </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">459</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> نیروگاه خورشیدی&nbsp; متصل به شبکه در استان خبر داد و گفت : اغلب نقاط استان خراسان جنوبی ظرفیت سرمایه گذاری در خصوص انرژی های خورشیدی را دارد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مهندس دادگر به شرایط ایده آل استان در خصوص سرمایه گذاری در حوزه برق خورشیدی اشاره داشت و افزود: وجود بیش از &nbsp;300 روز آفتابی در سال، آب و هوای صاف با حداقل آلودگی، میانگین دمای مناسب، و شرایط واحد های مسکونی مناسب از نظر مساحت پشت بام از دیگر ویژگی هایست که عرصه سرمایه گذاری برای خانوارهای شهری و روستایی را ایجاد می کند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان از درآمد </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">22</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">میلیارد </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">تومانی سرمایه گذاران نیروگاه های کوچک مقیاس محدود به ظرفیت انشعاب در انرژی های خورشیدی خبر داد و اظهار داشت: مجموع ظرفیت تولید 459 نیروگاه خورشیدی استان 4.7 مگاوات می باشد که از ابتدای اتصال به شبکه در استان 15 هزار و 408 مگاوات ساعت انرژی برق تولید شده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با تاکید بر نقش تولید انرژی های پاک از جمله انرژی خوشیدی بیان داشت: علاوه بر انرژی تولید شده و بهای آن که در دوره های مختلف به سرمایه گذاران محترم پرداخت گردید، این نیروگاه ها در زمینه محیط زیست نیز نقش فوق العاده چشمگیر و باارزشی دارند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگر با اشاره به اینکه با تولید این میزان انرژی تاکنون از انتشار بالغ بر 11 هزار تن گازهای گلخانه ای جلوگیری شده است افزود: از ابتدای سال 96 تا پایان سال 99 بابت تولید 15 هزار و 408 کیلووات ساعت انرژی تولیدی برق&nbsp;در&nbsp;مصرف 3.5 میلیون لیتر آب و همچنین 4.5 میلیون متر مکعب گاز صرفه جویی شده است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این شرکت آمادگی دارد با &nbsp;مشترکانی که علاقه مند به سرمایه&zwnj;گذاری در حوزه انرژی خورشیدی باشند به نیابت از ساتبا قرارداد ۲۰ ساله خرید تضمینی را امضاء و به محض تولید برق و اتصال نیروگاهشان به شبکه برق بهای برق تضمینی را به حساب آنها واریز نماید.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی همچنین خاطر نشان کرد علاوه بر سامانه های فتوولتائیک اشاره شده که مربوط به مشترکین برق استان می باشد، 3 نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 18 مگاوات نیز در استان در حال تولید هستند که با این حساب مجموع ظرفیت نیروگاه های خورشیدی متصل به شبکه&nbsp; 22.7 مگاوات می باشد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Sun, 12 Sep 2021 00:00:00 +0430درخشش شرکت توزیع برق خراسان جنوبی در جشنواره شهید رجایی با کسب 2 رتبه برتر/feed/1405<p style="text-align:justify">شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی عناوین رتبه برتر در مجموع امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی بین ۵۱ دستگاه و همچنین رتبه برتر در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت را در جشنواره شهید رجایی سال۱۴۰۰ کسب کرد.<br /> به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، درجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان، با محوریت تجلیل از دستگاههای اجرایی برتر در ارزیابی جشنواره شهید رجایی برای عملکرد سال ۹۹ که با حضور استاندارخراسان جنوبی برگزار شد با اهدای تندیس ولوح تقدیر به مهدی دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان به دلیل دو موفقیت کسب شده تقدیر شد.<br /> در بخشی از لوح تقدیر اهدایی حمید ملانوری استاندار خراسان جنوبی آمده است:خدمتگزاری در جهت بهبود وارتقای عملکرد دستگاههای اجرایی به عنوان مهمترین رویکرد دستیابی به چشم انداز بیست ساله، افتخار بزرگی است که پروردگار متعال آن را به عهده کسانی قرارداده است که با عمل خویش ومسیر گره گشایی از امور مردم گام بر می دارند.<br /> مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در حاشیه این مراسم با تبریک کسب افتخارات ارزشمند به مدیران وخانواده بزرگ صنعت برق استان گفت: این شرکت موفق شد در این جشنواره رتبه برتر در مجموع امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی بین ۵۱ دستگاه وهمچنین رتبه برتر در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت در بین ۱۱ دستگاه این گروه را کسب کند.<br /> مهدی دادگر با تبریک این موفقیت به کارکنان ساعی و توانمند شرکت بیان کرد: با همت&nbsp; و تلاش همکاران عزیز و پرتلاش در ستاد و شهرستانها و تدوین، پیگیری، ارائه مناسب مستندات در محورهای ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی، شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در ارزیابی خوش درخشید .</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330263 پروژه صنعت برق خراسان جنوبی در هفته دولت به بهره برداری رسید/feed/1406<p style="text-align:justify">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت:به میمنت هفته دولت263 پروژه صنعت برق با سرمایه گذاری 82میلیارد و910میلیون تومان در استان به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛مهدی دادگر ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:این پروژه ها شامل احداث شبکه وتامین برق ، ترمیم واصلاح بهینه سازی، برق رسانی به مسکن محرومین ، تامین برق معابر، سامانه های خورشیدی عشایری، نیروگاه خورشیدی ،تبدیل سیم کابل خود نگهدار ، تامین برق روستایی وتجهیز لوازم وناوگان خودرویی است. وی افزود: در راستای اجراواحداث این پروژه ها بالغ بر 63 کیلومتر شبکه فشار ضعیف ،93کیلومتر شبکه فشار متوسط و 139 دستگاه ترانسفورماتور نصب ومورد بهره برداری قرار گرفت. دادگر بیان کرد:از مجموع 263 پروژه یاد شده 21 پروژه در شهرستان بیرجند، 10پروژه در شهرستان قاین 12پروژه در شهرستان نهبندان، 19پروژه در شهرستان فردوس ،29پروژه در شهرستان بشرویه،30پروژه در شهرستان سرایان، 8پروژه در سربیشه،42پروژه در شهرستان خوسف ،47پروژه در شهرستان زیرکوه ،37 پروژه در شهرستان درمیان و8 پروژه در شهرستان طبس افتتاح شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهارکرد: 968 سامانه برق خورشیدی در 9 شهرستان استان به عشایر سخت کوش این مناطق تحویل شد. وی بیان کرد: 2 پروژه نیروگاه خورشیدی شامل 5 نیروگاه خورشیدی خانگی ویک پروژه 100کیلو واتی در شهرستانهای بشرویه وسرایان نیز به بهره برداری رسید. دادگر همچنین از افتتاح پروژه وکلنگ زنی عملیات برق رسانی به 5 روستای استان شامل آدیگان در بیرجند ، یوشو و کلاته شیخ در خوسف و درسری وکالیبد در شهرستان درمیان خبر داد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: از مجموع 263 پروژه صنعت برق استان که در هفته دولت افتتاح وکلنگ زنی می شود124پروژه احداث شبکه وتامین برق ، 87پروژه ترمیم واصلاح بهینه سازی، 17پروژه برق رسانی به مسکن محرومین ، 13پروژه تامین برق روشنایی معابر ، 9پروژه سامانه های خورشیدی عشایری ، 2پروژه نیروگاه خورشیدی ،4 پروژه تبدیل سیم به کابل خود نگهدار ،5 پروژه تامین برق روستایی و2پروژه تجهیز لوازم وناوگان خودرویی است.</p>Wed, 01 Sep 2021 00:00:00 +0430پیام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به مناسبت روز پزشک/feed/1404<p style="text-align:justify">تلاش ایثارگرانه پزشکان اجری عظیم و پاداشی بزرگ دارد<br /> مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی همت ایثارگرانه پزشکان برای نجات جان بیماران و&nbsp; حفظ سلامت مردم را تحسین کرد&nbsp; وگفت: این تلاش مخلصانه بی گمان در پیشگاه خداوند رحمان اجری عظیم و پاداشی بزرگ خواهد داشت.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، مهدی دادگر&nbsp; رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در پیامی یکم شهریور روز پزشک را گرامی داشت:<br /> &nbsp;هوالشافی<br /> یَا حَبِیبَ مَنْ لا حَبِیبَ لَهُ یَا طَبِیبَ مَنْ لا طَبِیبَ لَهُ<br /> بدون شک سلامتی بزرگترین عطیه الهی برای اشرف مخلوقات است وتلاش درراستای تحقق سلامتی آحاد مردم واعتلای رسالت خدمات رسانی به آنها یکی از بارزترین اعمال نیک معنوی محسوب می شود .&nbsp;<br /> به یمن عنایت حضرت حق ودر آستانه فرارسیدن یکم شهریور ماه وبه پاس بزرگداشت حکیم پر آوازه مشرق زمین پزشک شهیر ایرانی شیخ الرئیس ابوعلی سینا وهمچنین نقش ممتاز وبی بدیل&nbsp; پزشکان وتلاش های مجدانه کادر درمانی کشور وبه ویژه استان خراسان جنوبی درمبارزه باشیوع ویروس منحوس کرونا فرصت را مغتنم شمرده از مساعی تمامی&nbsp; تلاشگران عرصه سلامت وتندرستی میهن اسلامی تشکرو قدردانی می نمایم&nbsp;<br /> امسال هم پزشکان میهن اسلامی واستان خراسان جنوبی درکنار سایر کادر درمان روزهای بسیار سخت و پرکاری را پشت سرگذاشتند چراکه با شیوع پاندمی کرونا در خط مقدم مقابله با همه گیرشدن این بیماری ایستاده و ایثارگرانه برای نجات جان بیماران و حفظ سلامت مردم جانفشانی کردند. تلاش مخلصانه ای که بی گمان در پیشگاه خداوند رحمان اجری عظیم و پاداشی بزرگ خواهد داشت.<br /> &nbsp;تلاشگران صنعت برق همیشه بیدار نیز خاطره زحمات طلایه داران عرصه سلامت را برای همیشه در قلب خود حفظ کرده و قدردان آنها خواهند بود.<br /> با گرامیداشت این مناسبت ارزشمند، از تلاش خالصانه&nbsp; تمامي كساني كه در كسوت پر افتخار پزشكي به خدمت رساني به مردم عزیز ایران اسلامی پرداخته، به ویژه پزشکان شاغل ومعتمد این شرکت که با سعه صدر، حس نوع دوستی ، حسن اخلاق ، دقت نظر&nbsp; وامانت داری برای&nbsp; تامين سلامت هموطنان وکارکنان این شرکت در اقصی نقاط استان تلاش می کنند قدردانی میکنم.<br /> امید است در سایه عنایات حضرت حق همواره موفق وکامروا باشید</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330230 سامانه خورشیدی سهم عشایر شهرستان فردوس/feed/1403<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیر توزیع نیروی برق شهرستان فردوس در حاشیه مراسم تحویل سامانه های خورشیدی عشایر شهرستان فردوس اظهار داشت: از مجموع 1200 سامانه خورشیدی تعداد 230 سامانه خورشیدی سهم شهرستان فردوس می باشد که 147 دستگاه با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 323 میلیون تومان&nbsp; تحویل و مابقی نیز در آینده نزدیک به عشایر عزیز این شهرستان تحویل خواهدشد. </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ؛ هادی گنجی زاده گفت:&nbsp; در راستای برق رسانی به خانوارهای عشایری که از شبکه های توزیع برق شهرستان فاصله زیادی داشته و امکان برق رسانی از طریق شبکه برای آنان فراهم نیست و &nbsp;از محل اعتباراتی که در قانون بودجه سال 99 کشور تحت عنوان عوارض برق پیش بینی شده بود تعداد 230 سامانه خورشیدی قابل حمل تهیه و در اختیارخانوارهای عشایری این شهرستان قرارخواهد گرفت.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی ضمن اشاره به این نکته که توزیع و شناسایی خانوارهای عشایری با هماهنگی اداره امور عشایری شهرستان و ادارات زیر مجموعه آن انجام شده است؛ افزود: عشایر از این پنل&zwnj;های خورشیدی می&zwnj;توانند جهت شارژ موبایل&zwnj;، رادیو و سایر وسایل برقی کم مصرف همچنین جهت روشنایی متناسب با توان تولیدی دستگاه استفاده نمایند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">گنجی زاده در پایان گفت: در مراسمی با حضور فرماندار محترم&nbsp; شهرستان و جمعی از مسئولان &nbsp;دو دستگاه پنل خورشیدی قابل حمل &nbsp;به نمایندگی از عشایر شهرستان فردوس به عشایر روستای چشمه خانم این شهرستان تحویل شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Sun, 15 Aug 2021 00:00:00 +0430حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در سامانه سامد و پاسخگویی به سوالات مردمی/feed/1402<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق&nbsp;خراسان جنوبی به همراه معاونت برنامه ریزی و مهندسی، معاونت فروش و خدمات مشترکین و مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات &nbsp;با حضور در سامانه سامد</span></span></span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">پاسخگوی سوالات و درخواست های مردمی شدند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش دفتر روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛راضیه طیبی نژاد در خصوص حضور مدیر عامل شرکت در برنامه سامد اظهار داشت: </span></span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">بنا به دعوت دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری ، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان صبح سه شنبه از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱&nbsp; سامد پاسخگوی سؤالات، درخواست ها، پیشنهادات و شکایات تلفنی مردم شریف استان بود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: در این جلسه مهندس دادگر با نزدیک به دو ساعت حضور در محل این مرکز، پاسخ&zwnj;گوی پرسش&zwnj;های شهروندان در حوزه برق استان بود که در این مدت 13 تماس مردمی ثبت شد که بیشتر آنها در مربوط به شهرستان های طبس، سربیشه و نهبندان بوده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;وی همچنین در خاتمه بیان داشت: موضوعات تامین برق مسکن ملی(محرومین)، تامین روشنایی، برنامه های خاموشی و زمان قطعی برق برای واحدهای صنعتی و همچنین تقدیر و تشکر از خدمات شرکت برق از جانب مشترکان در قالب تماس مطرح و دستور پیگیری موارد و ابلاغ نتیجه از طرف مدیر عامل صادر گردید.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AF%2019%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%282%29.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p>Wed, 11 Aug 2021 00:00:00 +0430به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت: بازدید مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی از دفاتر سرپرستی روزنامه خراسان وخبرگزاری تسنیم/feed/1401<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به همراه معاون برنامه ریزی و مهندسی، مدیر دفتر روابط عمومی با حضور در دفاتر سرپرستی روزنامه خراسان جنوبی و خبرگزاری تسنیم ضمن تبریک این روز به خبرنگاران&nbsp; این رسانه ها، با اهدای شاخ گل از زحمات آنان دراطلاع رسانی شایسته اقدامات وفعالیت های صنعت برق&nbsp; در استان قدردانی کرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهدی دادگر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رویکرد متولیان برق در استان ارتباط دو سویه با رسانه ها بوده و بر این اساس همواره تلاش کردیم با رسانه های پرمخاطب استان ارتباط برقرار کنیم.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن اعلام این مطلب که رسانه های فعال در استان همیشه و در همه جا حضور پرررنگ دارند، افزود: همواره در شرکت برق تلاش می کنیم از ظرفیت رسانه ها به منظور اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم استفاده کنیم چرا که مردم همواره رسانه ها و اخبار را رصد می کنند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی همچنین ضمن بزرگداشت مقام شهید خبرنگار &quot;محمود صارمی&quot; و ادای احترام به ایشان، افزود: تلاش و همت خبرنگاران در ارتقای سطح اطلاعات جامعه غیر قابل انکار است و صنعت برق خراسان جنوبی همواره بر این اعتقاد بوده است که از این ظرفیت و توانمندی در راستای تحقق اهداف عالیه صنعت در یک تعامل دو سویه بهره مند گردد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی همچنین تاکید کرد: مسئولیت و جایگاه خبرنگاران فرهیخته و تلاش قابل ستایش این عزیزان در روشنی بخشی</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">افکار عمومی، سلامت جامعه و اعتلای مهین عزیزمان بسیار خطیر و تعیین کننده است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><strong>حفظ پایداری برق 20 هزار کیلومتر شبکه توسط شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی</strong></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان در حاشیه این دیدار با اشاره به وضعیت مطلوب شبکه های برق استان اعلام کرد: شرکت توزیع برق استان با توجه به شرایط آب و هوایی، گرمای بیش از حد و باد و طوفان موفق شده با تلاش و زحمات شبانه روزی پرسنل، 20 هزار کیلومتر شبکه برق در استان را حفظ و نگهداری کند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مهدی دادگر با اعلام این خبر که نرخ انرژی توزیع نشده در استان نسبت به میانگین کشوری مطلوب است، گفت: تلفات این شرکت با وجود گستردگی شبکه های برق در استان حدود 7 درصد است که در بحث حفظ و کاهش تلفات اقدامات موثری انجام شده است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی اظهار داشت: گرمای بیش از حد هوا سبب شد مصارفی مانند چاه های کشاورزی و بارهای سرمایشی مشترکین زودتر وارد مدار شدند و رمز ارزهای غیرمجاز نیز میزان مصرف را بالا برد، همچنین کاهش شدید در تولید نیروگاه های برق آبی که از ذخایر آب سدها استفاده می کردند اتفاق افتاد که سبب شد تابستان امسال بسیار سخت و نگران کننده باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر افزود: در این راستا برای آگاه سازی مردم از شرایط موجود از رسانه های استان کمک خواستیم تا مردم را نسبت شرایط موجود آگاه کنند، که خوشبختانه تاکنون مردم بسیار خوب همکاری کردند و با کمک مردم و مشترکان صنعتی، کشاورزی، اداری، خانگی و تجاری&nbsp; در شرایط وجود بیماری کرونا خاموشی ها به صورت مدیریت شده و اطلاع رسانی شده اعمال شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از امضای بالغ بر </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۳</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> هزار و </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۰۰</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> تفاهم نامه همکاری با مشترکان شرکت برق خبر داد و گفت: تغییر ساعت کار ادارات و تعطیلی روزهای پنجشنبه کمک شایانی در مدیریت مصرف برق رقم زد و همچنین صنایع عمده استان نیز همراهی خوبی داشتند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر اظهار داشت: امید است رسانه ها در بحث مدیریت مصرف در ادامه تابستان و در زمستان در شرایطی که کمبود تولید برق با منشأ محدودیت سوخت نیروگاه ها است همکاری لازم را داشته باشند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۴۵۷</span></span></span></strong><strong> </strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">نیروگاه کوچک با ظرفیت </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۴.۷</span></span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مگاوات در خراسان جنوبی در حال بهره برداری است</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون برنامه ریــزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ضمن تبریک روز خبرنگار و بزرگداشت مقام شهید محمود صارمی &nbsp;به برنامه های بلندمدت این شرکت اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های بلند مدت شرکت توزیع نیروی برق استان نیروگاه های انرژیهای تجدید پذیر است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با اشاره به اینکه </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۴۵۷</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> نیروگاه کوچک مقیاس با ظرفیت </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۴.۷</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مگاوات در حال بهره برداری است افزود: علاوه بر این در حال حاضر 18 مگاوات برق از طریق مزارع خورشیدی و نیروگاه های بزرگ&nbsp; تولید می شود که از این میزان 10 مگاوات در شهرستان خوسف، 7 مگاوات در شهرستان سربیشه و یک مگاوات در شهرستان بشرویه در حال بهره برداری است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون برنامه ریــزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه این نیروگاه ها حدود&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۲۲.۷</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مگاوات معادل </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۸</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> تا </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۰</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> درصد مصرف استان را تامین می کنند گفت: در بحث نیروگاه های کوچک یک هزار و </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۲۲۲</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مجوز دیگر با ظرفیت </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۰</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مگاوات قرارداد منعقد شده است که اگر در این زمینه سرمایه گذاری صورت گیرد میتواند کمک بزرگی برای تولید انرژی در استان باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">برزگر به مزیت نیروگاه های کوچک اشاره کرد و یادآور شد: به دلیل اینکه تولید این نیروگاه ها در محل مصرف &nbsp;می باشد بنابراین کاهش تلفات چشمگیری در شبکه اعمال می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون برنامه ریــزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهار داشت: نیروگاه های کوچک حدود </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۴</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> تا </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۵</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> سال می تواند بازگشت سرمایه داشته باشد و یک نیروگاه </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۵</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> کیلوواتی سالانه حدود </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۹</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> تا </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۲</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> میلیون تومان درآمدزایی دارد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی به اهمیت و تاثیر بالای سرمایه گذاری در نیروگاه های بزرگ مقیاس اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در بحث نیروگاه های بزرگ نیز </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۲۷</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مجوز با ظرفیت </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۲۳۴.۵</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مگاوات صادر شده است که از این بین برای تعداد </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۵</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مجوز با ظرفیت </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۳۷</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مگاوات قرارداد منعقد شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">برزگر به انرژی های بادی اشاره کرد و گفت: در حوزه انرژی های بادی نیز در استان پتانسیل های خوبی وجود دارد که باید در این زمینه کار شود و سرمایه گذار در این حوزه جذب شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون برنامه ریــزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: در بحث نیروگاه های بادی در حال حاضر نیروگاه </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۵۰</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مگاواتی درح در حال احداث است که </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۰</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مگاوات تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B12.JPG" style="width:500px" /></span></span></span></span></span></span></p>Mon, 09 Aug 2021 00:00:00 +0430مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی:نقش خبرنگاران در ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق قابل تقدیر است/feed/1400<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در پیامی با گرامیداشت 17مرداد سالروز شهادت &quot;شهید محمود صارمی &quot; وروز خبرنگار ، این روز بزرگ را به جامعه فرهیخته خبری استان تبریک گفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیرو ی برق خراسان جنوبی ، متن پیام تبریک مهدی دادگر رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت&nbsp; توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به این شرح است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">فرا رسیدن هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران ارجمند و فرهیخته که با تراوش اندیشه و جاری&zwnj;سازی آن با نقش قلم، تنویر افکار عمومی و تقارن اطلاعاتی جامعه را رقم می زنند، صمیمانه تبریک عرض می&zwnj;نمایم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">خبرنگاران چشمان بینا و وجدان هوشیار جامعه هستند که همچون دیده&zwnj;بانانی امین و امانت دار مجدانه و متعهدانه در پی افراشتن پرچم آگاهی و روشنگری هستند. اعتقاد راسخ دارم مسئولیت و جایگاه خبرنگاران فرهیخته و تلاش قابل ستایش این عزیزان، در روشنی بخشی به افکار عمومی، سلامت جامعه و اعتلای میهن عزیزمان بسیار خطیر و تعیین کننده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">تلاش و همت این بزرگواران در ارتقای سطح اطلاعات جامعه غیرقابل انکار است و صنعت برق خراسان جنوبی همواره بر این اعتقاد بوده است که از این ظرفیت و توانمندی در راستای تحقق اهداف عالیه صنعت در یک تعامل دو سویه بهره مند گردد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">جا دارد از همراهی های سازنده عزیزان خبرنگار و اصحاب رسانه با این شرکت به ویژه در پیک بار تابستان&nbsp; ومدیریت مصرف درسال جاری در ارائه اطلاعات صحیح و به موقع در زمینه نقش انرژی برق و ترویج فرهنگ مصرف بهینه در این شرایط خاص شیوع بیماری کرونا صمیمانه قدردانی نمایم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">فرار سیدن این روز بهانه&zwnj;ای شد تا به عنوان عضوی از جامعه خدمت&zwnj;گذار صنعت برق قدردانی خود را از تمامی خبرنگاران ارجمند و&nbsp; سایر فعالان حوزه خبر و اطلاع&zwnj;رسانی که با اندیشه و قلم خود همواره حامی و پشتیبان صنعت برق استان وکشور هستند، اعلام نمایم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">امیدوارم همواره در انجام رسالت آگاهی بخشی و شفاف سازی در جهت تنویر افکار عمومی با توکل به خداوند متعال موفق و موید باشید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> .</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهدی دادگر</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">رئیس هیات مدیره </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">استان خراسان جنوبی</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330با اجرای طرح‌های تعطیلی و تعدیلی: صرفه جویی ۱۲ مگاواتی برق در خراسان جنوبی/feed/1399<p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">طرح&zwnj;های تعطیلی پنج شنبه&zwnj;های ادارات و تعدیل روشنایی معابر شهری صرفه جویی ۱۲ مگاواتی مصرف برق را در پی داشت.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">به گزارش&nbsp;روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، مهدی دادگر گفت: با اجرای مصوبه هیئت دولت&nbsp;بر تعطیلی ادارات در روز&zwnj;های پنج شنبه تاکنون حدود </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">۶</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333"> مگاوات، معادل بار حدود </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">۲۳۰</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333"> حلقه چاه کشاورزی در کاهش پیک بار استان و خاموشی&zwnj;ها تاثیر گذار بوده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: همچنین در اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر که با هدف کاهش پیک شب از ابتدای خرداد آغاز شده، با تعدیل بیش از </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">۳۰</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333"> هزار چراغ روشنایی معابر، حدود </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">۶.۲</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333"> مگاوات سبب کاهش پیک بار استان شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">وی در ادامه از کشف و جمع آوری </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">۴۳۷</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333"> دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در دو ماه گذشته در استان خبر داد و گفت: امضای حدود </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">۳</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333"> هزار و </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">۶۵</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333"> تفاهم نامه همکاری با بخش&zwnj;های صنایع، کشاورزی، ادارات استان، مولد&zwnj;های اضطراری خود تامین و ایستگاه&zwnj;های گاز سی ان جی برای کاهش مصرف در پیک بار و برگزاری مانور&zwnj;های محدودیت بار اداری در روز&zwnj;های سه شنبه هر هفته از دیگر اقدامات برای مدیریت اضطراری بار است.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330120دستگاه سامانه خورشیدی به عشایر نهبندان تحویل شد./feed/1398<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">120&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دستگاه سامانه برق خورشیدی در مراسمی با حضور نخعی نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه، بیکی فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان به عشایر شهرستان نهبندان تحویل شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ ابوذر&nbsp;سلطانی گفت: تعداد </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">120&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دستگاه سامانه خورشیدی با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 177 میلیون و 200 هزار تومان به عشایر این شهرستان تحویل شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهبندان در ادامه گفت: در مراسمی که با حضور نماینده مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان، فرماندار شهرستان نهبندان و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد تعداد </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">13</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> دستگاه به نمایندگی از عشایر شهرستان نهبندان به عشایر منطقه ملک چاهرویی تحویل شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی ارزش هر سامانه خورشیدی عشایری را </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">98</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> میلیون ریال اعلام کرد و افزود: از این مبلغ حدود </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">90</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> درصد سهم شرکت توانیر و ده درصد سهم متقاضی خواهد بود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">سلطانی همچنین بیان داشت: از مجموع 1200 سامانه خورشیدی تعداد </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">120 </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">سامانه خورشیدی سهم شهرستان نهبندان می باشد که ان شا الله تا پایان مردادماه به طور کامل در </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">45</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> محله&nbsp; عشایری تحویل&nbsp;خواهد شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%862.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی: 74دستگاه سامانه قابل حمل برق خورشیدی به عشایر زیرکوه تحویل شد/feed/1397<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در مراسمی با حضور اسحاقی نماینده مردم شهرستانهای زیرکوه وقاینات، عربشاهی فرماندار زیرکوه وجمعی از مسئولان، 8دستگاه سامانه قابل حمل برق خورشیدی به نمایندگی ازعشایرشهرستان زیرکوه در روستای گزخت این شهرستان تحویل شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهدی دادگر در این مراسم با اشاره به اینکه در فاز نخست 1200 دستگاه سامانه&zwnj; خورشیدی قابل حمل برای خانوارهای عشایری&nbsp; به استان اختصاص یافته است اظهار داشت: برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت دریافت سهمیه فاز دوم نیز در دست پیگیری است.</span></span></span>&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین افزود: برای خرید سامانه قابل حمل برق خورشیدی</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">11</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> میلیارد و </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">772</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> میلیون تومان اختصاص یافته که 10میلیارد و </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">594</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">میلیون و </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">800</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> هزار تومان سهم شرکت توانیر است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با بیان اینکه در مجموع </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">6</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">هزار و </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">375</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دستگاه در </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">11</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> استان کشور توزیع شده است تصریح کرد: با اجرای کامل این طرح </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">1200</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> خانوار عشایری از مزایای این سامانه ها وبرق خورشیدی در این استان بهره مند می شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهار داشت: سهم آورده خانوار عشایری در این طرح یک میلیارد و </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">177</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> میلیون و </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">200</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> هزار تومان است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">گفتنی است توزیع سامانه های قابل حمل خورشیدی عشایر به تعداد 231 دستگاه در شهرستان طبس و تعداد 21 دستگاه در شهرستان سربیشه انجام شده است.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%872.JPG" style="height:400px; width:500px" /></span></span></span></span></span></p>Sun, 01 Aug 2021 00:00:00 +0430با هدف پایش و رصد مدیریت مصرف برق : رزمایش جهادی "شهیدعباسپور" در خراسان جنوبی برگزار شد/feed/1396<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">رزمایش جهادی و سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق (شهید عباسپور) با محوریت مصارف ادارات، صنوف، کسبه و جلب مشارکت مشترکان خانگی با حضورجانشین سپاه انصارالرضا(ع)و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی برگزار شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ مدیریت مصرف برق،کمک به جلوگیری از خاموشی&zwnj;ها، استفاده از ظرفیت بسیج و دستگاه&zwnj;ها و اقشار مختلف مردم، راه&zwnj;اندازی نهضت مردمی کاهش مصرف برق به میزان </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">10</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> درصد وضعیت موجود و ایجاد هم&zwnj;افزایی بین دستگاه&zwnj;ها و نهادها از اهداف کلی&nbsp; این رزمایش است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">کاهش مصرف برق تاثیر بزرگی در پایداری شبکه دارد</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توانیر در آغاز رزمایش سراسری&nbsp; پایش و رصد مدیریت مصرف برق کشورگفت: کاهش بارندگی و خشکسالی و خروج &zwnj;بخش مهمی از نیروگاه&zwnj;های برق آبی از مدار و افزایش مصارف امسال باعث شد تا شبکه دچار مشکلاتی شود اما با همت همه همکاران صنعت برق توانستیم از این شرایط عبورکنیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس محمدحسن متولی زاده تاکید کرد: در خصوص این رزمایش هرچه مصارف در هر کدام از این بخش ها کاهش یابد، می تواند تاثیر بزرگی در پایداری شبکه داشته باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">جانشین عملیاتی سازمان بسیج نیز در این مراسم گفت: به منظور رعایت حال هموطنانی که درگیر کرونا هستند یا به دستگاه اکسیژن نیازمندند، می بایست همه &zwnj;نسبت به کاهش مصرف برق اقدام کنیم و تا حد امکان مصارف غیرضروری را کاهش دهیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">سردار سیف تاکید کرد: وضعیت مطلوب چیز دیگری است اما اکنون بیش از </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">10</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">درصد کمبود تولید برق داریم که باید به نحوی جبران کنیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با بیان اینکه برق امکان ذخیره سازی گسترده ندارد بر لزوم برگزاری رزمایش مشابه در تمام وزارتخانه ها تاکید کرد و گفت: هر کس حتی اگر بتواند یک لامپ را خاموش کند، بخش مهمی از مشکل برق حل خواهد شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی در عین حال از دستور سردار سلیمانی رییس سازمان بسیج برای کاهش میزان مصرف ادارات وابسته به بسیج خبر&zwnj;داد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مسعود صادقی مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق&nbsp; در این مراسم گفت: امروز </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">1500</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> خودروی عملیاتی، </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">5</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> هزار نیروی عملیاتی برقی و</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> 8 </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">هزارنیروی بسیج در این رزمایش مشارکت خواهند کردتا بیش از </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">2</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> هزار نقطه مورد پایش و&nbsp; بازرسی قرار گیرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">پایش 4 هزار 400 مشترک خانگی ،اداری وصنعتی در خراسان جنوبی</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در مراسم آغاز این رزمایش با بیان اینکه </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">40</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> گروه و اکیپ عملیاتی&nbsp; در اجرای این رزمایش حضور دارند اظهار داشت: یکی از راهبردهای این رزمایش نظارت میدانی وپایش 4 هزار &nbsp;400 مشترک خانگی، اداری وصنعتی و شناسایی رمز ارزهای غیر مجاز است و دراین راستا به مشترکین پرمصرف تذکرلازم ارائه می شود ودر صورت عدم توجه به اخطار صورت گرفته وکاهش مصرف، نسبت به قطع برق آنان اقدام خواهد شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهدی دادگر با اشاره به اجرای سراسری این مانور از همراهی و هم افزایی سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی در اجرای این مانور قدردانی کرد و افزود: این طرح با هدف صرفه جویی در مصرف برق، کمک به کاهش و محدودکردن خاموشی&nbsp; در کشور و استفاده از ظرفیت رسانه ای و توانمندی های مجموعه سپاه و بسیج استان اجرا می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی کاهش 10درصدی مصرف برق نسبت به وضع موجود را از مهمترین اهداف این رزمایش عنوان کرد و اظهار داشت: هم افزایی وتوان مجموعه بسیج وسپاه وادارات استان&nbsp; می تواند در بحث مدیریت مصرف کمک ما باشد وقطعا این اهداف محقق خواهد شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی همچنین افزود:&nbsp;گفتمان تبلیغی و پویش همگانی در شبکه&zwnj;های ملی و شبکه&zwnj;های رسانه&zwnj;ای بسیج شامل&nbsp; ائمه جمعه و جماعت، فعالان فرهنگی و هنری ، فضای مجازی و رسانه نیز از دیگر راهبردهای این رزمایش است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر دعوت به خیر در بحث مدیریت مصرف&quot; با&nbsp; تشکیل گروه های همیار و گشت&zwnj;های رضویون برای ارتباطات چهره به چهره، امربه معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی به مشترکین پرمصرف به&zwnj;ویژه در اماکن عمومی، مجتمع&zwnj;های تجاری اداری و آپارتمانی به&zwnj;صورت محله محور و نظارت میدانی، پویش برق و شناسایی مراکز غیرمجاز رمز ارزها&quot; و&nbsp; بازدید و نظارت میدانی از سازمان ها و ادارات و &nbsp;همچنین استفاده از مولدهای برق&nbsp; را از دیگر راهبردهای این رزمایش بر شمرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی استفاده ازظرفیتهای فضای مجازی و اطلاع رسانی بسیج ادارات و اصناف برای تبیین و روشنگری، تولید محتوا در قالب موشن گرافی، طراحی بنرهای مدیریت مصرف، ویدئو و انتشارآن، استفاده از ظرفیت بیلبوردهای تبلیغاتی و پویش برای مردم، بازدید میدانی از ادارات و سازمانها با همکاری بسیج وهمکاری در استفاده از مولدهای برق سازمان ها را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای اجرای این مانور بر شمرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر نقش آفرینی بسیج، ادارات، اصناف، محلات، مهندسان، رسانه، صداوسیما، ایجادروحیه امیدآفرینی، ایجادبسترهای گفتمانی، تشویق مردم به مصرف بهینه و نهضت مردمی صرفه&zwnj;جویی درمصرف انرژی برق را از دیگر اهداف برگزاری این&nbsp; رزمایش در راستای مدیریت مصرف برق برشمرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">درمراسم افتتاحیه این رزمایش که به طور همزمان در 11شهر استان برگزار شد سرهنگ یوسفی جانشین، سرهنگ خراشادی معاونت عملیات وسرهنگ خنجری مدیر سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان سپاه انصار الرضا (ع) و سرکارخانم قاسمی، مسئول بسیج جامعه زنان استان حضور داشتند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B12.JPG" style="height:400px; width:500px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Sat, 31 Jul 2021 00:00:00 +0430جلسه مشترک مدیریت مصرف در ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات برگزار شد/feed/1394<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">جلسه مدیریت مصرف برق با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، مدیر توزیع برق و جمعی از فرماندهان پایگاههای بسیج درمحل ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات برگزار شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مدیر توزیع برق قاینات با ارائه گزارش از نحوه تولید، انتقال و توزیع انرژی برق، براهمیت مدیریت مصرف و مصرف بهینه برق تاکید کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">محمودخسروی افزود: با افزایش دما و افزایش مصرف و همچنین کاهش نزولات آسمانی که باعث کاهش تولید برق توسط نیروگاههای برق آبی شده است،ضرورت داردبامصرف بهینه انرژی برق امکان استفاده سایر هموطنان را از این نعمت فراهم سازیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با تاکید بر اینکه همه ما باید تلاش خود را برای گذر از پیک تابستان و رعایت الگوهای مدیریت مصرف انجام دهیم از فرماندهان پایگاههای بسیج خواست: همانطورکه درهمه صحنه ها حضور چشمگیری دارند در امر مدیریت مصرف برق نیز&nbsp; از همه ظرفیت ها و امکانات خود استفاده کنند تا از این شرابط بحرانی عبور کنیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر توزیع برق شهرستان قاین با اشاره به جلسه توجیهی ماه گذشته در فرمانداری شهرستان با رابطان انرژی ادارات گفت: رابطان انرژی در ادارات وظیفه پایش مصرف برق ادارات و نظارت بر اجرای دستورالعمل های مدیریت مصرف در هر سازمان را برعهده دارند و در همین راستا تیم های پایش مدیریت مصرف شرکت برق هم به طور مستمر سرکشی از ادارات و نظارت بر مصرف انرژی را انجام می دهند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در ادامه این جلسه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاینات&nbsp;باتقدیر از مجموعه برق قاینات، از فرماندهان پایگاههای بسیج خواست با استفاده از تمام ظرفیت ها، برق قاینات را در زمینه مدیریت مصرف&nbsp;یاری دهند و با مجموعه شرکت برق و رابطین انرژی ادارات نهایت همکاری خود را داشته باشند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 26 Jul 2021 00:00:00 +0430تحویل ۱۲دستگاه سامانه خورشیدی به عشایر بخش دستگردان و دیهوک شهرستان طبس/feed/1395<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۲</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دستگاه سامانه خورشیدی به عشایر بخش دستگردان و دیهوک شهرستان طبس تحویل داده شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، در مراسمی&nbsp; با حضور حجت الاسلام نصیرایی نماینده مردم شهرستانهای فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی&nbsp; و مهندس فرهادی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی 12 دستگاه سامانه خورشیدی عشایری به نمایندگی از عشایر بخش دستگردان و دیهوک طبس به 7 خانوار از محله عشایری کوه یخاب و 5 خانوار از محله عشایری شوردان روستای سرند تحویل شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در این مراسم با بیان اینکه در خراسان جنوبی در فاز اول تعداد 1200دستگاه سامانه خورشیدی توزیع می شود و قیمت هر سامانه 9میلیون و 810هزار تومان است گفت: این سامانه ها با اعتبار </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۱</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">میلیارد </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۷۷۲</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">میلیون تومان تحویل عشایر خواهد شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر افزود: </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۹</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">٠درصد مجموع مبلغ هزینه خرید سامانه&zwnj;های مذکور به ارزش </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۰</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">میلیارد و 594میلیون و </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۸۰۰</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">هزار تومان توسط شرکت برق و از محل منابع حاصل از عوارض برق در قانون بودجه تامین و پرداخت شده&nbsp; و </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">٠درصد سهم عشایر به ارزش یک میلیارد و </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۷۷</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">میلیون و </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۲</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">٠٠هزار تومان آورده نقدی خانوارهای عشایری در وجه سازنده پرداخت شده است.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه از این تعداد سامانه که در فاز اول تحویل می شود بیش از نیمی از تعداد برابر لیست تنظیمی اداره کل عشایر استان مربوط به شهرستانهای طبس، فردوس، بشرویه و سرایان&nbsp; و تعداد </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۲۳۱</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> دستگاه مربوط به شهرستان طبس می باشد ، گفت: این سامانه ها پس از هماهنگی با شرکت توزیع نیروی برق و امورهای عشایر شهرستانها تحویل خانوارهای عشایری&nbsp; خواهد شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر اظهار امیدواری کرد در فاز دوم هم از ظرفیتهای قانون بودجه سال1400 بتوانیم تعداد دیگری سامانه خورشیدی قابل حمل ، تهیه و در اختیار خانوارهای عشایری قرار دهیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در پایان نصیرایی نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی افزود: دامداران و عشایر در کنار تامین برق، شایسته توجه ویژه هستند و باید با خرید دام مازاد و تامین علوفه و آذوقه دام به تقویت محلات عشایری کمک شود.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%B7%D8%A8%D8%B32.jpg" style="height:400px; width:500px" /></span></span></span></span></span></p>Mon, 26 Jul 2021 00:00:00 +0430برگزاری رزمایش مشترک شرکت برق و بسیج در شهرستان بشرویه/feed/1393<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">رزمایش مدیریت مصرف برق با عنوان &quot;طرح شهید عباسپور&quot; با همکاری ناحیه مقاومت بسیج و با حضور امام جمعه، فرماندار، مسئولان اداری ونظامی وانتظامی شهرستان بشرویه برگزار شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بشرویه در مراسم آغاز این رزمایش گفت: امسال به دلیل آغاز زودتر فصل گرما، کاهش تولید نیروگاه های برق آبی به دلیل کاهش نزولات آسمانی و افزایش استفاده از دستگاه رمز ارز غیرمجاز شاهد افزایش مصرف برق در کشور بودیم که به ناچار خاموشی در برخی از مناطق اعمال شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مهندس نیازمند با تاکید بر استفاده از ظرفیت بسیج در فرهنگ سازی مدیریت مصرف افزود: جلوگیری از خاموشی&zwnj;ها، استفاده از ظرفیت بسیج و دستگاه&zwnj;ها و اقشار مختلف مردم، راه&zwnj;اندازی نهضت مردمی کاهش مصرف برق به میزان 10 درصد وضعیت موجود و &nbsp;ایجاد هم&zwnj;افزایی بین دستگاه&zwnj;ها و نهادها از اهداف کلان طرح شهید عباسپور</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی بیان کرد: دراین مراسم تعدادی از ادارات و بانک های بشرویه با حضور شرکت کنندگان مورد بازدید قرار گرفته و توصیه ها و راهکارهای صرفه جویی در مصرف برق به آنها ارائه گردید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> .</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><br /> <img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%872.jpg" style="width:400px" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330رزمایش مدیریت مصرف برق با همکاری بسیجیان شهرستان درمیان برگزارشد/feed/1392<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">رزمایش مدیریت مصرف برق تحت عنوان &quot;طرح شهید عباسپور&quot; با همکاری ناحیه مقاومت بسیج شهرستان درمیان اجرا شد</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان&nbsp; خراسان جنوبی؛ مهدی ترابی مدیر توزیع نیروی برق شهرستان درمیان در آئین افتتاح این رزمایش که در مسجد محمدرسول الله شهر اسدیه و باحضور جمعی از مسئولان ادارات&nbsp; این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت:مدیریت مصرف برق کم مصرف کردن نیست،بلکه درست مصرف کردن است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با اشاره به افزایش نسبی دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمامی بخش های مصرف و همچنین کاهش نزولات آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاه های برق آبی کشور، خواستار صرفه جویی درمصرف برق شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر توزیع نیروی برق شهرستان درمیان با اشاره به اینکه در شهرستان 23 هزار مشترک وجود دارد،میزان مصرف روزانه برق توسط مشترکین را 11.5 مگاوات دانست و گفت:در صورتیکه هر یک از مشترکین تنها یک لامپ اضافه را خاموش کنند،این میزان مصرف به 9 مگاوات کاهش می یابد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">ترابی افزود:با آغاز فصل گرما،همکاران مدیریت توزیع برق شهرستان بصورت روزانه به ادارات شهرستان مراجعه و توصیه های لازم در خصوص صرفه جویی و مدیریت مصرف را ارائه کردند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر توزیع نیروی برق شهرستان درمیان استفاده از ظرفیت بسیج در آموزش مباحث مدیریت مصرف، همراهی مردم در سطح شهرستان برای مدیریت مصرف برق و نهادینه سازی مصرف انرژی و آموزش به مشترکین برق برای استفاده به موقع از وسایل برقی در بازه خارج از ساعت پیک را از جمله اهداف این رزمایش برشمرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان درمیان ضمن تاکید بر ظرفیت بالای بسیج در حل بحران ها و رفع کمبودها گفت:&nbsp;دراین رزمایش 250 نفر از بسیجیان این شهرستان حضور دارند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">سرهنگ بشیری بیان کرد: این رزمایش در حوزه های گفتمانی، تبلیغی، مدیریتی و کنترلی اجرا و اقشار مختلف بسیج و آحاد مردم در اجرای این طرح نقش آفرینی می کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">درآئین افتتاح رزمایش،مدیر توزیع نیروی برق به همراه همکاران،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و نیروهای بسیجی همراه و همچنین سایر مسئولان ادارات حاضر در جلسه به درب منازل مسکونی و مغازه مشترکین مراجعه و توصیه های لازم در خصوص مدیریت مصرف برق را به مشترکین ارائه کردند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:28px; text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-right:28px; text-align:justify">&nbsp;</p>Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0430کشف 27 دستگاه غیر مجاز رمز ارز در شهرستان بشرویه/feed/1390<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان از کشف 27&nbsp;دستگاه رمز ارز غیر مجاز در شهرستان بشرویه خبر داد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان؛محسن بخشایی ضمن اشاره به تشکیل اکیپ&zwnj;های شناسایی و اقدام قانونی با متخلفین توسط پلیس امنیت اقتصادی، خاطرنشان کرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">:</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> از یک مشترک صنعتی در شهرستان بشرویه تعداد 27 دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز به قدرت تقریبی 54 کیلووات کشف شده است که این میزان معادل مصرف 90 خانوار می باشد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با بیان اینکه با تقویت و توسعه راه&zwnj;های کشف و ابتکار عمل در شناسایی ماینرهای غیرمجاز میزان کشفیات در حال افزایش است، متذکر شد: هم استانی های عزیز می توانند موارد مشکوک به استفاده از رمز ارز غیر مجاز را به شماره </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۶- ۳۲۴۰۰۵۸۵ -۰۵۶ اطلاع داده و تا سقف 20 میلیون تومان از پاداش نقدی بهره مند شوند.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان با تاکید بر اینکه دستگاه&zwnj;های تولید رمز ارز موسوم به ماینر به دلیل مصرف بالای برق باعث ایجاد اختلال در سیستم برق شهری می&zwnj;شوند گفت: استفاده از دستگاه های رمز ارز به صورت غیر مجاز در شرایط فعلی کمبود برق در کشور، بزرگترین ضربه به زندگی مردم است و این شرکت به صورت جدی موضوع را پیگیری و رصد می کند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">محسن بخشایی در ادامه تصریح کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و افزایش آمار فعالیت&zwnj; دستگاه&zwnj;های تولید رمز ارز، شرکت توزیع برق با همکاری دیگر نهادهای اطلاعاتی و همچنین نیروی انتظامی، تمرکز خود را بر جلوگیری از فعالیت این دستگاه&zwnj;ها و تامین برق پایدار و کاهش خاموشی ناشی از افزایش بار شبکه گذاشته است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی همچنین در خاتمه ضمن تشکر و قدردانی از همکاری مردم و سایر دستگاه های امنیتی و انتظامی در کشف رمز ارزهای غیر مجاز و همکاری با شرکت توزیع برق استان در این شرایط حساس پیک تابستان، مجموع دستگاه های ماینر غیر مجاز کشف شده در استان را 437 دستگاه با قدرت 977 کیلووات عنوان کرد.</span></span></span></span></p>Mon, 19 Jul 2021 00:00:00 +0430شانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو/feed/1391<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:16pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">دبیر</span></span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt">&nbsp;</span><span style="font-family:Tahoma, sans-serif"><span style="font-size:21.3333px">فرهنگی شرکت</span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:11pt">&nbsp;</span></span><span style="color:#333333"><span style="font-family:Tahoma,sans-serif"><span style="font-size:16pt">گفت:شانزدهمین</span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.6667px">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:16pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">جشنواره سراسری قرآن و</span></span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt">&nbsp;</span><span style="font-family:Tahoma, sans-serif"><span style="font-size:21.3333px">نماز</span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:11pt">&nbsp;</span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:16pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">ویژه فرزندان و کارکنان وزارت نیرو در</span></span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt">&nbsp;</span><span style="font-family:Tahoma, sans-serif"><span style="font-size:21.3333px">رشته</span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:11pt">&nbsp;</span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:16pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">های حفظ، اذان و قرائت تحقیق، مفاهیم و نماز در خراسان جنوبی</span></span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt">&nbsp;</span><span style="font-family:Tahoma, sans-serif"><span style="font-size:21.3333px">برگزار</span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:11pt">&nbsp;</span></span><span style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:16pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-family:Calibri,sans-serif; font-size:16pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">رفیعی در این باره اظهارداشت: شانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو در دو مرحله استانی و کشوری بصورت غیر حضوری و در صورت قرار گرفتن در شرایط مساعد بصورت حضوری در خراسان جنوبی برگزار خواهد شد </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">وی افزود: این</span></span></span>&nbsp;<span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="https://khabarban.com/a/32511823" style="color:blue; text-decoration:underline"><span dir="RTL" style="color:#333333">مسابقات</span></a>&nbsp;</span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">در مرحله استانی در روزهای 5 و 6 مرداد ماه و در مرحله کشوری در نیمه دوم شهریور ماه برگزار می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">دبیر شورای فرهنگی شرکت </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">با اشاره به مشارکت تعداد 65 نفر از فرزندان همکار اظهارداشت: مهمترین هدف از برگزاری جشنواره قرآنی، آشنایی فرزندان با مفاهیم دینی، قرآنی و نشر نماز بین نسل جوان و نوجوان و نیز پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان با تربیت اسلامی میباشد .</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">رفیعی تصریح کرد :مسابقات قرآنی امسال در مقطع اول برای پایه های پنجم تا نهم و در مقطع دوم برای پایه های دهم تا دوازدهم در 4 رشته قرائت تحقیق و اذان ، حفظ ، مفاهیم و نماز برگزار می شود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">وی با تاکید به اینکه کلیه فرزندان کارکنان قراردادی ، رسمی ،حجمی میتوانند در شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی شرکت کنند افزود : پایه های پیش دبستانی تا چهارم ابتدایی نیز در مرحله استانی در رشته حفظ با هم به رقابت خواهند پرداخت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">دبیر فرهنگی شرکت بیان کرد: امسال نفرات اول هر رشته به مسابقات کشوری راه خواهند یافت و جوایز ارزنده ای نیز از 8 میلیون تا 12 میلیون ریال به منتخبان اهدا خواهد شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 19 Jul 2021 00:00:00 +0430در راستای اجرای طرح شناسایی و کشف ماینرهای غیر مجاز در استان: کشف 5 دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در شهرستان قائن/feed/1388<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">رییس گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان از کشف 5&nbsp; دستگاه رمز ارز غیر مجاز در هفته گذشته در شهرستان قاین خبر داد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان؛ محمد هادی حسینی ضمن اشاره به اینکه یکی از چالش&zwnj;های اصلی صنعت برق در شرایط فعلی وجود دستگاه&zwnj;های استخراج رمز ارز است و متأسفانه تولیدکنندگان در بسیاری از موارد با استفاده از تعرفه&zwnj;های خانگی و صنعتی اقدام به تولید ارز دیجیتال می&zwnj;کنند اظهار داشت: در راستای اجرای طرح های شناسایی و کشف ماینرهای غیر مجاز در استان طی بازدیدهای کارشناسان و پرسنل این شرکت در هفته گذشته 5 دستگاه رمز ارز غیر مجاز از یک واحد صنعتی که به حالت تعطیل درآمده بود کشف شد. </span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی ادامه داد: مجموع تقریبی ظرفیت دستگاه های مکشوفه 10 کیلووات می باشد که با همکاری نیروهای انتظامی در این شهرستان شناسایی &nbsp;و متخلفین در این زمینه به مراجع قضایی معرفی گردیدند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">رییس گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان با تاکید به اینکه استفاده غیرقانونی از برق برای رمز ارز های غیر مجاز باعث ایجاد نوسان در شبکه برق شده و علاوه بر آسیب به لوازم برقی سایر مشترکان، ازعمده دلایل قطعی برق در روزهای اخیر بوده است افزود: با توجه به افزایش دمای هوا در هفته های پیش رو وکاهش ظرفیت تولید نیروگاه برق آبی به دلیل کاهش نزولات آسمانی از همه مشترکان درخواست می شود ضمن رعایت الگوهای مدیریت مصرف و کاهش مصرف خود به خصوص در ساعت های پیک بار، هرگونه مورد مشکوک به استفاده از دستگاه ماینر غیر مجاز را به شماره </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۶- ۳۲۴۰۰۵۸۵ -۰۵۶ اطلاع و تا سقف بیست میلیون از پاداش نقدی بهره مند شوند.</span></span></span> </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در پایان حسینی رییس گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان مجموع دستگاه های کشف شده غیر مجاز استخراج رمز ارز از ابتدای طرح شناسایی و مبارزه با ماینرهای غیر مجاز در استان را &nbsp;410 دستگاه به مجموع ظرفیت 920 کیلوات اعلام کرد.که ظرفیت دستگاه های مذکور معادل مصرف برق</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">1500 خانوار می باشد.</span></span></span></span></p>Wed, 14 Jul 2021 00:00:00 +0430انجام ۹ پروژه تحقیقاتی با همکاری های دانشگاه های معتبر کشور / استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان/feed/1389<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">دادگرمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون ۹ پروژه تحقیقاتی با همکاری های دانشگاه های معتبر کشور انجام شده است، گفت: کلیه پروژه ها و فعالیت های تحقیقاتی صورت گرفته درشرکت توزیع نیروی برق استان با استفاده از ظرفیت های دانش بنیان انجام می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">به</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black"> ، </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">مهدی دادگر اظهار داشت: همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان با دانشگاه ها ، مراکز علمی و تحقیقاتی و&nbsp; شرکت های دانش بنیان بر اساس اولویت های تحقیقاتی شرکت که در کمیته تحقیقات مصوب می شود،&nbsp;می باشد.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">وی ادامه داد: بر همین اساس ابتدا پروپوزال شرکت های تحقیقاتی&nbsp;در کمیته تحقیقات شرکت مطرح و بعد از تایید آن کمیته،&nbsp; قرارداد نهایی به منظور انجام پروژه بسته می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">دادگر با بیان&nbsp;<a name="_Hlk75945170">اینکه کلیه پروژه ها و فعالیت های تحقیقاتی صورت</a>&nbsp;گرفته در راستای فعالیت های اصلی شرکت و با استفاده از ظرفیت های دانش بنیان می باشد، افزود:&nbsp;<a name="_Hlk75945352">تاکنون 9 پروژه تحقیقاتی با همکاری های دانشگاه های معتبر کشور انجام شده&nbsp;</a>که از این بین تعداد 3 پروژه در دانشگاه عالی دفاع ملی ، 3 پروژه در دانشگاه بیرجند ،</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp;2&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">پروژه در دانشگاه صنعتی بیرجند ، یک پروژه در دانشگاه آزاد بیرجند به پایان رسیده است.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">وی بیان داشت: همچنین یک پروژه جدید نیز در سال 1400 با دانشگاه صنعتی بیرجند و 1 پروژه هم در دانشگاه ارومیه آغاز شده که در مرحله انجام تحقیقات می باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">زمینه برای همکاری شرکت توزیع برق با شرکت های دانش بنیان در استان وجود دارد</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">وی یکی دیگر از زمینه های همکاری شرکت های دانش بنیان با شرکت توزیع برق استان را استفاده از پتانسیل کد نویسی و محصولات نرم افزاری تولید شده دانست و افزود: این امر توسط شرکت های دانش بنیان عضو پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در انجام ماموریت های شرکت توزیع برق استان می باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان داشت: کارگروه تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان به ریاست مدیر عامل شرکت&nbsp; و با حضور&nbsp; معاون برنامه ریزی و مهندسی و معاون بهره برداری و دیسپاچینگ&nbsp; و همچنین دو عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مشاور برگزار می شود که وظیفه تعیین اولویت های تحقیقاتی شرکت و بررسی پروپوزال و طرح های تحقیقاتی شرکت های دانش&nbsp; بنیان را بر عهده دارد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330طی 24 ساعت گذشته 16 دستگاه ماینر غیر مجاز دیگر نیز در خراسان جنوبی کشف شد/feed/1386<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی از کشف 16 دستگاه ماینر طی بازدیدهای میدانی پرسنل این شرکت در استان خبر داد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، مهندس دادگر گفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> :</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">طی بازدیدهای میدانی که توسط کارشناسان و پرسنل شرکت توزیع برق استان و با همکاری عوامل انتظامی استان صورت گرفت تعداد 16 دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز از یک واحد صنعتی در شهرستان بیرجند کشف شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی ادامه داد: توان تقریبی دستگاه های کشف شده 30 کیلووات می باشد که معادل مصرف 50 مشترک خانگی است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین بیان کرد: با احتساب موارد فوق تا کنون تعداد 403 مورد ماینر غیر مجاز در استان کشف شده که مجموع قدرت آنها نزدیک به 909 کیلووات می باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر در پایان ضمن هشدار به استفاده کنندگان از برق برای تولید غیر مجاز رمز ارز گفت: </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">از آنجایی که یکی از دلایل افزایش مصرف برق استفاده غیرمجاز از دستگاه های رمز ارز می باشد</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> از تمامی هم استانی های گرامی تقاضا می نماییم به منظور جلوگیری از بروز آسیب به شبکه و مشترکین و کاهش مدت و محدوده خاموشی ها ناشی از کمبود تولید برق در نیروگاه های برق آبی، در صورت مشاهده&nbsp;و یا اطلاع از استقرار دستگاه های رمز ارز غیر مجاز(ماینر) با شماره ۶- ۳۲۴۰۰۵۸۵ -۰۵۶ تماس تا با حفظ محرمانگی از پاداش تا سقف ۲۰ میلیون تومان بهره مند شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0430آماده باش 32 اکیپ عملیاتی توزیع برق برای پایداری برق کنکور سراسری در خراسان جنوبی/feed/1384<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی از آماده باش کامل و خدمت رسانی 32 اکیپ عملیاتی این شرکت برای تامین برق مراکز برگزاری کنکور سراسری خبر داد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی، هادی منصوریان صبح امروز در حاشیه بازدید از اکیپ های عملیاتی مستقر در محل های برگزاری آزمون سراسری اظهار داشت:در حال حاضر با توجه به افزایش دما و مصرف بالای برق در کشور و با توجه به همزمانی کنکور سراسری تمامی اکیپ&zwnj;ها و گروه های عملیاتی این شرکت در حال آماده باش کامل هستند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی بیان کرد: به منظور تامین برق پایدار و مستمر همچنین جهت آمادگی کامل و واکنش به موقع در صورت بروز اختلال در شبکه، گروه های عملیاتی این شرکت در قالب 32گروه و 38 دستگاه خودرویی و 11 دستگاه مولد بحران در حال آماده باش</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> می باشند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی افزود: هماهنگی های لازم با مراکز برگزاری کنکور انجام شده و تعدادی از گروه های مذکور در محل برگزاری آزمون سراسری مستقر هستند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">منصوریان همچنین افزود: در این راستا همچنین تمهیدات لازم برای پایداری شبکه برق در روزهای قبل از&nbsp; برگزاری آزمون سراسری اتخاذ شده و پیش بینی&zwnj;های لازم از قبیل بررسی شبکه ها، پست ها و لوازم اندازه گیری در محل برگزاری آزمون توسط نیروهای این شرکت برای تداوم&nbsp; پایدار برق صورت گرفته است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت در پایان با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف برق از مشترکان خواست به منظور حفظ و کمک به آرامش فرزندان عزیزمان در زمان کنکور با صرفه جویی در مصرف برق، نیروهای صنعت برق را در پایداری شبکه و جلوگیری از قطعی برق یاری کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330کشف ۴۱ دستگاه غیر مجاز استخراج رمز ارز در استان خراسان جنوبی/feed/1385<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی از کشف ۴۱ دستگاه ماینر در راستای مانورهای سراسری کشف&nbsp;دستگاههای استخراج&nbsp; غیرمجاز رمز ارز&nbsp; در استان خبر داد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، مهندس دادگر در خصوص کشف ماینرهای غیر مجاز یادشده ضمن تشکر از همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) دراطلاعات سپاه استان و همکاری فرماندهی محترم انتظامی استان و فرماندهی و عوامل محترم پلیس اقتصادی استان اعلام نمود که با تلاش و پیگیری همکاران شرکت تعداد ۴۱ دستگاه ماینر از یک واحد مرغداری کشف و ضبط شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی توان دستگاه های مکشوفه را 82 کیلووات عنوان کرد و افزود: مصرف برق دستگاه های فوق معادل مصرف برق حدود 140 خانوار میباشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین بیان کرد: با احتساب موارد فوق تا کنون تعداد ۳۸۷ مورد ماینر غیر مجاز در استان کشف شده که مجموع قدرت آنها نزدیک به ۸۶۰ کیلووات می باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر ضمن تشکر از همراهی وهمکاری دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و&nbsp;فرماندهی انتظامی استان گفت: موارد کشف شده صورتجلسه و جهت انجام مراحل قانونی تحویل مقامات محترم قضایی گردید.</span></span></span>&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین اظهار داشت: محدودیت های تولید برق ناشی از کمبود آب در نیروگاه های برق آبی موجبات دغدغه برای تامین برق پایدار مشترکین، مراکز درمانی، مراکز برگزاری کنکور و ... را فراهم نموده و سو استفاده از انشعابات برق برای استخراج غیرمجاز رمز ارز، تخلف بوده و علاوه بر مصرف بالای برق که در ایام بحرانی فعلی مشکل عمده ای می باشد، موجب ایجاد نوسان و افت ولتاژ در شبکه و بروز خسارت و مشکلات به ویژه برای مشترکین همجوار می گردد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر در پایان خاطر نشان کرد: از تمامی هم استانی های گرامی تقاضا می نماییم تا در صورت مشاهده&nbsp; و یا اطلاع از استقرار دستگاه های رمز ارز غیر مجاز(ماینر) با شماره&nbsp;۶- ۳۲۴۰۰۵۸۵ -۰۵۶ تماس تا با حفظ محرمانگی از پاداش تا سقف ۲۰ میلیون تومان بهره مند شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330به دلیل عدم رعایت موازین مدیریت مصرف: برق ۴ سازمان پر مصرف خراسان جنوبی قطع شد/feed/1383<p style="text-align:justify">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان&nbsp; خراسان جنوبی از قطع برق ۴ سازمان پر مصرف پیرو مصوبه هیات وزیران و در راستای حفظ پایداری شبکه برق خبر داد.<br /> به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ؛ محسن بخشایی در حاشیه جلسه مدیریت بار استان با اشاره به افزایش دما و لزوم مدیریت مصرف خصوصا در ادارات اظهار داشت: براساس ابلاغ صورت گرفته توسط وزارت نیرو، سازمان&zwnj;های و ادارات دولتی باید مصرف برق خود را ۵۰ درصد در ساعات اداری و ۹۰ درصد در ساعات غیر اداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته&nbsp; کاهش دهند.<br /> وی افزود: در همین راستا تیم های پایش از ابتدای ابلاغ این مصوبه در استان راه اندازی شده و با رصد میزان مصرف برق ادارات و سازمانها در صورت عدم رعایت، به صورت کتبی اخطار و در مرحله بعد برق سازمان متخلف قطع می شود.&nbsp;<br /> معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی اظهار داشت: با توجه به کاهش شدید تولید نیروگاههای برق آبی بدلیل افت قابل توجه نزولات آسمانی و پیرو مصوبه هیات وزیران و در راستای حفظ پایداری تامین برق مراکز درمانی و منازل مسکونی، در هفته ای که گذشت، برق بیش از ۴ اداره و بانک پرمصرف به دلیل عدم رعایت موازین مدیریت مصرف، به صورت موقت قطع و پس از اخذ تعهد کتبی، مجددا وصل گردید.<br /> بخشایی با بیان این&zwnj;که کاهش و مدیریت مصرف برق در این برهه زمانی برای تامین برق کشور بسیار حیاتی است اضافه کرد: بدیهی است با توجه به تداوم گرمای هوا در سطح استان و کشور، بازرسی&zwnj;های سرزده از ادارات و سایر مشترکین پرمصرف تا عبور از شرایط بحران ادامه داشته و با مشترکین متخلف در این خصوص با قطع برق برخورد خواهد شد.<br /> وی اظهار داشت: با روشهای بسیار ساده مانند استفاده از دور کند کولرهای آبی، تنظیم دمای آسایش بر روی ۲۵ درجه و بالاتر، عدم استفاده از لوازم برقی پر مصرف به صورت هم زمان و در ساعت های اوج مصرف و خاموش کردن یک لامپ اصافی به صورت همگانی میتوانیم این تابستان را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.</p>Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0430در نشست خبری مدیران صنعت آب و برق با اصحاب رسانه مطرح شد: لزوم رعایت مدیریت مصرف، شرط لازم برای عبور از بحران/feed/1382<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با تاکید بر رعایت مدیریت مصرف آب و برق،&nbsp;گفت: خوشبختانه خراسان جنوبی وضعیت پایدار و خوبی در شبکه های توزیع برق نسبت به بسیاری از استان ها دارد.&nbsp; </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ؛ مهدی دادگر روز گذشته&nbsp; در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق برگزار شد با بیان اینکه&nbsp; شرکت توزیع برق خراسان جنوبی جزو شرکت های خوب بر اساس شاخص ها و پارامترهای صنعت برق می باشد، افزود: میانگین نرخ خاموشی ها در خراسان جنوبی پایین است و تلفات شبکه نیز با توجه به حجم شبکه و پهناور بودن استان بسیار کم است که این ماحصل سال ها تلاش و برنامه ریزی و اجرای دقیق پروژه های برقی در استان است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;وی با اشاره به اینکه به دلیل کاهش بارندگی ها، نیروگاه های برق آبی که ۵۰ درصد انرژی را تأمین می کنند با مشکل مواجه شده است، ادامه داد: به دلیل کاهش آب پشت سدهایی که استفاده&zwnj;های چند منظوره دارد، درتولید برق محدودیت هایی به وجود آمده است.</span></span></span>&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">افزایش 5 درجه ای دما نسبت به سال گذشته</span></span></span></strong><strong>&nbsp;</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر افزود: به دلیل افزایش گرمای امسال نسبت به سال&zwnj;های گذشته به میزان متوسط ۵ درجه سانتی گراددر فروردین و اردیبهشت ماه سیستم های سرمایشی مصرف کنندگان خیلی زود وارد مدار گردید. </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی یادآور شد: در مجموع ۲۰ درصد افزایش مصرف برق نسبت به مدت زمان مشابه را داشته ایم، به گونه&zwnj;ای که فقط ۲۳ هزار مگاوات مصرف سیستم&zwnj;های سرمایشی در اوج مصرف است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;دادگر همچنین افزود: در استان خراسان جنوبی نیز با توجه به آغاز پیش از موعد فصل گرما، کمبود بارش و افزایش ۱۰۰ درصدی مصرف چاه های کشاورزی به نسبت مدت مشابه، شاهد افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق هستیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه مصرف نماهای تزئینی ساختمانی در استان برابر با 1 یا ۲ واحد صنعتی بزرگ است، اظهار کرد: از ابتدای امسال حدود ۳۰ هزار چراغ با هدف کاهش مصرف در معابر به صورت یک درمیان تعدیل شده است.</span></span></span>&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">جریمه ۴۴۰ میلیون تومانی برای متخلفان رمزارزها</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به مصرف بالای برق دستگاه های رمز ارز گفت:&nbsp; ۵۷ مشترک با 340 دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و ۴۴۰ میلیون تومان جریمه شده اند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر ادامه داد: ۱۵۳ دستگاه ماینر دیگر نیز توسط دستگاه های ذیربط که به صورت قاچاق به استان وارد شده بود ضبط و تحویل مقامات قضایی استان شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">ظرفیت&nbsp; بالای استان در انرژی خورشیدی و بادی</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با اشاره به اینکه&nbsp; خراسان جنوبی به دلیل ظرفیت استثنایی کسب انرژی&nbsp; باد و خورشید توانایی بالایی در ایجاد نیروگاه دارد، ادامه داد: در حال حاضر با تولید ۲۳ مگاوات انرژی خورشیدی حدود ۸ درصد مصرف برق استان از این انرژی تأمین می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در خصوص&nbsp; برنامه های کاهش مصرف برق در استان یادآور شد: با صنایع، مشترکان چاه های کشاورزی، ادارات دولتی، اصناف و دیگر موارد تفاهم نامه هایی بسته شده است که در کاهش مصرف برق همکاری داشته باشند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی تاکید کرد: مشترکان برق استان 390 هزار مشترک هستند که&nbsp; اگر هر مشترک روزانه ۱۰۰ وات صرفه جویی در مصرف برق داشته باشد، در مجموع نزدیک به ۳۹ مگاوات صرفه جویی در مصرف خواهیم داشت و هیچ خاموشی اعمال نخواهد شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر در پایان با تاکید بر مدیریت مصرف در همه بخش ها گفت: جابجایی استفاده از لوازم برقی پرمصرف به ساعت های کم بار و کاهش مدت زمان استفاده از آنها، تنظیم دمای آسایش بر روی ۲۵ درجه و بالاتر و استفاده از روشنایی طبیعی در روز، از جمله راهکارهای ساده و موثر در مدیریت مصرف برق می باشد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C2.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 28 Jun 2021 00:00:00 +0430در سایه تلاش همکاران شرکت برق استان : انتخابات خراسان جنوبی بدون هیچ گونه اختلال یا قطعی برق برگزار شد./feed/1381<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به دنبال برنامه ریزی های انجام شده و با تلاش همکاران متخصص شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، انتخابات و شمارش آرا در ۲۸ و ۲۹ خردادماه 1400 بدون بروز اختلال یا حادثه در حوزه برق، برگزار شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، مهدی دادگر گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، سازماندهی نیروهای انسانی و با حضور کلیه عوامل و نیروهای اجرایی این شرکت، ضمن مشارکت در خلق جلوه های زیبای حماسه حضور، زمینه برگزاری انتخابات و شمارش آرا در&nbsp; ۲۸ و ۲۹خردادماه با تامین برق پایدار در اقصی نقاط استان فراهم </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی با اعلام این خبر افزود: با توجه به وجود بستر الکترونیک در برگزاری انتخابات خرداد 1400، تامین مستمر برق مورد نیاز شعب اخذ رای و جلوگیری از بروز هرگونه خاموشی با توجه به گرمای هوا و کمبود تولید برق دغدغه جدی بود که در سایه همراهی مشترکین محترم برق و با همت و تلاش همکاران با موفقیت به انجام رسید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی ادامه داد:</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در همین راستا همکاران ستادی و عوامل اجرایی که قبل و بعد از این رخداد مهم در حالت آماده باش قرار گرفته بودند به شایستگی کنترل بار شبکه توزیع برق و حراست از تاسیسات و شبکه های توزیع برق را بر عهده گرفتند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر گفت: علاوه بر حفاظت فیزیکی تاسیسات شبکه با استفاده از نیروهای حراست و همچنین همراهی نیروهای بسیجی و بهره برداری شرکت، رصد لحظه ای کنترل روند بار و جلوگیری از قطعی برق در ساعات اوج بار، نظارت بر ایمنی انشعابات مراکز اخذ رای و تامین امنیت شهروندان در برابر خطرات برق گرفتگی، آماده باش خودروهای فوریت برق در مجاورت شعب اخذ رای، تجهیز کلیه شهرستانها به مولدین دیزلی و استقرار مولدهای اضطراری برق برای مراکز مهم در هر شهرستان از جمله اقدامات مهم شرکت توزیع برق در کمک به خلق حماسه بی نظیر 28 خرداد بود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همچنین افزود: استقرار اکیپ های شیفتی از همکاران و اپراتورهای بهره بردار این مولدین، تامین روشنایی معابر عمومی بویژه مسیرهای منتهی به شعب و روشنایی موقت مورد نیاز&nbsp; اماکن کلیدی با نظر فرمانداران محترم شهرستانها، هماهنگی موثر با سایر ادارات و نیروی انتظامی و برنامه ریزی ویژه به منظور حفاظت از شبکه برق در برابر حملات سایبری از دیگر فعالیت های نیروهای شرکت برق استان در راستای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات مهم و سرنوشت ساز روزجمعه بود. &nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر در خاتمه بیان کرد: شرکت توزیع برق استان با 130 نفر نیرو در حال آماده باش در قالب 42 اکیپ عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز شامل 18 مولد برق و 47 خودرو سبک و سنگین توانست به بهترین شکل ممکن، برق مورد نیاز مراکز اخذ و شمارش رای و پایگاه های ثابت و سیار&nbsp; صدا و سیما مرکز استان را نیز به منظور پوشش خبری این رویداد بزرگ سیاسی و اجتماعی تامین نماید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%203.jpg" style="height:375px; width:500px" /></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی: 1200 دستگاه سامانه قابل حمل برق خورشیدی به عشایر خراسان جنوبی تحویل شد./feed/1379<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از تحویل 1200 دستگاه سامانه&zwnj; خورشیدی قابل حمل برای خانوارهای عشایری استان در فاز نخست خبر داد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ مهندس مهدی دادگر اظهار داشت:این پروژه در استان خراسان جنوبی طی مراسمی با حضور استاندار محترم خراسان جنوبی و نماینده محترم مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان در محله عشایری کسراب شهرستان سربیشه برگزار </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی اعتبار اختصاص یافته برای خرید سامانه قابل حمل برق خورشیدی را ۱۱ میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان ذکر کرد و افزود: سهم شرکت توانیر از این تعداد 10میلیارد و ۵۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۲۰۰ خانوار عشایری از مزایای این سامانه ها و برق خورشیدی بهره مند می شوند تصریح کرد: سهم آورده خانوار عشایری در این طرح یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر اظهارکرد: در مجموع ۶ هزار و ۳۷۵ دستگاه در ۱۱ استان کشور توزیع شده که سهم استان خراسان جنوبی ۱۲۰۰ دستگاه بوده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B11.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330مسئول نمایندگی هسته گزینش توانیر در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی معرفی شد/feed/1380<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در مراسمی با حضور مدیرکل هسته گزینش توانیر و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، نماینده هسته گزینش توانیر در شرکت معرفی شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ مراسم معارفه نماینده هسته گزینش توانیر در شرکت با حضور قربانی مدیرکل هسته گزینش توانیر و هیئت همراه، مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت در محل سالن جلسات و به صورت ویدئو کنفرانس برای همه شهرستانها برگزار و رضا شایگان به عنوان نماینده هسته گزینش توانیر در شرکت معرفی شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگرمدیرعامل شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی ضمن خیرمقدم گزارشی از عملکرد شرکت در سال جاری، اقدامات صورت گرفته در خصوص پیک بار تابستان و موانع و مشکلات پیش روی شرکت ارائه کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">قربانی مدیر کل هسته گزینش شرکت توانیر نیزدر این مراسم گزارشی از عملکرد هسته گزینش و شرایط عمومی و اختصاصی برای گزینش افراد ارائه کرد وافزود: گزینش صحیح و با دقت از ارکان مهم هر سازمان است که سبب پیشرفت و ارتقای آن سازمان می گردد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در پایان رضا شایگان به عنوان نماینده هسته گزینش توانیر در شرکت معرفی و حکم انتصاب وی از سوی مدیر کل هسته گزینش توانیر و مدیرعامل شرکت به وی اعطا شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330آمادگی 42 اکیپ اجرایی جهت حفظ پایداری شبکه برق در روز انتخابات/تجهیز سه شهرستان باقیمانده استان به دیزل ژنراتور/feed/1378<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی از آمادگی</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">42 اکیپ اجرایی و</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">85 نفر از&nbsp; پرسنل شرکت در راستای حفظ پایداری شبکه توزیع برق برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها خبر داد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، مهدی دادگر ضمن تاکید به مشارکت حداکثری در انتخابات اظهار داشت: شرکت در انتخابات به عنوان یک رویکرد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تمام مراحل زندگی تاثیرگذار است و از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، نظام بر پایه رای مردم استوار بوده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی ضمن تاکید بر وضعیت مطلوب شبکه ها در حال حاضر افزود: به جهت افزایش امنیت و پایداری شبکه های برق در روز رای گیری و حتی روزهای قبل و بعد آن، اکیپ های عملیاتی این شرکت در حالت آماده باش هستند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تجهیز </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۳</span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> شهرستان فاقد مولد اضطراری استان به دیزل ژنراتور</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مهندس دادگر همچنین از تجهیز سه شهرستان باقیمانده استان به دستگاه دیزل ژنراتور خبر داد و افزود: به جهت حفظ پایداری شبکه شهرستانهای سرایان و زیرکوه و خوسف به دیزل ژنراتور با قدرت </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۳۰</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> Kva </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مجهز شدند</span></span> <span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کلیه شهرستانها به دیزل ژنراتور تجهیز هستند،افزود : با توجه&nbsp; به اهمیت صنعت برق در انتخابات به لحاظ الکترونیکی بودن فر</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آ</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">یند رای گیری جهت هماهنگی و کنترل هر چه بهتر پایداری شبکه، جلسات کارگروهی مدیران ستادی و شهرستانی در شرکت برگزار شده و هماهنگی های لازم با استانداری و فرمانداری های شهرستانها نیز صورت گرفته است.</span></span> </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: در مجموع در استان تعداد 42 گروه عملیاتی با تجهیزات مورد نیاز به همراه 35 دستگاه خودرو سبک و سنگین و همچنین 12 دستگاه مولد برق اضطراری به مدت </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۴</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> روز (</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۲</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> روز قبل و یک روز بعد از روز انتخابات) در حالت آماده باش کامل خواهند بود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وی اظهار داشت :در راستای پشتیبانی کامل تامین برق در ایام قبل و بعد از انتخابات مرخصی همکاران در سطح استان لغو و کلیه عوامل و خودروهای عملیاتی و سنگین در حالت آماده باش هستند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p>Sat, 19 Jun 2021 00:00:00 +0430مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هشدار داد: افزایش دمای هوا و احتمال وقوع خاموشی در هفته جاری/feed/1376<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهدی دادگر امروز در جلسه کنترل پیک بار استان اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های هوا شناسی هفته گرمتری نسبت به گذشته خواهیم داشت و این مساله باعث افزایش مصرف برق خواهد شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در این جلسه که با حضور معاونان و مدیران و اعضای کمیته کاهش پیک استان تشکل شد، بیان کرد: پیک مصرف برق در هفته گذشته در استان </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">306</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> مگاوات ساعت بوده که پیش بینی می شود در هفته جاری به میزان </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">2</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> درصد افزایش داشته باشد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی افزود: اقدامات زیادی در خصوص مدیریت مصرف انرژی در سطح استان انجام شده است بطوری که بتوانیم کمترین خاموشی را در سطح مشترکین خانگی داشته باشیم.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به پایش ادارات استان در خصوص رعایت الگوهای مصرف ابلاغی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی استان باید 50 درصد مصرف برق خود را در ساعت اداری و 90 درصد مصرف برق خود را در ساعت های غیر اداری کاهش دهند و این امر از طریق گروه های پایش رصد شده و در صورت عدم رعایت برق دستگاه ها قطع می شود.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگر همچنین به مشترکان صنعتی اشاره داشت و افزود: انعقاد قرارداد همکاری مشترکین صنعتی در بازه اوج بار نیز از اقدامات مهمی است که این شرکت برای مدیریت بار انجام داده است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی همچنین افزایش مصرف برق بخش کشاورزی را به دلیل کاهش نزولات آسمانی و افزایش برداشت آب چاه های کشاورزی از دیگر عوامل افزایش مصرف برق برشمرد و بیان کرد: در بخش کشاورزی نیز همکاری های زیادی در خصوص مدیریت مصرف در دست اقدام است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی افزود: از اقدامات دیگری که در راستای مدیریت بار شبکه انجام شده است، شناسایی مراکز رمز ارز غیر مجاز است که تا کنون تعداد </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">176</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دستگاه جمع آوری شده است که برق مصرفی آنها معادل </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">345000</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> وات یعنی معادل مصرف حدود 500 خانوار در طول سال است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگر با اشاره به اهمیت بخش خانگی در خصوص مدیریت بار با رعایت الگوی مصرف اظهار داشت: تنها موردی که می تواند خاموشی های احتمالی ما را به حداقل برساند رعایت الگوی مصرف توسط مشترکان خانگی است بنابراین درخواست می شود &nbsp;با رعایت الگوهای ساده مدیریت مصرف بدون اینکه به رفاه خانوار آسیبی وارد شود صنعت برق را در تامین برق پایدار و مستمر یاری کنند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی با اشاره به استفاده از دور کند کولر های آبی به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف افزود: رعایت دمای آسایش روی 25 درجه و بالاتر، عدم استفاده از لوازم برقی پر مصرف در ساعت های اوج بار، خاموش کردن لامپ های اضافی و استفاده از روشنایی روز نیز از جمله اقدامات ساده اما موثر در راستای صرفه جویی است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگر در پایان افزود: شرکت برق تمام تلاش و توان خود را جهت تامین برق مشترکان وکاهش خاموشی ها علی الخصوص برای مشترکان خانگی به کار خواهد برد اما با توجه به گرمای شدید هوا و عدم ذخیره سازی برق تولیدی در کشور در صورت بی توجهی به راهکارهای مدیریت مصرف توسط مشترکان اعمال خاموشی در این هفته اجتناب ناپذیر خواهد بود.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330برخورد با ۶۲ اداره متخلف در مصرف برق در خراسان جنوبی/feed/1374<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">همزمان با اجرای کشوری طرح فراگیر مدیریت مصرف برق در خراسان جنوبی مصرف برق ۶۰۰ دستگاه اجرایی پایش شد و با ۶۲ اداره متخلف برخورد شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">به گزارش&nbsp;روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، مهدی دادگر گفت: هفتمین طرح فراگیر مدیریت</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">مصرف برق&nbsp;همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی اجرا شد که در این طرح مصرف برق ۶۰۰ دستگاه اجرایی پایش شد و ۵۸ اداره متخلف تذکر گرفتند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: همچنین برق ۴ دستگاه اداری که مازاد مصرف داشتند و مصرف خود را کاهش ندادند قطع شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">وی گفت: طبق مصوبه دولت، ادارات باید در ساعات اداری مصرف برق خود را به ۵۰ درصد مصرف مدت مشابه پارسال کاهش دهند و در روز&zwnj;های تعطیل و ساعات غیر اداری نیز مصرف برق ادارات باید به ۱۰ درصدِ مقدار مصرف روزانه کاهش یابد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">0</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در سامانه سامد/feed/1365<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیران شرکت توزیع نیروی برق&nbsp;خراسان جنوبی با حضور در سامانه سامد</span></span></span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">پاسخگوی سوالات و درخواست های مردمی شدند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش دفتر روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ </span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">با &nbsp;هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد، </span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس دادگر مدیرعامل به همراه معاونت برنامه ریزی و مهندسی و مدیران دفاتر حقوقی و روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ازساعت 10 الی 11/30 با حضور در سامانه سامد درخواست های مردمی در حوزه برق را بررسی و راهكار مناسب ارائه كردند</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در مدت زمان یاد شده تعداد 9 تماس مردمی ثبت شد که بیشتر آنها در خصوص موضوعات مربوط به روشنایی معابر و قطعی برق بود که برای هر یک از تماس های یاد شده توضیحات جامع و کاملی از سوی مدیران به شهروندان گرامی داده شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در ضمن بیش ترین تماس های ثبت شده در سامانه سامد مربوط به شهرستان های بیرجند_ قاین و طبس بوده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330ورود استان خراسان جنوبی به محدوده قرمز مصرف برق/feed/1363<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به ورود استان به محدوده قرمز مصرف برق، از مشترکان خواست مصرف خود را مدیریت کنند تا خاموشی ها کاهش یابد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان،&nbsp;مهدی دادگر گفت: مصرف برق استان در چند روز اخیر از مقدار بار تعیین شده عبور کرده که همین عبور از حد تعیین شده، سبب اعمال خاموشی ها می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی افزود: ساعات اوج مصرف در فصل گرما از 12 تا 17 و هنگام شب 19 لغایت 22 است که می طلبد مشترکان برق استان با مدیریت مصرف خود در بخش های کشاورزی، صنعتی، تجاری، عمومی و خانگی، پیک بار را در این ساعات کاهش دهند و از خاموشی های بیشتر جلوگیری کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر افزود:&nbsp;خاموشی های کنترل شده و برنامه ریزی شده، به مشترکان حساس استان با پیامک و تماس تلفنی اطلاع رسانی می شود و عموم مشترکان نیز می توانند از طریق نرم افزار برق من، مراجعه به سایت شرکت به آدرس</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">WWW.SKEDC.IR </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;از فهرست و زمان خاموشی های منطقه خود مطلع شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با اشاره به افزایش 22 درصدی مصرف برق در بخش خانگی و 26 درصدی در بخش صنعتی از مشترکان خواست مصارف خود را به ساعات غیر اوج مصرف منتقل کنند که در همین خصوص، به صنایع و واحدهایی که همکاری کنند پاداش نیز پرداخت می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خاموشی های اعمال شده در همه استانها مربوط به فعالیت دستگاه ها و مزارع غیرمجاز رمز ارزهاست گفت: به مشترکانی که رمزارزهای غیر مجاز را شناسایی و به شرکت توزیع برق استان معرفی کنند تا سقف 10 میلیون تومان پاداش پرداخت می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی افزود: مردم می توانند برای معرفی رمز ارزهای غیرمجاز با شماره 121 و یا مراکز برق شهرستانها تماس بگیرند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر از مشترکان برق استان بار دیگر درخواست کرد با مدیریت مصرف در ساختمانهای مسکونی، ادارات، بخش تجاری و اصناف، صنایع، کشاورزی و معابر عمومی، شرکت توزیع برق استان را در توزیع متعادل برق و کاهش هر چه بیشتر خاموشی ها یاری کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر با اشاره به اینکه خاموش کردن یک لامپ توسط هر مشترک اگر در ابعاد فراگیر انجام شود کمک بزرگی به گذر از پیک امسال خواهد داشت افزود: استفاده وسایل برقی پر مصرف در ساعت های کم باری، تنظیم دمای آسایش بر روی 25 درجه و تنظیم کولر های آبی بر روی دور کند از جمله راهکارهای ساده ایست که مشترکین می تواننند علاوه بر صرفه جویی در هزینه های خانوار به پایداری شبکه های برق و عبور از پیک بار نیز کمک کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Wed, 26 May 2021 00:00:00 +0430برگزاری نخستین آزمون تغییرحالت اشتغال به كار در خراسان جنوبی/feed/1359<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون منابع انسانی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت:نخستین آزمون تغییر حالت اشتغال به كار شركت های توزیع برق روز جمعه ٣١ اردیبهشت ماه همزمان با سراسر كشور در خراسان جنوبی برگزار شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ علیرضا شوكتی رادگفت: در این آزمون كه به منظور تغییر وضعیت استخدامی كاركنان پیمانكارشركت توزیع نیروی برق برگزار شد، ١٦٨ نفر ثبت نام كرده اند كه از این تعداد ١٥٨ نفر در آزمون شركت داشتند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی رشته های شغلی مورد نیاز در این آزمون&nbsp;را تكنسین برق و كمك كارشناس اداری ذکر کرد وگفت: در نهایت نه نفر در این آزمون پذیرش خواهند شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون منابع انسانی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به شرایط كرونایی كلیه اقدامات و تمهیدات مورد نیاز&nbsp;از قبیل ضدعفونی محل برگزاری آزمون، توزیع پك بهداشتی بین داوطلبان و مراقبان،حفظ فاصله دو متر بین شركت كنندگان و تب سنجی و ضدعفونی داوطلبان انجام شد كه در نهایت این آزمون با رعایت كامل پروتكل های بهداشتی و در كمال صحت و سلامت برگزارگردید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شوکتی راد از عوامل اجرایی این ازمون از جمله دست اندرکاران مجتمع آموزشی صنعت آب و برق خراسان جنوبی به عنوان مجری آزمون تشكر و قدردانی كرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA2.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330همزمان با سراسر كشور برگزار شد/ برگزاری دومین مانور اقدام فراگیر شبكه های توزیع برق در خراسان جنوبی/feed/1358<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از برگزاری دومین مانور اقدام فراگیر برق همزمان با سراسر كشور در پنج شنبه ٣٠ اردیبهشت ماه در استان خبر داد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ هادی منصوریان گفت:در دومین مانور اقدام فراگیر شبكه های توزیع برق در استان که همزمان با ششمین اقدام فراگیر سراسری شبكه های توزیع در کشور اجرا شد 35 گروه عملیاتی با ١٠٠نفر پرسنل اجرایی و٣٣خودرو سبك و سنگین مشارکت </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">داشتند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی تعدیل روشنایی معابر و تکمیل آرایش یک در میان و زیگزاگ در شبکه های توزیع و جلب همکاری ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای در تعدیل روشنایی بین شهری مطابق مکاتبات قبلی،جلب همکاری شهرداری ها در تعدیل روشنایی پارک ها و فضاهای سبز شهری و رفع اتصالات سست را از جمله اهداف این مانور بر شمرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی توسعه نقاط مانور و بهبود ظرفیت انتقال بار، بازآرایی و تعدیل بارفیدر های فشار متوسط و فشار ضعیف، مقابله با دستگاههای رمز ارز غیر مجاز را از دیگر اهداف برگزاری این مانور اعلام کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">منصوریان بیان کرد: بهینه سازی و رفع اشکال فیدرهای پر عارضه همچنین توسعه به کارگیری از نرم افزار برق من در اخذ گزارشات مردمی و ارزیابی آماده به کار مولدین اضطراری در دستور کار این مانور</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با بیان اینکه این مانور ها با هدف افزایش پایداری شبکه و ارتقاء ایمنی و افزایش رضایت مشترکان انجام شده است از هم استانی های عزیز خواست مشکلات، خرابی&zwnj;ها، باز بودن درب تابلو برق، سیم پارگی&zwnj; و &hellip; را از طریق &quot;اپلکیشین برق من&quot; یا شماره ۱۲۱اطلاع دهند تا همکاران ما برای رسیدگی و تعمیر آنها اقدام کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: طول و گستره شبکه&zwnj;های توزیع برق بسیار زیاد است و با وجود بازرسی&zwnj;های مداوم، ممکن است برخی موارد و اشکالات در شبکه نیز در فاصله بازرسی&zwnj;های دوره&zwnj;ای ایجاد شود و به همین دلیل مردم می&zwnj;توانند به عنوان &quot;چشم بینای برق&quot; موارد موجود را به شرکت&zwnj; توزیع برق استان گزارش کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Sat, 22 May 2021 00:00:00 +0430پايداری جريان برق وافزایش رضایتمندی مشترکان در مرکز فوریتهای برق خراسان جنوبی/feed/1357<p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مرکز فوریت&zwnj;های121 برق به عنوان پل ارتباطی بین مشترکان و شرکت توزیع نیروی برق استان با هدف کاهش زمان خاموشی ها، تسریع در رفع مشکلات مشترکان درمرکز استان راه اندازی و به صورت شبانه روزی پاسخگوی مشترکان است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی صبح امروز در حاشیه بازدید از مرکز فوریت های برق در ستاد شرکت مهمترين وظيفه اين مركز را رفع نقص منجر به خاموشي مشتركين دانست و اظهار داشت: در سال گذشته 76 هزار تماس با این مرکز برقرار شده كه حدود80 درصد آن و معادل 61 هزار تماس به علت قطع برق و خاموشي بوده است.&nbsp; </span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">هادی منصوریان با اشاره به ثبت و ضبط تمام مكالمات اين مركز افزود: در سال گذشته&nbsp; از 61 هزار تماس مردم با 121، در بيش از نيمي از تماس ها(حدود 30 هزار تماس) با راهنمايي اپراتور مشكل مرتفع شده است كه اين امر نشان از آن دارد كه شركت توزيع برق استان خراسان جنوبی در پايدار نگه داشتن جريان برق براي مشتركين خود موفق بوده است. </span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی افزود: با توجه به استقرار و پیاده سازی سامانه 121 فوریت های برق در مرکز خراسان جنوبی، مشترکان با اعلام شناسه قبض خود می توانند بدون اتصال به اپراتور، با استفاده از امکانات سیستم پاسخگویی خودکار، قطع برق، ضعف ولتاژ و یا خاموشی معابر خود را اعلام&nbsp; کنندکه مستقیما به تبلت اکیپ اتفاقات ارجاع می گردد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: دریافت گزارشات مشترکان درخصوص روشنایی معابر و پیگیری جدی درجهت رفع سریع این خاموشی ها یکی از اقدامات موثر همکاران ما درمرکز فوریت های برق می باشد که دراین راستا سال گذشته 15هزار 995 تماس مربوط به روشنایی معابر ثبت گردید که اکیپهای روشنایی معابر&nbsp; درکمترین زمان نسبت به رفع خاموشی معابراقدام کردند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">منصوریان با اشاره به فعالیتهای زیربنایی برای کاهش خاموشی ها بیان داشت: یکی از وظایف مهم مرکز فوریتهای برق، مدیریت <span style="color:black">تماسهای بهمنی</span> ناشی از تماس مشترکین بابت خاموشی های شبکه فشارمتوسط و قطع فیدر به صورت هوشمند وگویا باتوجه به موقعیت مکانی مشترکان با استفاده از سیستم پاسخگویی خودکار است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;وی افزود: مرکز فوریت های برق درمواقع بحرانی <span style="color:black">و تماس های بهمنی</span> به طور متوسط روزانه توانایی پاسخگویی حدود 4 هزار تماس و در مواقع عادی به طور میانگین حدود 200 تماس را دارد که در همین راستا همکاران در حوزه مرکز استان و 10 شهرستان تابعه، پاسخگوی مردم شریف استان می باشند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: با استقرار و پیاده سازی طرح هوشمند سازی مراکز اتفاقات،&nbsp; فعالیت تیم&zwnj;های عملیاتی به شکل هوشمند و چندمنظوره درآمده و شاخص&zwnj;های عملکرد به ویژه در حوزه زمان ارائه خدمات و تأمین رضایت مشترکان به میزان قابل ملاحظه&zwnj;ای افزایش داشته است. </span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی برضرورت حرکت سازمانها به سمت نصب سامانه های هوشمند با هدف تسریع در رفع مشکلات مشترکین و کاهش زمان خدمت رسانی تاکید کرد و افزود: راه&zwnj;اندازی سامانه های هوشمند، گامی بسیارارزشمند در فرآیند مدیریت خاموشی و حوادث برق خواهد بود.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">وی بیان کرد: در صورت وقوع هرگونه خاموشی مشترکان می توانند از درگاه&zwnj;های مختلف شامل اپلیکیشن برق من، سایت شرکت توزیع، سامانه ۱۲۱ و ارسال پیامک، در خصوص خاموشی ها ، اطلاع رسانی کرده که درخواست&zwnj;های آن&zwnj;ها مستقیما به نزدیک&zwnj;ترین خودرو&zwnj;های حوادث ارسال و درکمترین زمان مامور به محل اعزام و اقدام لازم صورت می گیرد.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">64 اکیپ اتفاقات وعملیات برق در 11 شهرستان خراسان جنوبی فعال است</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 64 اکیپ اتفاقات وعملیات در 11 شهرستان&nbsp; این استان فعال و آماده ارائه خدمات به مشترکان می باشند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">منصوریان اظهار داشت: به منظور اطمینان از آسایش شهروندان در استان وجلوگیری از بروز هر نوع وقفه درتامین برق،155 اکیپ شامل 302 نفر نیرو به همراه 46 دستگاه خودرو سبک و30 دستگاه خودرو سنگین به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمت می باشند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: خودروهای اتفاقات و عملیات و فوریت های برق به تجهیزات مدرن وسامانه&zwnj;های نرم افزاری و سخت افزاری مجهز شده است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">منصوریان به راه اندازی طرح هما(هوشمندسازی مرکز اتفاقات)در سطح استان و برای تمامی شهرستان ها اشاره کرد وگفت: در اجرای این طرح اعلام قطع برق مشترکین، خاموشی معابر و یا ضعف ولتاژ از طریق شماره 121، اپلیکیشن موبایل و یا وب سایت شرکت مستقیما به نزدیک ترین خودرو اتفاقات ارجاع می شود و مشترکین از طریق موبایل خود می توانند موقعیت خودرو را مشاهده کنند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">اجرای طرح یک در میان روشنایی معابر در بلوارهای اصلی در استان</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت همچنین از اجرای طرح یک در میان روشنایی معابر در بلوارهای اصلی استان خبر داد و افزود: این طرح به علت افزایش مصرف برق در کل کشور احرا شده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">منصوریان افزایش گرمای هوا، کاهش آب سدها و کمبود قابل توجه تولید برق نیروگاهی به علت بارندگی کم در سال جدید و همچنین افزایش تعداد مراکز رمز ارز و افزایش بار مصرفی صنایع در فروردین ماه به نسبت مدت مشابه در سال گذشته را از مهمترین دلایل افزایش مصرف برق</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> برشمرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">منصوریان در پایان از کلیه مشترکین استان درخواست کرد تا با رعایت الگوی مصرف و تمهیدات لازم مانند عدم استفاده از روشنایی در طول روز، تنظیم دمای دستگاه های سرمایشی روی ۲۵ درجه، عدم استفاده از لوازم برقی پرمصرف در ساعت های پیک علاوه بر کاهش هزینه های مصرفی خانوار، این شرکت را جهت ارائه خدمات پایدار یاری رسانند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330در دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق و مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی مطرح شد/ نقش صداوسیمای خراسان جنوبی در فرهنگ سازی مصرف برق موثر است/feed/1355<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیر</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">و</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">ی برق خراسان جنوبی بر نقش بسیار پررنگ و با اهمیت صدا و سیما در حوزه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در بین سایر رسانه ها تاکید کرد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی مهندس مهدی دادگر در نشست تبیین و بررسی نحوه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص مشکلات و چالشهای فراروی صنعت برق کشورو استان در اوج بار سال 1400 که با حضور مدیرکل ومعاونان صدا وسیمای خراسان جنوبی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تابستان بسیار سختی در خصوص تامین برق مشترکین در پیش رو داریم برای گذر از اوج بار امسال به همکاری همه ارگانها، سازمانها، مردم و مشترکان نیاز داریم.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">وی &nbsp;افزایش گرمای هوا، کاهش آب سدها و کمبود قابل توجه تولید برق نیروگاهی به علت کاهش نزولات آسمانی، همچنین افزایش تعداد مراکز رمز ارز غیر مجاز و افزایش بار مصرفی صنایع و کشاورزان را از جمله دلایل افزایش مصرف برق نسبت به سال گذشته بیان کرد و افزود: در ابتدای سال جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش بی سابقه مصرف برق 22 درصدی هستیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال بروز خاموشی به علت افزایش بار شبکه های توزیع، اقدامات و برنامه&zwnj;های مفصلی در حوزه&zwnj;های مختلف از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر ابلاغ شده که فرهنگ&zwnj;سازی و اطلاع&zwnj;رسانی مدیریت مصرف از عمده&zwnj;ترین این برنامه&zwnj;هااست.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">دادگر با اشاره به سهم عمده و تعیین&zwnj;کننده رسانه&zwnj;های جمعی در بحث فرهنگسازی و تحولات فرهنگی افزود: صدا و سیما به عنوان یکی از پرمخاطب ترین و تاثیرگذارترین رسانه ها می&zwnj;تواند نقش مهمی در اطلاع رسانی و ایجاد فرهنگ مثبت در مصرف برق داشته باشد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">وی با تقدیر از صدا و سیمای استان که در زمستان گذشته همکاری ویژه ای با شرکت برق استان در راستای کنترل بار زمستان صورت گرفت بیان کرد: امیدواریم با کمک صداوسیمای استان و &nbsp;انجام سایر اقدامات ابلاغ شده، سال ۱۴۰۰ را بدون خاموشی و یا با حداقل خاموشی سپری کنیم.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تغییر ساعت کاری ادارات، کاهش مصرف برق ادارات به میزان ۵۰ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در ساعت اداری، جمع&zwnj;آوری رمز ارز های غیر مجاز و عقد قرارداد با صنایع و کشاورزان برای مدیریت پیک بار استان را از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه برشمرد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان خراسان جنوبی نیز در این نشست با تاکید بر نقش اساسی و مهم رسانه در حوزه فرهنگ سازی اظهار داشت: مصرف بهینه برق موضوع مهمی است و باید فرهنگ سازی شود، &nbsp;چرا که بدون شک هرگونه قطعی برق چه در بخش صنایع، کشاورزی و ....&nbsp; مردم را دچار مشکل خواهد کرد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">علیرضا آینه دار به نقش ویژه بانوان در اجرای فرهنگ مدیریت مصرف اشاره داشت و افزود: برنامه ریزی برای فرهنگ سازی باید به گونه ای باشد که شامل همه اقشار مختلف جامعه در سنین مختلف اعم از کودک، نوجوان و بزرگسال باشد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">وی آمادگی &nbsp;صدا وسیمای استان را برای همکاری با شرکت توزیع نیروی برق استان در حوزه های مختلف صدا، سیما، خبر و فضای مجازی اعلام کرد و گفت:مرکز صدا و سیمای استان برنامه های مختلف و پر بیننده دارد و در هر حوزه&zwnj;ای که بیشترین بازده را داشته باشد نسبت به تولید و پخش برنامه&zwnj;های مختلف با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان اقدام خواهد کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330افزایش بی سابقه مصرف برق در خراسان جنوبی/احتمال خاموشی برق در پی افزایش مصرف/feed/1356<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی با اشاره به افزایش 22 درصدی مصرف برق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: این افزایش بی سابقه برق در استان احتمال خاموشی برق را در پی خواهد داشت.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">به گزارش&nbsp;روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، مهندس مهدی دادگر درجمع خبرنگاران اظهار داشت: تامین برق مطمئن و پایدار امروز ضرورتی انکارناپذیر و شناخت عوامل مختلف در استمرار این انرژی همواره مهم است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">وی با بیان اینکه یکی از چالش&zwnj;های اصلی در سال جاری افزایش بی&zwnj;سابقه مصرف برق ناشی از گرمای هوا و کاهش تولید نیروگاه های برق آبی در کشور است، افزود: با توجه به این چالش برای گذر از پیک تابستان باید برنامه&zwnj;های مدیریت مصرف برق را پیش بینی و اجرا کرده تا بتوانیم تابستانی بدون خاموشی داشته باشیم.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی اظهارکرد: همچنین باید به زمان اوج مصرف در زمان ظهر و شب نیز توجه داشت، زیرا تراز تولید نسبت به مصرف برق منفی شده است و شرایط بسیار سختی برای تامین برق پیش بینی شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">وی &nbsp;بیان کرد: با توجه به فرارسیدن گرمای تابستان، کمبود بارش و کاهش ظرفیت نیروگاه های برق آبی و افزایش 100 درصدی مصرف چاه های کشاورزی به نسبت مدت مشابه، امسال با کمبود برق در استان مواجه هستیم.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">مهدی دادگر افزود: مصرف ساختمان هایی که در حال حاضر از روشنایی تزئینی استفاده می کنند، حدود 1.4 تا 1.5 مگاوات در شهر بیرجند است که بامصرف یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی در استان برابری می کند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی تصریح کرد: تعدیل روشنایی معابر شهر، برخورد با رمز ارزهای غیر مجاز، کاهش مصرف برق در ادارات، تغییر ساعات کاری ادارات و استفاده از مولدین اضطراری از جمله برنامه های مدیریت مصرف برق در استان است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">کاهش 20 درصدی مصرف برق، کمک به اقتصاد خانوار و صرفه جویی در هزینه ها</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نیز در همین راستا اظهار داشت: به دلیل کاهش بارندگی ها، کمبود آب پشت صدها را شاهد هستیم و به همین تناسب برای جبران کمبود آب در بخش کشاورزی و صنایع &nbsp;افزایش مصرف به وجود آمده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">&nbsp;محسن بخشایی با بیان اینکه این کمبودها سبب شده است که ما برای تابستان محدودیت هایی را اعمال کنیم افزود: بیشترین نگرانی ما بخش ظهر خصوصا از ساعت 12 تا 18&nbsp;می باشدکه بخش سرمایشی وارد مدار می شود، که با مدیریت مصرف توسط ادارات و جابجایی ساعت کاری تا حدودی این مشکل مرتفع خواهد شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">وی بیان کرد: جابجایی استفاده از وسایل برقی پر مصرف نظیر جاروبرقی و لباسشویی به ساعت های کم باری و کاهش مدت زمان استفاده از اینگونه وسایل نیز از دیگر راهکارهای تاثیر گذار در مدیریت مصرف می باشد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در پایان از کلیه مشترکین خواست با کاهش 20 درصدی مصرف برق ضمن کمک به اقتصاد خانوار و صرفه جویی در هزینه ها، صنعت برق را در ارائه خدمات مستمر و بی وقفه یاری رسانند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330پیام تسلیت مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی به مناسبت درگذشت شهادت گونه ۶ سیمبان صنعت برق در اثر حادثه سیل کرمان/feed/1354<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس مهدی دادگر مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در پیامی درگذشت شهادت گونه ۶ نفر از همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان را در اثر حادثه سیل&nbsp;تسلیت گفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی در این پیام اظهار داشت: انا لله و انا الیه راجعون</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">خدمت و تلاش و مجاهدت کارکنان و سیمبانان صنعت برق موجب پویایی این صنعت و ارائه خدمات فراگیر و پایدار به مشترکین می باشد و متاسفانه در بعضی اوقات شاهد حوادث تلخی در این حوزه هستیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شنیدن خبر تلخ درگذشت ۶ نفر از همکارانمان در کرمان بسیار دردناک و موجب تاسف و تاثر شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">اینجانب به نمایندگی از کلیه کارکنان صنعت برق استان خراسان جنوبی&nbsp; این واقعه دردناک را به خانواده محترم این عزیزان، کارکنان شرکت توزیع برق استان کرمان و صنعت برق کشور تسلیت عرض می نمایم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">خداوند متعال روح پاکشان را با مولایشان علی علیه السلام محشور نماید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0430نخستین مانور کشوری کاهش مصرف برق ادارات در خراسان جنوبی با اولویت ساختمان های زیر مجموعه وزارت نیرو برگزار شد/feed/1353<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: نخستین مانور سراسری سال 1400، با هدف کاهش 50 درصدی مصرف برق ادارات تابعه وزارت نیرو، امروز در استان خراسان جنوبی برگزار شد.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ &quot; مهدی دادگر &quot; صبح امروز در حاشیه این مانور اظهار داشت : یکی از چالش های اصلی سال جاری افزایش بی سابقه مصرف ناشی از گرمای هوا و کاهش تولید برق آبی در کشور برای گذر از پیک تابستان است که برای مدیریت آن برنامه های جامعی در نظر گرفته شده است، تا با اجرای آن ها بتوانیم گذر موفق و بدون خاموشی داشته باشیم.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با بیان اینکه این مانور در راستاي همراهي با وزارت نيرو و فرهنگ سازي مديريت مصرف برق در عبور از پیک تابستان سال </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">۱۴۰۰ اجرا می شود </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بیان کرد : دراین راستا ، حدود 45 ساختمان اداری در 11 شهرستان استان به میزان 50 درصد مشابه سال گذشته، مصرف خود را کاهش خواهند داد و با به کارگیری مولد های خود تامین از ساعت 11 صبح تا پایان وقت اداری به کار خود ادامه می دهند.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به کاهش بارندگی ها در سال جاری و هم چنین گرمای زود رس و رشد مصرف در استان و کشور ، مدیریت و بهینه سازی مصرف برق ساختمان های اداری را بسیار ضروری دانست .</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگر اظهار داشت : با توجه به اهمیت موضوع مبنی بر کاهش مصرف برق تمامی ادارات، مقرر شد تا این کاهش مصرف به عنوان نمونه از ساختمان های وزارت نیرو شروع شود.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگر آغاز اقدامات عملی اصلاح الگوی مصرف در دستگاه های اجرایی را از اهداف مانور کاهش مصرف در شرکت های صنعت آب و برق استان بر شمرد و افزود: اتخاذ راهکارهای عملیاتی با هدف فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق و افزایش تاب آوری مجموعه های اداری با راه اندازی مولدین دیزلی از دیگر برنامه های اجرایی این مانور بود.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تاکید بر اینکه این مانور در هفته آینده برای کلیه دستگاه های اجرایی استان با هدف کنترل مصرف ساختمان های اداری در حد 50% مصارف دوره مشابه سال قبل در ساعت فعالیت و استفاده از مولدین دیزلی برای حفظ تاب آوری ادارات به مدت حداقل سه ساعت برگزار خواهد شد، افزود: لازم است دستگاه های اجرایی در ایام اوج بار پیش رو، ضمن کاهش و کنترل بار مصرفی در ساعات اداری در حد 50% نسبت به مدت مشابه و کنترل بار در سطح 10% برای ساعات غیر اداری جهت تامین نیازهای اولیه و ضروری نیز اقدام کنند.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%811.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330استاندار در دیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی عنوان کرد: تلاش برای بهار و تابستانی بدون قطعی با مدیریت درست مصرف برق/ استاندارخراسان جنوبی سطح خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان را خوب ارزیابی کرد/feed/1352<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توریع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ حمید ملانوری با بیان این مطلب در دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار داشت: با عنایت به پیش بینی احتمال افزایش مصرف برق در ماه های پیش رو ، به ویژه در خرداد، تیر و مردادماه،&nbsp;باید تلاش کنیم تا با هم افزایی و مدیریت درست مصرف این ماه ها را بدون قطعی برق سپری نماییم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی به لزوم توجه بیش از پیش به واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و تصریح کرد: باید تلاش نماییم که واحدهای تولیدی تأمین کننده کالاهای اساسی و&hellip; در استان که بار اشتغال و توسعه اقتصادی را بردوش می کشند، آسیب نبینند چرا که بیماری کرونا به اندازه کافی، این واحدها را تحت تأثیر قرار داده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">استاندار خراسان جنوبی به لزوم مدیریت صحیح&nbsp; مصرف انرژی اشاره کرد و متذکر شد: بهتر است با مدیریت صحیح، میزان مصرف برق دستگاه های اجرایی، معابر و&hellip;کاهش یابد و دستگاه های اجرایی&nbsp; جهت تأمین برق شان از برق اضطراری استفاده کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">ملانوری سطح خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان را خوب ارزیابی کرد و با توجه به سطح خدمات این مجموعه، دستورات لازم را در خصوص تقویت اعتبارات این بخش در راستای تقویت زیرساخت های شبکه برق استان را صادر کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">افزایش بیش از ۲۰ درصدی مصرف برق در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در این دیدار با ارائه گزارشی اظهار داشت: مصرف برق در این استان بیش از ۲۰ درصد در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهدی دادگرافزود: با توجه به این افزایش بی&zwnj;سابقه مصرف برق در استان و از طرفی پیش&zwnj;بینی&zwnj;ها مبنی بر گرمای زودرس و طولانی در هفته&zwnj;های پیش رو ضمن تشکر از همکاری&zwnj;های قبلی، از تمامی مشترکین برق تقاضا داریم به رعایت الگوی مصرف و صرفه&zwnj;جویی در مصرف برق توجه جدی داشته&zwnj; باشند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی بیان کرد: در سال گذشته و سال جاری شدیدترین خشکسالی در استان و کشور رخ داده که باعث کاهش سطح ذخایر آب در مخازن سدها شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهار داشت: بخشی از برق کشور از نیروگاه&zwnj;های برق آبی نصب شده در خروجی سدهای چندمنظوره تامین می&zwnj;شود، با توجه به کمبود آب پشت سدها، بخشی از ظرفیت تولیدی این نیروگاه&zwnj;ها، امسال کاهش خواهد یافت به همین دلیل از همه مشترکان درخواست داریم از اول اردیبهشت که وارد دوره گرما می&zwnj;شویم تا پایان تابستان ، مدیریت مصرف برق را جدی بگیرند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر بیان کرد: به ترتیب بیشترین میزان مصرف برق در استان مربوط به بخش&zwnj;های خانگی و کشاورزی هر کدام با ۳۰ درصد، صنعتی با ۲۱ درصد، تجاری و سایر با ۱۰ درصد و عمومی با ۹ درصد است که امیدواریم با مدیریت مصرف برق از سوی مشترکین در فصل پرباری بهار و تابستان پیش&zwnj;رو دچار مشکلی نشویم و فصل گرما را بدون چالش پشت سر بگذاریم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Sun, 25 Apr 2021 00:00:00 +0430همزمان باسراسر کشوراجرا می شود/ نخستین اقدام فراگیر توانیر با محوریت عبور از پیک بار تابستان در خراسان جنوبی/feed/1351<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: نخستین&nbsp; اقدام فراگیر سال 1400 با محوریت عبور از پیک بار تابستان&nbsp; همزمان باسراسر کشور پنج شنبه 2 اردیبهشت ماه&nbsp; در استان برگزار می شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع&nbsp; نیروی برق خراسان جنوب</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ی</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">؛ مهدی دادگر اظهار داشت: این مانور سراسری با مشارکت45 گروه عملیات، 37 خودرو سبک و سنگین، 120 نفر پرسنل اجرایی و همکار اجرا می شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وی تعدیل روشنایی معابر و تکمیل آرایش یک درمیان و زیگزاگ در شبکه های توزیع، جلب همکاری ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای در تعدیل روشنایی بین شهری مطابق مکاتبات قبلی، جلب همکاری شهرداری ها در تعدیل روشنایی پارک ها و فضاهای سبز شهری و مقابله با دستگاههای رمز ارز غیر مجاز، رفع اتصالات سست را از جمله اهداف اجرایی این مانور برشمرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی توسعه نقاط مانورو بهبود ظرفیت انتقال بار، باز آرایی و تعدیل بار فیدرهای فشار متوسط و فشار ضعیف ،بهینه سازی و رفع اشکال فیدرهای پر عارضه و همچنین توسعه بکارگیری از نرم افزار برق من در اخذ گزارشات مردمی را از دیگر اهداف برگزاری این مانور دانست</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وی با بیان اینکه درسال گذشته مانور های متعدد با هدف افزایش پایداری شبکه و ارتقاء ایمنی و افزایش رضایت مشترکان انجام شده است از هم استانی های عزیز خواست مشکلات، خرابی&zwnj;ها، باز بودن درب تابلو برق، سیم پارگی&zwnj; و &hellip; را از طریق &quot;اپلکیشین برق من&quot; یا شماره </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۱۲۱</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اطلاع دهند تا همکاران ما برای رسیدگی و تعمیر آنها اقدام کنند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دادگر گفت: طول و گستره شبکه&zwnj;های توزیع برق بسیار زیاد است و با وجود بازرسی&zwnj;های مداوم، ممکن است برخی موارد و اشکالات در شبکه نیز در فاصله بازرسی&zwnj;های دوره&zwnj;ای ایجاد شود و به همین دلیل مردم می&zwnj;توانند به عنوان &quot;چشم بینای برق&quot; موارد موجود را به شرکت&zwnj; توزیع برق استان گزارش کنند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330با حضور وزیر نیرو و در قالب سومین هفته پویش "هرهفته_الف_ب_ایران" 2 روستای خراسان جنوبی ازنعمت برق بهره مند شدند/feed/1348<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">همزمان با افتتاح پروژه برق&zwnj;رسانی به </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">۶۲</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222"> روستای کشور به صورت ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو، 2 روستا در خراسان جنوبی از نعمت برق بهره&zwnj;مند شدند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان؛ مهدی دادگر </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">گفت: در قالب سومین هفته پویش </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">&ldquo;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222"> هرهفته_الف_ب_ایران </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">&ldquo;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">به صورت ویدئو کنفرانسی با حضوروزیر نیرو، 2 روستا محمد آباد آدیگان ومیرحسن در بخش مرکزی شهرستان بیرجند از نعمت برق بهره&zwnj;مند می شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهارکرد: برای برق رسانی&nbsp;به این روستاها 0.6کیلومتر شبکه فشار متوسط و0.1کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 2 دستگاه ترانسفورماتور 25 کیلو وات آمپر نصب شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">وی در ادامه بیان کرد: 330 میلیون تومان از محل اعتبارات سال 1399 برای برق رسانی به این روستاها سرمایه گذاری شده و 12 خانوار ساکن این روستا از نعمت نیروی برق برخوردار شدند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">پروژه برق&zwnj;رسانی به 62 روستا در 16 استان&zwnj; اردبیل، ایلام، آذربایجان&zwnj;شرقی، آذربایجان&zwnj;غربی، کرمان، خراسان&zwnj;جنوبی، خراسان&zwnj;رضوی، خراسان&zwnj;شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، مازندران، قزوین، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و یزد با جمعیت تحت پوشش 931 خانوار به بهره&zwnj;برداری رسید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Wed, 21 Apr 2021 00:00:00 +043014 کیلومتر از فیدر نیزار سربیشه سرویس شد/feed/1343<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر توزیع نیروی برق شهرستان سربیشه گفت: 17 کیلومتر از فیدر نیزار&nbsp; شهرستان سربیشه مطابق با اطلس باد و طوفان&nbsp; وبا حضور &nbsp;7 نفر از نیروهای عملیاتی طی سه مرحله سرویس شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهندس&nbsp; محمد جمالی راد اظهار داشت: این سرویس شبکه با برنامه ریزی دقیق و با کمترین خاموشی و استفاده از قدرت مانور شهرستان و بهره گیری از تیغه مجازی و برش شبکه جهت ایزوله کردن قسمت پربار، جهت کاهش انرژی توزیع نشده انجام شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی افزود: در سرویس فوق که مطابق با تقویم برنامه بهره برداری درسال1400صورت گرفته &nbsp;</span></span></span><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">تعداد180 عدد تیر </span></span></span><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شبکه فشار متوسط وهمچنین 25 عدد مقره سنجاقی و میل مقره به همراه 180 اصلی که در اثر بادوطوفان آسیب دیده بودند تعویض و همزمان کلیه یراق آلات آچار کشی گردید.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر توزیع نیروی برق شهرستان سربیشه ادامه داد: به دلیل قرارداشتن این شبکه در مسیر عمود بر بادهای غالب شهرستان و همچنین پیش بینی هواشناسی درخصوص بادو طوفان در سال جاری سرویس این شبکه از ضرورت برخوردار بود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">جمالی راد با بیان اینکه&nbsp;در این سرویس دو کیلومتر آرایش شبکه نیز به شکل مثلثی تبدیل شد اظهار کرد: سرویس فیدر نیزار به دلیل خشکسالی سال گذشته و پیش بینی مبنی بر تداوم طوفان در سال جاری در تقویم بهره برداری این مدیریت گنجانده شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر توزیع برق شهرستان سربیشه در خاتمه از همه نیروهای این مدیریت برای اجرای این پروژه قدردانی کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/neyzar2.jpg" style="height:323px; width:500px" /></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330پیام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به مناسبت روز جهانی سیمبان/feed/1344<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در پیامی فرارسیدن 29 فروردین ماه روز جهانی سیمبان را به سیمبانان تلاشگر&nbsp; در صنعت برق استان خراسان جنوبی و کشورتبریک گفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ؛ مهندس مهدی دادگر در این پیام آورده است: شغل سیمبانی از سال ۱۸۴۰ با راه اندازی خطوط تلگراف روی پایه&zwnj;های چوبی آغاز شده و با توسعه&zwnj; خطوط برق در سال ۱۸۹۰ وارد این صنعت شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱۸</span></span></span> <span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">آوریل (۲۹ فروردین) به عنوان روز جهانی سیمبانان در جهان نامگذاری شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">حرفه سیمبانی</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> (lineman)</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">، به عنوان شغلی مهم&nbsp; و حساس محسوب می شود که نیاز به آموزش فنون و تکنیک های مختلف فنی در کنار ورزیدگی جسمانی، هوش و ذکاوت کافی و همچنین روحیه سالم و قوی برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در لحظه و در ارتفاع است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">اینجانب بر خود لازم می دانم از تمامی تلاش ها، سخت کوشی و همت بلند سیمبانان عزیز شاغل در سطح استان اعم از همکاران و پیمانکاران، که در این روزهای درگیری کشور با ویروس کرونا، با تأمین برق مطمئن و پایدار، همراه با رعایت دستورالعملهای ایمنی و پروتکلهای بهداشتی، پشتیبان مدافعان سلامت هستند، سپاسگزاری نمایم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> .</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330برکت آفتاب/ گزارش عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در حوزه خرید تضمینی برق خورشیدی/ 16 میلیارد تومان درآمد سرمایه گذاران سامانه های فتوولتائیک در استان/feed/1342<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">استان خراسان جنوبی یکی از استان&zwnj;های پهناور کشور با قابلیت&zwnj;های زیادی در زمینه استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">این استان با مساحت 150 هزار و 800 کیلومتر مربع، سومین استان پهناور کشور است که دارای استعداد بالایی در ایجاد اشتغال و درآمد زایی علی الخصوص در حوزه انرژی های فتوولتائیک دارد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">محدودیت در منابع سوخت های فسیلی و جلوگیری انتشار گازهای گلخانه ای به دلیل استفاده از سوخت های مذکور همچنین صرفه جویی در مصرف آب در نیروگاه های سیکل ترکیبی &nbsp;از عمده دلایل حرکت به سمت انرژی های تجدید پذیر و پاک می باشد که کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و سازمان انرژی های تجدید پذیر ایران متعاقب سیاستگذاری معاونت امور انرژی وزارت نیرو از سال 74 عهده دار پرداختن به این مهم به منظور دستیابی به اطلاعات و فناوری های روز دنیا در خصوص استفاده از انرژی های تجدید پذیر، پتانسیل سنجی و اجرای پروژه های متعدد خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و ... شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در این سال&zwnj;ها در راستای دستورالعمل&zwnj;های ابلاغی از وزارت نیرو و به نمایندگی از سازمان انرژی&zwnj;های تجدیدپذیر و بهره&zwnj;وری انرژی ایران (ساتبا) شرکت توزیع برق استان همگام با سایر شرکت&zwnj;های توزیع در سطح کشور فرآیند خرید تضمینی برق از مشترکانی که علاقه مند به سرمایه&zwnj;گذاری در زمینه انرژی خورشیدی بودند را انجام داده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">از ابتدای سال 96 تا کنون حدود 450 مشترک در اقصی نقاط استان اقدام به&nbsp; سرمایه گذاری نموده وهم اکنون نزدیک به 4.5 مگاوات برق استان از طریق سامانه های فتوولتائیک تولید می شود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">بهره برداری 450 نیروگاه خورشیدی در استان </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهدی دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از بهره برداری 450 نیروگاه خورشیدی&nbsp; متصل به شبکه در استان خبر داد و گفت : اغلب نقاط استان خراسان جنوبی ظرفیت سرمایه گذاری در خصوص انرژی های خورشیدی را دارد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس دادگر به شرایط ایده آل استان در خصوص سرمایه گذاری در حوزه برق خورشیدی اشاره داشت و افزود: وجود بیش از &nbsp;300 روز آفتابی در سال، آب و هوای صاف با حداقل آلودگی، میانگین دمای مناسب، و شرایط واحد های مسکونی مناسب از نظر مساحت پشت بام از دیگر ویژگی هایست که عرصه سرمایه گذاری برای خانوارهای شهری و روستایی را ایجاد می کند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای را یکی از مهمترین مزایای استفاده از انرژی های تجدید پذیر عنوان نمود و اظهار داشت: هر نیروگاه خورشیدی&nbsp; 5 کیلوواتی خانگی در سال بالغ بر 9000 کیلووات ساعت انرژی تولید میکند که معادل این تولید از طریق نیروگاه گازی نیاز به مصرف 2556 مترمکعب گاز و 1980 لیتر آب دارد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی تاکید کرد: تولید 9000 کیلو وات ساعت انرژی برق از طریق نیروگاه های فسیلی باعت آلودگی و تولید 5805کیلوگرم گاز دی اکسید کربن در محیط می شود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر همچنین خاطرنشان کرد: با ترویج سرمایه گذاری در استفاده از انرژی های خورشیدی میتوان به طور چشمگیری در مصرف آب و گاز صرفه جویی و همچنین از انتشار گازهای گلخانه ای نیز جلوگیری و به محیط زیست نیز کمک نمود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">16</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> میلیارد تومان درآمد سرمایه گذاران استان در استفاده از انرژی فتوولتائیک</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان از درآمد 15 میلیارد و 800 میلیون تومانی سرمایه گذاران در انرژی های خورشیدی خبر داد و اظهار داشت: مجموع ظرفیت تولید 450 نیروگاه خورشیدی استان 4.5 مگاوات می باشد که از ابتدای اتصال به شبکه در استان 12 هزار و 498 مگاوات ساعت انرژی برق تولید شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با تاکید بر نقش تولید انرژی های پاک از جمله انرژی خوشیدی بیان داشت: علاوه بر انرژی تولید شده و بهای آن که در دوره های مختلف به سرمایه گذاران محترم پرداخت گردید، این نیروگاه ها در زمینه محیط زیست نیز نقش فوق العاده چشمگیر و باارزشی دارند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر با اشاره به اینکه با تولید این میزان انرژی تاکنون از انتشار بالغ بر 8 هزار تن گازهای گلخانه ای جلوگیری شده است افزود: از ابتدای سال 96 تا پایان سال 99 بابت تولید 12 هزار و 498 کیلووات ساعت انرژی تولیدی برق </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مصرف 2.8 میلیون لیتر آب و همچنین 3.6 میلیون متر مکعب گاز صرفه جویی شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین بیان داشت: تنها در سال 99 تعداد 191 سامانه خورشیدی به ظرفیت مجموع 1.7 مگاوات در استان نصب و راه اندازی شده که در طول سال 5 هزار و 827 مگاوات ساعت توسط نیروگاه های جدید، برق به شبکه برق سراسری تزریق کرده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این شرکت آمادگی دارد با &nbsp;مشترکانی که علاقه مند به سرمایه&zwnj;گذاری در حوزه انرژی خورشیدی باشند به نیابت از ساتبا قرارداد ۲۰ ساله خرید تضمینی را امضاء و به محض تولید برق و اتصال نیروگاهشان به شبکه برق بهای برق تضمینی را به حساب آنها واریز نماید.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شایان ذکر است در استان خراسان جنوبی تعداد 12 روستا نیز از طریق سامانه خورشیدی منفصل از شبکه (</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">off grid</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> ) برقدار هستند که تعداد حدود 120 خانوار از این طریق از نعمت برق برخوردارند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#171717">وی همچنین خاطر نشان کرد علاوه بر سامانه های فتوولتائیک اشاره شده که مربوط به مشترکین برق استان می باشد، 3 نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 18 مگاوات نیز در استان در حال تولید هستند که با این حساب مجموع ظرفیت نیروگاه های خورشیدی متصل به شبکه 5/22 مگاوات می باشد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#171717">همچنین از محل اعتبارات شرکت توانیر تهیه و تامین تعداد 1200 سامانه خورشیدی قابل حمل برای خانورهای عشایری استان در دست اقدام می باشد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#171717"><img alt="" src="/uploads/news 99/khorshidi2.jpg" style="height:222px; width:500px" /></span></span></span></span></span></span></p>Sat, 17 Apr 2021 00:00:00 +0430درخشش شرکت برق خراسان جنوبی در طرح های تحول و هوشمندسازی صنعت برق کشور/feed/1341<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در تعدادی از طرح های سازوکاری تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت برق در بین 39 شرکت توزیع نیروی برق استانی، حائز رتبه برتر شد ولوح وتندیس این موفقیت ارزشمند را دریافت کرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ همزمان با برگزاری اولین پویش &quot;هرهفته الف_ ب_ ایران&quot; و بهره برداری از پروژه&zwnj; های صنعت برق در حوزه توزیع که با حضور وزیرنیرو و مدیران ارشد صنعت برق به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، از شرکت&zwnj;های برتر از جمله شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در اجرای طرح های سازوکاری تحول دیجیتال و هوشمند سازی صنعت برق تقدیر شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در این مراسم با تاکید برلزوم نیاز به تحول دیجیتال و هوشمندسازی، گزارش عملکرد بخش برق و انرژی را در 5 محور و 24 برنامه درحضور مقام عالی وزارت نیرو تشریح کرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">غلامعلی رخشانی مهر با اشاره به طرح های سازوکاری تحول دیجیتال و هوشمند سازی صنعت برق اظهار داشت: طرحهای فوق در 12 محور مورد بررسی قرارگرفته و عملکرد 39 شرکت توزیع در این محورها رتبه بندی و درهر محور 10 شرکت برتر برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفتند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به اجرای طرح قبض سبز، توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیک، هوشمند سازی مرکز اتفاقات (طرح هما) و توسعه سامانه نظارت مکانیزه طرح ها (طرح سنم) به عنوان محورهای طرح های سازوکاری تحول دیجیتال و هوشمند سازی، افزود: توسعه سامانه چاوش(چشم انداز اصلاح ولتاژ شبکه)، کاهش تلفات شبکه های توزیع به کمتر از 7/9 درصد، تدوین برنامه های 098 و نظارت بر اجرای آنها، تدوین برنامه های 099 و نظارت بر اجرای آن ها، راه اندازی مرکز ملی پایش صنعت برق، راه اندازی مرکز ملی پایش کنتورهای هوشمند، سامانه پوشش بیمه ای در صنعت توزیع برق و جایگزینی شبکه فرسوده مسی با کابل خودنگهدار از دیگر محورهای این برنامه ها بوده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">رخشانی مهر با اشاره به اهداف کلی طرح های سازوکاری بیان داشت: حفظ محیط زیست و جلوگیری از اتلاف کاغذ و قطع سالیانه درختان ، توسعه مفاهیم مشتری هوشمند، افزایش پایداری و کیفیت برق رسانی به مشترکین، ایجاد شفافیت و ارتقاء سلامت اداری و پایش فرآیند و مانیتورینگ مکان محور عوامل اجرایی به صورت برخط، استاندارد سازی ولتاژ تحویلی با هدف جلب رضایت مشترک و کاهش تلفات شبکه، مدیریت بار شبکه خصوصا در ساعت&zwnj;های بحرانی از اهداف مهم اجرای این طرح ها بوده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از فاصله کم شرکت ها در اجرا و پیاده سازی برنامه های هوشمند سازی و تحول دیجیتال صنعت برق خبرداد و گفت: در هر محور 10 شرکت که رتبه برتری داشته اند معرفی و تقدیر شدند که شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در محورهای قبض سبز، طرح هوشمند سازی مرکز اتفاقات(هما) ، طرح کاهش تلفات و سامانه پوشش بیمه ای مشترکین موفق به اخذ تندیس و حضور در بین ده شرکت توزیع برتر از جمع 39 شرکت توزیع شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330همزمان با نخستین هفته پویش "هرهفته_الف_ب_ایران"در سال 1400/ بهره برداری از 8142 پروژه شرکت توزیع در کشور/ بهره برداری از 788 پروژه برق رسانی در استان خراسان جنوبی/feed/1340<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در اولین پویش سراسری &quot; هر هفته الف &ndash; ب ایران &quot; که با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد 788 پروژه استانی که در نیمه دوم سال 99 در سطح خراسان جنوبی اجرا شده است، افتتاح شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وزیر نیرو در این مراسم با اشاره به اهداف این پویش که عملیاتی کردن </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">طرح&zwnj;های صنعت آب و برق بوده اظهار داشت: از نیمه دوم سال </span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">۹۸ در وزارت نیرو </span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">&nbsp;برنامه&zwnj;ای با نام پویش &quot;هر هفته الف_ب_ ایران&quot; &nbsp;طراحی و عملیاتی شد که در قالب این برنامه مقرر شد بهره&zwnj;برداری از طرح&zwnj;های مهم صنعت آب و برق&nbsp;اجرایی شود</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">رضا اردکانیان همچنین بیان داشت: بهره برداری از 8000 کیلومتر تبدیل شبکه سبم به کابل، 9 هزار کیلومتر شبکه های توزیع وانتقال و 11 هزار دستگاه ترانسفورماتور&nbsp; در شبکه های توزیع کشور از جمله مهمترین طرح های این هفته بوده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">وی بیان داشت: طرح های مذکور سرمایه گذاری بالغ بر 2900 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ، در این مراسم همچنین از 10 شرکت برتر در برنامه های شاخص شرکت توانیر قدردانی شد که شرکت توزیع نیروی برق خراسان نیز در فعالیت های قبض سبز، طرح هوشمند سازی مرکز اتفاقات(هما)، طرح کاهش تلفات و سامانه پوشش بیمه ای مشترکین موفق به اخذ تندیس مربوط به این طرح ها به عنوان یکی از شرکت های برتر گردید که مورد تقدیر قرارگرفت.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی نیز در حاشیه این مراسم از بهره برداری از 788 پروژه استانی که در نیمه دوم سال 99 اجرا شده اند، خبر داد و اظهار داشت: پروژه های مذکور در محور های تامین برق، اصلاح و بهینه سازی شبکه های شهری و روستایی، طرح های کاهش تلفات، توسعه و بهبود سیستم های روشنایی معابر، مدیریت مصرف و تعویض کنتور بوده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">مهندس دادگر با اشاره به برگزاری پویش &quot;هر هفته الف- ب ایران&quot; با هدف افزایش سطح امیدواری مردم و اعتماد سازی بین مردم و وزارت نیرو بیان داشت: طرح ها و پروژه های وزارت نیرو در دو قالب و محور &quot;ساخت و سازها&quot; و &quot; ساز و کارها&quot; هر هفته برگزار می شود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">دادگر افزود: در سال 1400 نیز در ادامه برنامه های &quot;هر هفته الف- ب ایران&quot; و به برکت نامگذاری سال جدید بنام &quot; سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها&quot; همزمان با سراسر کشور از 788 پروژه در استان بهره برداری شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به اقدامات وسیع انجام شده در حوزه خدمات صنعت برق استان بیان داشت: برای طرح های مذکور اعتباری بالغ بر 28 میلیارد و 900 میلیون تومان هزینه شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">وی بهره برداری از 147.3 کیلومتر پروژه تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در استان را از مهمترین پروژه های مورد افتتاح و بهره برداری عنوان کرد و افزود: ازابتدای شهریور ماه تا پایان سال 99 بالغ بر 147 کیلوتر از شبکه های سیمی در استان با هزینه ای بالغ بر 11 میلیارد و هفتصد میلیون تومان به شبکه کابل خودنگه دار تبدیل شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">دادگر کمک به حفظ محیط زیست،کاهش میزان تلفات در شبکه های توزیع، ا</span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#191919">فزایش قابلیت اطمینان شبكه در مقابل شرایط جوی و اتفاقات ناشی از برخورد اشیاء خارجی، </span></span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">افزایش ایمنی هنگام کار بر روی شبکه برقدار، کاهش انرژی توزیع نشده و افزایش رضایتمندی مشترکان را از مزایای اجرای این طرح برشمرد و عنوان کرد: با تبدیل 147 کیلومتر شبکه سیم به&nbsp; کابل خودنگهدار، تلفات به میزان 400 هزار کیلووات ساعت کاهش یافته و از خسارت و شاخه زنی حدود 30 هزار اصله درخت در مسیر شبکه های توزیع جلوگیری شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">دادگر افزود: تا کنون حدود 31 درصد شبکه های فشار ضعیف استان معادل 1600 کیلومتر به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">وی ابراز امیدواری کرد با جذب اعتباررات مود نیاز در سال 1400 نیز برنامه های توسعه و ترمیم و تبدیل شبکه سیم به کابل خودنگهدار طبق برنامه ریزی پیش بینی شده ادامه پیدا کند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0430پیام تبریک مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به مناسبت نوروز 1400/feed/1336<p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در پیامی خطاب به همکاران، فرارسیدن سال نو را به كليه کارکنان پرتلاش این شرکت و خانواده&zwnj;های گرامی آنان، تبریک و تهنیت گفت.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">متن پیام تبریک&nbsp;مهندس مهدی دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به این شرح است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">:</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">همکاران ارجمند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">:</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">با سلام و تحیت</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">سال&nbsp; 1399&nbsp;با تمام فراز و فرودها و مشکلات و دشواری ها گذشت،برگ دیگری از دفتر روزگار ورق خورد تا دگر بار، نوازش روح بخش نسیم بهاری بر گیسوان مشک بوی لاله خوش عذار و نرگس وریحان، طنین انداز ترانه عشق وحیات ونمایش گر رستاخیز بی بدیل طبیعت گردد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">بلبل دل چه غم خوری بوی بهار می رسد&nbsp; &nbsp; حجله زند عروس گل یار به یار می رسد&nbsp; &nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">سرو شود به بوستان ساقی بزم دوستان&nbsp; &nbsp;&nbsp;غنچه پیاله می شود باده نثار می رسد</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در سالي که گذشت، عليرغم تمامي مشکلات و موانع ناشي از تحريم و محدوديت&zwnj;هاي ناشي از شيوع ويروس کويد 19، شرکت&nbsp;توزیع نیروی برق خراسان جنوبی توانست به&zwnj; برکت بهره&zwnj;مندي از نيروهاي فداکار و شايسته وهمدلي و هماهنگي مثال&zwnj;زدنی تمامی کارکنان، با عبور از موانع و غلبه بر مشکلات، سالي سرشار از موفقيت را رقم بزند و کارنامه قابل قبولی را به ثبت برساند.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">توسعه و تکمیل راه اندازی ناوگان عملیات خط گرم فرمان از راه نزدیک در 4 شهرستان(نهبندان، سرایان، درمیان و بشرویه)&nbsp;و تجهیزشهرستانهای سربیشه، درمیان و نهبندان به خودرو جرثقیل ازجمله&nbsp;این اقدامات ارزشمند بود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در گامی دیگر سامانه نظارت مکانیزه(سنم)، سامانه یکپارچه مدیریت استراتژیک(سیما)، طرح چشم انداز ولتاژ شبکه های توزیع(چاوش) و سامانه هوشمند سازی مراکز اتفاقات(هما) و مرکز پایش کنتورهای هوشمند فهام به منظور ارائه خدمات به روز و شایسته به مردم شریف استان پیاده سازی ش</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">د.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">درراستای ارائه خدمات غیر حضوری، تمام خدمات قابل انجام در شرکت از طریق اپلیکیشن برق من(پیاده سازی خدمات سبز)&nbsp;و درگاه میز خدمت الکترونیک از طریق وب سایت شرکت به منظور رضایت هر چه بیشتر ارباب رجوع اجرا گردید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">تامین برق طرح بزرگ مسکن محرومین و پیاده سازی طرح بزرگ برق امید با هدف مدیریت مصرف انرژی برق و تشویق مشترکان کم مصرف وکاهش تلفات در شبکه های توزیع و نصب کنتورهای هوشمند فهام در راستای اهداف برنامه های اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر افتخارات ماندگار شرکت توزیع نیروی برق استان در سال 99 بود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">باوجود تابستانی گرم و محدودیت تولید انرژی در زمستان به جهت محدودیتهای تامین سوخت نیروگاههای برق کشور، طرح ملی پایش بار و انرژی در نقاط مختلف استان با مدیریت شبکه و البته با مشارکت مشترکین استان خصوصا صنایع و&zwnj; کشاورزان به خوبی اجرایی شد و توانستیم از شرایط سخت پیش آمده عبور کنیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">از مردم شریف استان خراسان جنوبی صمیمانه می خواهم در سال پیش رو مانند سالهای گذشته&nbsp; همراه و در کنار خادمان صنعت برق استان باشند و ما را برای تحقق برنامه های مدون و کارشناسی شده این صنعت همراهی کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در پایان ضمن قدردانی ار تلاشهای خالصانه شما عزیزان در سال 1399، حلول سال 1400&nbsp; که به برکت ایام شعبانیه&nbsp;شروع و پایان سال با آن مقارن شده است، فرا رسیدن نوروز دل آرای دل افروز را به شما و خانواده گرامیتان تبریک و شادباش می گویم و از پیشگاه خداوند ودود و لطیف، سالی همراه با تندرستی، آرامش، شادمانی وسربلندی برای شما، خانواده ارجمند، مشترکان گرامی، فعالان صنعت برق و مردم شریف استان از درگاه ایزد منان آرزو می کنم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مهدی دادگر</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; رئیس هیات مدیره ومدیرعامل</span></span></span></span></span></span></p>Sat, 27 Mar 2021 00:00:00 +0430ساعت زمین؛ دعوت ازمشترکان برق استان برای کاهش یک ساعته مصرف انرژی/feed/1337<p style="text-align:justify">مشترکان برق استان خراسان جنوبی با پیوستن به رویداد جهانی ساعت زمین از طریق کاهش مصارف غیرضروری برق ازساعت 20:30 تا21:30 شنبه، هفتم فروردین ماه 1400 همراهی خودرا باجامعه جهانی در کاهش مصرف انرژی و مبارزه با گرمایش کره زمین اعلام خواهندکرد.</p> <p style="text-align:justify">?شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نیز در راستای شعار سال 1400 که با عنوان سال&quot;تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها&quot; از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، از مشترکان خوددعوت می کند با هدف پشتیبانی از تولید برق نیروگاه های کشور و هم چنین کمک به محیط زیست و ایجاد توسعه پایدار، شنبه، هفتم فروردین ماه، از ساعت 20:30 تا21:30دقیقه به این حرکت جهانی پیوسته، و با ترویج فرهنگ استفاده بهینه انرژی مشکلات تامین سوخت نیروگاه های تولید برق کشور را مانع زدایی کنند.</p> <p style="text-align:justify">?گفتنی است؛ دبیرخانه &quot;مدیریت سبز &quot; شرکت توزیع نیروی برق استان نیز با خاموش کردن روشنایی های غیرضروری ساختمان های حوزه ستادی و مناطق 11 گانه اداری فعال خود در این ساعات، در رویداد جهانی ساعت زمین مشارکت خواهد داشت.</p>Sat, 27 Mar 2021 00:00:00 +0430تقدیر وزیر اطلاعات از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی/feed/1334<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در مراسمی با حضور وزیر اطلاعات، استاندار خراسان جنوبی و مدیران دستگاه های اجرایی استان با اعطای لوح تقدیر از زحمات مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان دربه ثمر نشستن پروژه&zwnj;های عمرانی اداره کل اطلاعات در استان قدردانی شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ درلوح تقدیر سید محمود علوی وزیر اطلاعات خطاب به مهندس مهدی دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی آمده است: شکوفایی اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در گرو دانایی، نوآوری و تلاش خستگی ناپذیر مدیرانی است که اخلاق حسنه را در رفتار فردی و اجتماعی، همچنین قانون محوری را در برنامه ریزی و مدیریت ابتکار را در خلق فرصت های جدید و پشتکار را سرلوحه امور قرارداده اند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وزیر اطلاعات در بخش دیگری از این تقدیرنامه آورده است: در سال جهش تولید به تاسی از فرمایش گهر بار حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) که می فرمایند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> :</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عزوجل</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">هرکس در مقابل خوبی مردم تشکر نکند، از خداوند عزوجل تشکر نکرده</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">از زحمات و همراهی های صادقانه جنابعالی در به ثمر نشستن پروژه های عمرانی اداره کل اطلاعات استان خراسان جنوبی تقدیر و تشکر نموده و از خداوند متعال برای شما برادر عزیز و خانواده محترمتان آرزوی موفقیت توام با سلامت در ظل توجهات حضرت بقیه الله اعظم(عج) تحت زعامت ولی امر مسلمین جهان امام خامنه ای (مدظله العالی) را خواستارم</span></span>.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Sun, 14 Mar 2021 00:00:00 +0330باافتتاح گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک درمیان با حضور استاندار خراسان جنوبی 8 شهرستان خراسان جنوبی به گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک مجهز شد./feed/1333<p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به آغاز به کار گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک شهرستان درمیان گفت: با افتتاح این پروژه، هم اکنون 8 شهرستان استان به گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک مجهز هستند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، مهندس مهدی دادگر در آیین بهره برداری از این پروژه که با حضور ملانوری استاندار خراسان جنوبی افتتاح شد اظهار داشت: برای خرید تجهیزات گروه&nbsp; خط گرم فرمان از راه نزدیک شهرستان درمیان بالغ بر۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی این شرکت سرمایه گذاری شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی گفت: گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک به بالابرمخصوص خط گرم، تجهیزات و لوازم کار بر روی خط گرم برقدار مجهز شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی کاهش میزان انرژی توزیع نشده(نرخ خاموشی)، افزایش رضایتمندی مشترکین، افزایش بهره وری و ایمنی پرسنل اجرایی را&nbsp;از جمله&nbsp;مزایای افتتاح و بهره برداری از این پروژه عنوان کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی به روز بودن و استفاده از علم روز که خط و&zwnj;مشی سیاست صنعت برق به ویژه در بخش توزیع است، افزایش رضایت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی،کارایی و بهره وری بالاتر وکمک به اقتصاد ملی و تولید صنایع با حفط پایداری شبکه های برق را ازدیگر مزایای راه اندازی گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک(کار با خط برق دار) برشمرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس دادگر با بیان اینکه همه شهرستانهای استان خراسان جنوبی به گروه خط گرم فرمان از راه دورمجهز است، گفت: با افتتاح گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک شهرستان درمیان، ۸ شهرستان در استان به این امکانات مجهزشدند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AE%D8%B7%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%202.jpg" style="height:231px; width:500px" /></span></span></span></span></span></span></p>Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0330کشف 140 دستگاه ماینر در خراسان جنوبی/feed/1330<p dir="RTL" style="margin-right:10px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">140 </span></span></span><span style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دستگاه استخراج رمز ارز از آذر امسال در خراسان جنوبی کشف شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، مهدی دادگرگفت: این دستگاه ها با مجموع انرژی محاسبه شده 330 هزار کیلو وات ساعت و به ارزش 318 میلیون تومان تاکنون در&nbsp; 27 نقطه استان کشف شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: مأموران شرکت توزیع برق خراسان جنوبی با همکاری واحدهای نظامی و قضایی نقاط مشکوک به داشتن رمز ارز شامل چاههای کشاورزی و صنایعی که در زمان کوتاهی پس از وصل مجدد مصارف آنها افزایش یافته است را همواره مورد بازدید و بازرسی قرار می دهند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی همچنین از اجرای مانور دو روزه تعدیل روشنایی خبر داد و گفت: در این مانور 1500 دستگاه چراغ در معابر عمومی خاموش می شود که بار کاهش یافته ی آن معادل 300 کیلووات است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%2030%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86.JPG" style="float:right; height:200px; width:300px" /></span></span></span></span></span></span></p>Sat, 27 Feb 2021 00:00:00 +0330۴۴۵ نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه در خراسان جنوبی فعال است/ واریز ۱۴ میلیارد تومان برای مشترکانی که در انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کردند/feed/1329<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از فعالیت ۴۴۵ نیروگاه خورشیدی&nbsp; متصل به شبکه در استان خبر داد و گفت: بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان برای مشترکانی که در انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کردند از سوی شرکت برق استان واریز شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان؛ مهدی دادگر در برنامه بازدید از نیروگاه های خورشیدی استان اظهار کرد: استان خراسان جنوبی یکی از استان&zwnj;های پهناور کشور با قابلیت&zwnj;های زیادی در زمینه استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی بیان کرد: در این سال&zwnj;ها در راستای دستورالعمل&zwnj;های ابلاغی از وزارت نیرو و به نمایندگی از سازمان انرژی&zwnj;های تجدیدپذیر و بهره&zwnj;وری انرژی ایران (ساتبا) شرکت توزیع برق استان همگام با سایر شرکت&zwnj;های توزیع در سطح کشور فرآیند خرید تضمینی برق از مشترکانی که علاقه مند به سرمایه&zwnj;گذاری در زمینه انرژی خورشیدی بودند را انجام داده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۴۴۵ نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت مجموع ۲۲.۵ مگا وات داریم که&nbsp; از این تعداد ۳ مورد در قالب مزارع خورشیدی بزرگ مقیاس هستند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر ادامه داد: مجموع ظرفیت سه نیروگاه استان &nbsp;۱۸ مگا وات و مابقی ظرفیت متعلق به نیروگاه&zwnj;های خورشیدی با ظرفیت اشتراک خانگی و زیر </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">100</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> کیلووات می باشد.</span></span></span>&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی افزود: با توجه به پتانسیل خیلی خوب استان از لحاظ میزان تابش مناسب خورشید و آلودگی پایین و تعداد روزهای آفتابی، مشترکان توانستند به درآمد خوبی از این سرمایه گذاری دست پیدا کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: درآمد حاصل از تولید انرژی خوشیدی توسط مشترکانی که در این خصوص سرمایه گذاری داشته اند تا کنون بالغ بر 14 میلیارد تومان بوده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر بیان کرد: تولید برق این نیروگاه&zwnj;های خورشیدی فقط در قالب نیروگاه&zwnj;های بزرگ مقیاس و نیروگاه&zwnj;های مربوط به مشترکان در حوزه شرکت توزیع&nbsp; ۱۲ میلیون کیلو وات ساعت بوده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با تاکید بر نقش تولید انرژی های پاک از جمله انرژی خوشیدی در حفظ محیط زیست بیان داشت: علاوه بر انرژی تولید شده و بهای آن که در دوره های مختلف به سرمایه گذاران محترم پرداخت گردید، این نیروگاه ها در زمینه محیط زیست نیز نقش فوق العاده چشمگیر و باارزشی دارند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین افزود: برای تولید 12 میلیون کیلووات ساعت انرژي الکتریکی از نیروگاه های موجود فسیلی کشور به 2.7 میلیون مترمکعب گاز و2.1 میلیون لیتر آب نیاز می باشد که با تولید این میزان از انرژی از طریق نیروگاه خورشیدی در موارد فوق صرفه جویی شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر همچنین افزود: با توجه به عدم استفاده از سوخت های فسیلی در نیروگاه های مذکور تاکنون از تولید و انتشار 7.2 گاز </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">co2 </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;به عنوان گاز گرم کننده جو زمین نیز جلوگیری شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این آمادگی وجود دارد که مشترکانی که علاقه مند به سرمایه&zwnj;گذاری در حوزه انرژی خورشیدی باشند به نیابت از ساتبا قرارداد ۲۰ ساله خرید تضمینی را با این مشترکان به امضا برسانیم و به محض تولید برق و اتصال نیروگاهشان به شبکه برق بتوانیم بهای برق تضمینی را به حساب آنها واریز کنیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 15 Feb 2021 00:00:00 +0330طرح هوشمند سازی مراکز اتفاقات برق در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید/feed/1328<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی از اجرای طرح هوشمند سازی مراکز اتفاقات مدیریت برق شهرستانهای استان خراسان جنوبی خبر داد.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، مهدی دادگر در حاشیه بازدید از مرکز فوریت های برق در ستاد شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهارداشت: طرح ملی هوشمندسازی مراکز اتفاقات برق (هما) با هدف کاهش زمان خاموشی ها ، تسریع در رفع مشکلات مشترکان، در مرکز فوریت های برق 121 شرکت راه اندازی ومورد بهره برداری قرار گرفت</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با اشاره به افزایش سطح رضایتمندی مردم ویکپارچه سازی اطلاعات وداده های مربوط به حوادث واتفاقات شبکه اظهار داشت: طرح هما از ابتدای بهمن ماه امسال با سرمایه گذاری بالغ بر4 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد:&nbsp; اجرای طرح ملی هما در 11 شهرستان استان و15 بخش&nbsp; به صورت کامل در حال اجرا است</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگر با اشاره به فعالیت های زیربنایی برای اجرای طرح بیان داشت: با استقرار وپیاده سازی طرح &quot;هما&quot; فعالیت تیم&zwnj;های عملیاتی به شکل هوشمند و چندمنظوره درآمده و شاخص&zwnj;های عملکرد به ویژه در حوزه زمان ارائه خدمات و تأمین رضایت مشترکان به میزان قابل ملاحظه&zwnj;ای افزایش می یابد</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی افزود: رسیدگی، تعمیر و نگهداری شبکه&zwnj;های توزیع به ویژه در مواقع بروز خاموشی&zwnj;های ناخواسته در طی چند سال اخیر در دستور کار شرکت توانیر قرار گرفته است و اجرای این طرح منجر به کاهش مدت زمان خاموشی&zwnj;ها می&zwnj;شود.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در قالب این برنامه می&zwnj;توان علاوه بر مدیریت تماس&zwnj;های بهمنی که در شرایط بحرانی رخ می&zwnj;دهد، میزان رضایتمندی مشترکان و پایش پذیری و رصد اکیپ&zwnj;های عملیاتی را نیز بیشتر کر</span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">د.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:red">پیاده سازی طرح هما بر روی تمامی خودروهای عملیاتی شرکت</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون بهره&zwnj;برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نیز در این بازدید گفت: مراحل برقراری ارتباط سامانه&zwnj;های ثبت حوادث، مشترکان، اطلاعات جغرافیایی</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> GIS </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">و نصب سامانه موقعیت&zwnj;یابی آنلاین خودروها</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> (AVL) </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">با موفقيت در مرکز</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Contact </span></span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;Center</span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">انجام شده است</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">هادی منصوریان افزود: برقراری سناریوی هوشمندسازی پاسخگویی خودکار مرکز تماس</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> IVR </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">نیز از دیگر سامانه هایی&nbsp; است که در این مرکز با موفقيت آزمایش و به بهره برداری رسیده است</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی اظهارکرد: پیاده سازی طرح هما با نصب 30 دستگاه</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> CarPC </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بر روی تمامی خودروهای عملیاتی این شرکت در مدیریت برق شهرستانهای استان با موفقیت&nbsp; نصب واجرا شده است</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی بیان کرد: بر اساس این طرح در صورت وقوع هرگونه خاموشی مشترکان می توانند از درگاه&zwnj;های مختلف شامل اپلیکیشن برق من، سایت شرکت توزیع، سامانه </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">۱۲۱ </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">و ارسال پیامک، در خصوص خاموشی ها ، اطلاع رسانی کرده که درخواست&zwnj;های آن&zwnj;ها مستقیما به نزدیک&zwnj;ترین خودرو&zwnj;های حوادث ارسال و <span style="background-color:white">درکمترین زمان</span> مامور به محل اعزام و اقدام لازم صورت&nbsp; می گیر</span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">د.</span></span></strong><strong> </strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">درادامه مرتضی رخ افروز مدیر امور دیسپاچینگ وفوریت های برق تصریح کرد: در این سامانه، مشترکان با اعلام شناسه قبض خود می توانند بدون اتصال به اپراتور، با استفاده از امکانات سیستم پاسخگویی خودکار،&nbsp; قطع برق، ضعف ولتاژ و یا خاموشی معابر خود را اعلام&nbsp; کنندکه مستقیما به تبلت اتفاقات ارجاع می گردد</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">رخ افروز افزود : چنانچه&nbsp; مشترکان در محدوده خاموشی قرار داشته باشند سامانه ضمن اعلام موقعیت اشتراک آنها، قطع برق ناخواسته را اعلام می کند و مشترکان می توانند با انتخاب گزینه اطلاع از خاموشی های برنامه ریزی شده در سایر خدمات ( گزینه </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">۳) </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">از زمان اعمال خاموشی خود مطلع شوند</span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی برضرورت حرکت سازمانها به سمت نصب سامانه های هوشمند با هدف تسریع در رفع مشکلات مشترکین و کاهش زمان خدمت رسانی تاکید کرد و افزود: راه&zwnj;اندازی سامانه &quot;هما&quot; گامی ارزشمند در هوشمندسازی فرآیند مدیریت خاموشی و حوادث برق خواهد بود.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="LTR" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330از ابتدای سال 145 نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی راه‌اندازی شد/feed/1326<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مجری طرح انرژی&zwnj;های تجدید پذیر و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">145&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">نیروگاه خورشیدی به ظرفیت هزار و </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">406&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">کیلو وات در این استان راه&zwnj;اندازی شده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ علیرضا پوزشی اظهار داشت: از ابتدای طرح خرید تضمینی برق تولیدی از مشترکان نیروگاه&zwnj;های خورشیدی (</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">1396) </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در استان بیش از </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">10&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">میلیون کیلو وات ساعت برق خریداری و 11</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">میلیارد و </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">500&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">میلیون تومان به صاحبان این نیروگاه&zwnj;ها پرداخت شده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی بیان کرد: اکنون 4</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">06 </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">نیروگاه&zwnj; برق خورشیدی با ظرفیت </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">22.06 </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مگاوات در خراسان جنوبی فعال است و </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">4.06 </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مگاوات از این ظرفیت مربوط به نیروگاه خورشیدی خانگی، </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">10&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مگاوات مربوط به نیروگاه شهرستان خوسف، هفت مگاوات مربوط به نیروگاه سربیشه و یک مگاوات مربوط به نیروگاه بشرویه است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مجری طرح انرژی&zwnj;های تجدید پذیر و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی شرایط استثنایی به لحاظ انرژی&zwnj;های تجدید پذیر وجود دارد و در چند سال اخیر استقبال سرمایه&zwnj;گذاران از ظرفیت انرژی نو در استان رو به رشد بوده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی عنوان کرد: انرژی&zwnj;های نو در مناطق محروم و روستاها به اشتغال پایدار منجر می&zwnj;شود و این موضوع در تمامی نقاط استان قابل توجیه است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">پوزشی از پیشرفت فیزیکی </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">20&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">درصدی نیروگاه بادی </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">50&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مگاواتی دُرح در شهرستان سربیشه خبر داد و گفت: با احتساب سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های قبلی در صورت تکمیل عملیات اجرایی این طرح، مجموع ظرفیت نیروگاه&zwnj;های تجدید پذیر استان از مرز </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">70&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مگاوات عبور خواهد کرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی افزود: اگر نیروگاه&zwnj;های بادی یا خورشیدی بزرگ مقیاس (مزارع خورشیدی) در خراسان جنوبی توسعه پیدا کند، ظرفیت خوبی برای صادرات برق به افغانستان است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">تابش </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">300&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">روزه خورشید و وزش بادهای </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">120&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">روزه سیستان در خراسان جنوبی ظرفیت کم&zwnj;نظیری را برای سرمایه&zwnj;گذاری و بهره&zwnj;برداری از انرژی پاک فراهم کرده و امروز زیرساخت&zwnj;ها و برنامه&zwnj;های خوبی در این حوزه اجرا شده یا در دست اقدام است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C.jpg" style="height:209px; width:300px" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Wed, 27 Jan 2021 00:00:00 +0330آیین تجلیل از همسران و مادران شهدا در شرکت برق خراسان جنوبی/feed/1327<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">در سالروز وفات حضرت ام البنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا&nbsp;از همسران و مادران شهدای این شرکت تجلیل شد.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&nbsp;به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ در مراسمی که&nbsp;با حضور فرمانده بسیج ادارات استان، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق، امام جماعت و جمعی از همکاران برگزار شد از مادران و همسران شهدا با اهدای لوح تقدیر و شاخه گل قدردانی شد.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">امام جماعت شرکت دراین مراسم با تسلیت وفات حضرت ام البنین(س) بیان داشت: حضرت ام البنین(س) سمبل یک بانوی ایثارگر و فداکار است که نگاه ولایتمدار و تفکر حسینی را قطره قطره در کام فرزندانشان نشاند و فرزندان خود را راهی جبهه حق علیه باطل کرد و او افزون بر اینکه فرزندانش را در راه امام حسین (ع) فداکرد، در زنده نگه داشتن نهضت عاشورا و رساندن پیام آن نیز نقش بسزایی داشت.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&nbsp;حجت الاسلام و المسلمین کاری گفت: مادران شهدا در طول هشت سال دفاع مقدس و صحنه های مختلف انقلاب اسلامی با تقدیم عزیزان خود از حضرت ام البنین(س) الگو گرفتند.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">وی افزود:مادران و همسران شهدا فرزندان خود را انقلابی و ولایت مدار تربیت و مشوق این عزیزان در پاسداری از میهن اسلامی و ارزش های والا شدند.فرزندانی که برای حفظ اسلام و نظام اسلامی جانشان را تقدیم کردند.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">همچنین در حاشیه این مراسم از دو نفر از پرسنل شرکت توزیع نیروی برق که در مسابقات قرآنی همسران و فرزندان کارکنان وزارت نیرو حایز رتبه برتر شده بودند نیز&nbsp; با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">در این مراسم به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدویت های ناشی از این بیماری به نیابت از مادران شهدا از فرزندانشان تقدیر شد.</span></p> <p><img alt="" src="/uploads/news 99/IMG-20210127-WA0015.jpg" style="height:231px; width:500px" /></p>Sat, 30 Jan 2021 00:00:00 +0330400 مگاوات ساعت برق در تعدیل روشنایی معابر خراسان جنوبی صرفه جویی شد/feed/1324<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی&nbsp;برق خراسان جنوبی گفت: با اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر در سطح استان، 400 مگاوات ساعت در مصرف برق استان صرفه جویی شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ هادی منصوریان در حاشیه مانور سراسری تعدیل روشنایی که به مدت 2 روز برگزار شد اظهار داشت: با افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه ها، صرفه جویی در مصرف برق در دستور کار شرکت&zwnj;های توزیع برق استان&zwnj;ها قرار گرفت که تعدیل روشنایی معابر از جمله اقدامات شرکت&zwnj;های برق در پیاده سازی این مهم بوده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی افزود: در همین راستا از آغاز طرح تعدیل روشنایی معابر که از حدود یک ماه پیش آغاز شده، تا کنون 17 هزار و 350 چراغ در معابر مختلف استان خاموش شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در این مدت 12هزار و900 چراغ در معابرشهری و بلوار&zwnj;های اصلی و 4 هزار و 450&nbsp;چراغ با همکاری ادارات راهداری و شهرداری ها، در جاده&zwnj;ها و بوستان&zwnj;ها خاموش شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس منصوریان همچنین با انتقاد از مشترکینی که به صورت غیرمجاز از رمزارزها و ماینرها برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می کنند، اعلام کرد: طی مانور یاد شده، 3 مرکز استخراج ارز دیجیتال با 46 دستگاه ماینر شناسایی و ضمن جمع آوری ماینرها با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: این مانور که به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد 35 گروه اجرایی، 40 خودرو عملیاتی و 110 نفر پرسنل و ناظر اجرایی حضور داشتند که عملیات تعدیل روشنایی معابر عمومی و همچنین کنترل رمز ارزها از اهداف مهم این مانور</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> بود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">منصوریان با اشاره به اطلاعیه شرکت توانیر، از مردم استان خواست با کاهش&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۱&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">تا&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۲&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">درجه&zwnj;ای دمای هوای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق، امکان استمرار تأمین انرژی را برای همه هموطنان فراهم کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg" style="height:250px; width:300px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p>Sat, 23 Jan 2021 00:00:00 +0330مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان: ضرورت صرفه جویی مشترکان در مصرف برق و‌گاز/feed/1322<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی گفت: با توجه به افزایش مصرف گاز و ایجاد محدودیت در سوخت تحویلی به نیروگاه ها صرفه جویی در مصرف مهمتر از همیشه می باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهدی دادگر صبح امروز در جلسه ستاد مدیریت سوخت و انرژی استان که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران سازمانهای ذیربط برگزار شد بر لزوم صرفه جویی مشترکان اعم از خانگی، تجاری، صنعتی و اداری برای جلوگیری از قطع برق تاکید کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی گفت: با توجه به تداوم سرما و یخبندان و افزایش برودت هوا و در نتیجه افزایش مصرف گاز و از سوی دیگر محدودیت تامین سوخت نیروگاه ها، ضرورت دارد برای پیش گیری از قطع برق و خاموشی ناشی از کمبود گاز رسانی به نیروگاه ها مشترکان در همه بخش ها نسبت به کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف خود اقدام کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی افزود: با توجه به افزایش مصرف گاز و ایجاد محدودیت در سوخت تحویلی، نیروگاه ها در وضعیت هشدار قرار گرفته و احتمال خاموشی و قطع برق وجود دارد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر به راهکارهای مفید و ساده جلوگیری از اتلاف انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: خاموش&zwnj;کردن یک لامپ اضافه و کاهش یک درجه ای دمای محیط می توان تا ۱۰ درصد مصرف انرژی را کاهش داد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی خاموش&zwnj;کردن لامپ های اضافی در منازل و ادارات، بهره گیری از نور طبیعی خورشید در طول&zwnj;روز و استفاده از لوازم برقی با برچسب انرژی</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> A </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">و بالاتر را از دیگر کارهای مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از اولویت های صنعت برق تمرکز بر اصلاح الگوی مصرف&zwnj; و&zwnj;مدیریت بهینه انرژی است افزود: به منظور کاهش در مصرف برق استان از ابتدای ماه گذشته اقداماتی در خصوص تعدیل روشنایی معابر انجام شده و کلیه بلوار های ورودی و اصلی در استان به صورت یکی درمیان شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">دادگر افزود: راهکارهای مدیریت مصرف انرژی به کلیه دستگاه های استان ابلاغ شده و در این راستا تیم های پایش و&zwnj;کنترل با همکاری شرکت گاز و استانداری خراسان جنوبی تشکیل و بر نحوه مدیریت مصرف انرژی در ادارات نظارت خواهند داشت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت محدودیت تامین سوخت نیروگاه ها و &zwnj;لزوم صرفه جویی از مشترکان&zwnj;خواست به منظور تداوم تامین برق، ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی برق و&zwnj;گاز، تمهیدات لازم را در صورت قطع برق پیش بینی کنند.</span></span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330انعقاد تفاهم نامه همکاری بين ستاد اقامه نماز وشرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبی/feed/1320<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">، </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">تفاهم نامه همکاری به امضای مدیر ستاد اقامه نماز استان و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان رسید.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اهمیت موضوع نماز ونقش این فریضه در زندگی فردی واجتماعی افراد، برگزاری نماز جماعت درادارات را يک تکلیف دانست و بر حضور گسترده کارکنان علی الخصوص مدیران و روسای ادارات درصف های نماز جماعت تاکید کرد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهدی دادگر افزود: با عنایت به مبادله تفاهم نامه همکاری بین شرکت توزیع نیروی برق استان و ستاد اقامه نماز، بکار گیری تمامی&nbsp;ظرفیت ها جهت تحقق اهداف در راستای برنامه های مصوب وکسب حداکثر امتیاز در شاخص های ارزیابی مورد انتظار است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبی&nbsp;نیز با تاکید بر اهمیت انعقاد این تفاهم نامه، در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز خاطر نشان کرد: هدف از انعقاد این تفاهم نامه بومی کردن برنامه ها و استفاده از ظرفیت درون دستگاهی جهت گسترش و تحقق بهتر برنامه های ستاد اقامه نماز است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">حجت الاسلام و المسلمین کمیلی، از اجرای طرح های توسعه و ترویج فرهنگ نماز بین شرکت توزیع نیروی برق استان و این ستاد خبر داد و گفت: این تفاهم نامه در راستای بومی کردن برنامه ها در چهار محور و 21 بند به امضا رسید.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;وی با بیان اینکه این تفاهم نامه نقشه راهی بوده که از مرجعی قانونی و حاکمیتی ارائه می شود، افزود: با توجه به شاخص های ارزیابی، با اجرای صددرصد این تفاهم نامه، رقابتی مثبت بین ادارات سطح استان&nbsp; ایجاد می شود که در نهایت منجر به افزایش وارتقاء کیفیت برنامه های ستاد اقامه نماز می شود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبی خاطر نشان کرد با استفاده از ظرفیت موجود در دو مجموعه می توان کارهای بزرگی انجام داد که البته ستاد اقامه نماز استان آمادگی خویش را جهت همکاری در برنامه های مختلف اعلام می دارد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در پایان این جلسه گزارشی از اقدامات و فعالیت های شرکت در زمینه برگزاری نماز جماعت در شرایط کرونا، مسابقات قرآنی همکاران و همسران همکار وزارت نیرو، برگزاری مسابقات فرهنگی بین همکاران و خانواده همکاران و سایر اقدامات فرهنگی صورت گرفته توسط دبیر ستاد اقامه نماز شرکت ارائه شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img alt="" src="/uploads/news 99/namaz2.JPG" style="height:200px; width:300px" /></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330مشترکان برق خراسان جنوبی نهایت صرفه جویی را در مصرف برق داشته باشند/ برودت هوا سبب ایجاد کمبودهایی در تولید برق شده است/feed/1321<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: با توجه به برودت هوا در سطح کشور و افزایش مصرف گاز و همچنین محدودیت تولید برق در نیروگاه&zwnj;ها نیاز است مشترکان در مصرف برق صرفه جویی کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">به گزارش</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، مهدی دادگر اظهار کرد: با توجه به برودت هوا در سطح کشور و افزایش مصرف گاز و با عنایت به تصمیم شرکت گاز مبنی بر حفظ پایداری گاز مشترکان خانگی به ناچار</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">محدودیت&zwnj;هایی برای خوراک گاز مصرفی نیروگاه&zwnj;های برق و همچنین نیروگاه شهید کاوه قاین اعمال شده و این موضوع سبب شده در زمینه تولید برق کمبودهایی ایجاد شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی افزود: در شرکت توزیع برق خراسان جنوبی استان از مدتی قبل برای کمک به صرفه جویی در مصرف برق چراغ&zwnj;های روشنایی معابر را به صورت یکی درمیان خاموش کرده ایم.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین با تمام ادارات و دستگاه&zwnj;های اجرایی که می&zwnj;توانستند در زمینه مدیریت مصرف برق همکاری کنند،</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">هماهنگ شده و اقدامات خوبی با هماهنگی شهرداران، ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای برای محدود کردن روشنایی پارک&zwnj;ها، میادین و جاده&zwnj;ها با رعایت ملاحظات ایمنی انجام شده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">دادگر بیان کرد: همچنین عصر روز گذشته نیز جلسه ای با مرکز پایش صنعت برق کشور</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">برگزار شد که با توجه به تداوم شرایط سرما و محدودیت&zwnj;های گاز تحویلی به نیروگا&zwnj;ه&zwnj;ها لازم شد تا از تمام مشترکان برق استان اعم از صنعتی، کشاورزی، عمومی و به ویژه مشترکین تجاری و خانگی مصرانه تقاضا کنیم تا زمان عادی شدن شرایط و روال عادی تحویل گاز به نیروگا&zwnj;ه&zwnj;های برق به هر میزان ممکن صرفه جویی داشته باشند تا شرایط سرد سال را با داشتن و بهره مندی از هر دو نعمت گاز و برق به پایان برسانیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/niroogah.jpg" style="height:210px; width:400px" /></span></span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330تقدیر وزیر نیرو از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی/feed/1319<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دکتر اردکانیان وزیر نیرو ، در سی و سومین هفته پویش &quot;هر هفته الف_ ب_ایران&quot;با اهداء لوحی به مهندس مهدی دادگر مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از تلاش ها و اقدامات این مجموعه در تحقق اهداف پویش &quot;هر هفته الف_ب_ایران&quot; تقدیر نمود.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در این لوح آمده است : آب و برق زیربنای تولید، توسعه و آبادانی میهن مان است و پویش فراگیر ملی &quot;هر هفته الف_ب_ایران&quot; میدانی وسیع برای خدمت گزاری و کمک به ساختن ایرانی که شایسته و سزاوار ایرانیان است.</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بواسطه نقش آفرینی جنابعالی در&nbsp;تحقق اهداف پویش &quot; هر هفته _الف_ب_ایران&quot; در نیمه دوم سال </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">1398 و نظر به استمرار این حرکت شتابان و پر برکت در سال 1399 ، از مشارکت و نقش ارزشمندتان در این پویش قدردانی می نماید.</span></span> </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی وزیر نیرو در این مراسم که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ضمن تاکید بر ایجاد و توسعه طرح های اساسی صنعت آب و برق اظهار داشت: وزارت نیرو صرفا یک خط&zwnj;&zwnj;نگهدار، هماهنگ کننده و در برخی مواقع یک سخنگو برای این جمع وسیع و اراده&zwnj;های استوار و محکم بوده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وی تاکید کرد: با طراحی این پویش به کمک همدیگر بیش از هر چیز نشان دادیم که در جمع فعال در این عرصه توانایی اهداف و برنامه&zwnj;ها در یک برنامه&zwnj;ریزی ۶ ماهه و بعد از آن،&nbsp; یک ساله وجود دارد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اردکانیان افزود: همتی که در این مجموعه نمایان و ابراز شد، مسوولان کشور، گروه&zwnj;های مرجع، معتمدان مردم و در راس همه این&zwnj;ها، مقام معظم رهبری را هم به این نقطه رساند که می&zwnj;بایست این لشگر بزرگ دلگرم&zwnj;تر به کار خود ادامه دهند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">همچنین در طول این مراسم از کتاب &quot;دلگرمی ها و همراهی ها&quot; با محتوای گزارشات عملکردی پویش ملی &quot;هر هفته الف_ب_ایران&quot; نیز رونمایی شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ناصر خوش خبر سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان جنوبی نیز ضمن تاکید بر خدمات ارزنده شرکت های تابعه وزارت نیرو به ویژه شرکت توزیع برق استان اظهار داشت: استقرار سامانه های فتو ولتائیک در استان خراسان جنوبی به نحو مطلوبی بوده و این استان را به قطب تولید انرژی خورشیدی و پاک تبدیل کرده است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وی همچنین بیان داشت : دستیابی به عدد تک رقمی 6.9 درصد شاخص تلفات در استان نیز بیانگر تلاش و همت شبانه روزی پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان می باشد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در پایان سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان جنوبی به نیابت از وزیر نیرو با اهداء لوح به مهندس دادگر مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از تلاش ها و اقدامات این مجموعه تقدیر نمود.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شایان ذکر است در این مراسم که بصورت ویدئو کنفرانس با حضور اردکانیان وزیر نیرو، استانداران و مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور برگزار شد از دست اندر کاران پویش &quot;هر هفته الف_ب_ایران&quot; تقدیر به عمل آمد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در متن این تقدیر نامه آمده است :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جناب آقای مهدی دادگر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">الف _&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ب حروف آغازین الفباست و الفبای هر کار، زیر بنای آن است. آب و برق زیر بنای تولید، توسعه و آبادانی میهن مان است و پویش فراگیر ملی (( هر هفته _ الف _ ب _ ایران )) میدانی وسیع برای خدمت گزاری و کمک به ساختن ایرانی که شایسته و سزاوار ایرانیان است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بواسطه نقش آفرینی موثر جنابعالی در تحقق اهداف پویش ((هر هفته _ الف _ ب _ ایران )) در نیمه دوم سال 1398 و نظر به استمرار این حرکت شتابان و پر برکت در سال 1399، از مشارکت و نقش ارزشمندتان در این پویش قدردانی می نماید.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">رجاء واثق دارد در هفته های باقیمانده از این پویش در سال (( جهش تولید )) ، همچنان با شور و انگیزه بیش از پیش، تمامی مساعی خود را در جهت تامین آب و برق هموطنان عزیز و کسب رضایت هرچه بیشتر مردم شریف بکار خواهید گرفت.</span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp;</span></span></p> <h1 dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><span style="font-size:16px">&nbsp;رضا اردکانیان</span></h1> <h1 dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; وزیر نیرو</span></h1> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="/uploads/news 99/ghadr%20dani1.jpg" style="float:right; height:300px; width:400px" /></span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p>Sun, 27 Dec 2020 00:00:00 +0330برگزاری مانور سراسری اصلاح ولتاژ شبکه های توزیع در خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور/feed/1318<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مانور اصلاح ولتاژ شبکه های توزیع برق در استان خراسان جنوبی</span>&nbsp; <span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">با حضور </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۱۰۰</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> نفر پرسنل اجرایی در قالب </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۳۰</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> گروه عملیاتی در سطح استان برگزار شد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> .</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به سراسری بودن مانور مذکور اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی</span>&nbsp; <span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شرکت توانیر در خصوص تداوم اجرای مانورهای تعمیرات شبکه های توزیع روزهای پنجشنبه و جمعه پایانی هر ماه، مانور اصلاح ولتاژ شبکه های توزیع و مانور تعدیل روشنایی معابر </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۲۷</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> و </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۲۸</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> آذر ماه پیش بینی و برگزار شد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مهندس مهدی دادگربا تاکید بر اجرای مانور اصلاح ولتاژ شبکه های توزیع با محوریت طرح چاوش افزود: شناسایی و رفع کانون های افت ولتاژ و کاهش تلفات شبکه از جمله اهداف مهم این مانور بود</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وی همچنین تامین برق با کیفیت و بهبود رضایتمندی مشترکان&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">را </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نیز از دیگر اهداف این مانور برشمرد و افزود: در این مانور </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۹</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> دستگاه ترانس و نزدیک به </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۱۲</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> کیلومتر شبکه فشار متوسط با کابل خودنگهدار احداث شد که به رفع کانونهای تلفات و کاهش افت ولتاژ در شبکه های توزیع</span>&nbsp; <span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">کمک شایانی خواهد داشت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی همچنین با اشاره به برگزاری مانور تعدیل روشنایی معابر</span>&nbsp; <span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بیان کرد: باهدف صرفه جویی در مصرف انرژی و کمک به کاهش مصرف سوخت و امکان بهره گیری بیشتر مشترکان از مصرف سوخت گاز با توجه به کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز، مانور تعدیل روشنایی معابر در دستور کار قرار گرفت</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دادگر بیان کرد: مانور تعدیل روشنایی در قالب </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۲۰</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> گروه عملیاتی و با حضور </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">۷۰</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> پرسنل عملیاتی طی دو روز انجام شد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img alt="" src="/uploads/news 99/manovr%20azar2.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></span></span></p>Sun, 20 Dec 2020 00:00:00 +0330قدردانی شرکت توانیر از برگزاری موفق مانور تعمیر شبکه های فرسوده در خراسان جنوبی/feed/1317<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون هماهنگی شرکت توانیر از برگزاری موفق &quot;مانور سراسری تعمیر شبکه های فرسوده توزیع نیروی برق &quot;در&nbsp; استان خراسان جنوبی قدردانی کرد.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ درلوح تقدیر غلامعلی رخشانی مهر خطاب به مهدی دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی آمده است: لزوم تامین برق مستمر وپایدار برای تمامی مشترکین، مسئولیت بزرگی است که بر عهده خدمتگزاران صدیق&nbsp; صنعت برق کشور نهاده شده است.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">اگرچه تاسیسات شبکه های توزیع نیروی برق طی چند سال اخیر به دلایل متعدد بارش ها، بروز سیل، توفان و...دچار خسارت وآسیبهای زیادی شده اند ولی خوشبختانه با مسئولیت پذیری واقدام به موقع وتلاش های شبانه روزی همکاران، تاسیسات آسیب دیده در کمترین زمان ممکن ترمیم وبرق مورد نیاز مردم تامین شده است.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون هماهنگی شرکت توانیر در بخش دیگری از این تقدیرنامه آورده است: اینک که &quot;مانور سراسری تعمیر شبکه های فرسوده توزیع نیروی برق &quot;طی روز های 29و30 آبان ماه گذشته در سراسر کشور به رغم مشکلات مرتبط با شیوع ویروس کرونا به نحوی مطلوب برگزار شد جا دارد از همت، تلاش وخدمات ارزشمند جناب عالی، معاونت وکارکنان بهره برداری به ویژه برقکاران صنعت برق کشور، دفتر روابط عمومی وسایر همکاران آن شرکت در کسب این موفقیت غرور انگیز تشکر وقدردانی نمایم.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">توفیق هرچه بیشتر شما را در خدمت به صنعت پر افتخار برق از درگاه خداوند سبحان خواهانم.</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%84%D9%88%D8%AD%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1.jpg" style="height:500px; width:300px" /></span></span></strong></span></span></p>Wed, 16 Dec 2020 00:00:00 +0330از آغاز طرح برق امید 35هزار مشترک خراسان جنوبی ازتخفیف 100درصدی برق مصرفی بهره مند شدند/feed/1316<p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:16.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">از آغاز طرح برق امید35هزار مشترک خراسان جنوبی ازتخفیف 100درصدی برق مصرفی بهره مند شدند</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی گفت: از ابتدای آبان ماه وآغاز طرح برق امید تاکنون ، 12 هزار و 354 مشترک روستایی و 23هزار و 227 مشترک شهری در استان مشمول این طرح شده و از تخفیف صددرصدی برق مصرفی بهره مند شده اند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:1px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛ مهندس محسن بخشایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت : این مشترکان تا زمانی که در گروه کم &nbsp;مصرف باقی بمانند از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهند شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با اشاره به تعداد 193هزار و 552 قبض صادر شده از ابتدای آبان ماه افزود: از این تعداد قبض صادر شده برای مشترکان خانگی 14 هزار و 382 مشترک شامل باغ ویلاها و منازل خالی از سکنه بوده که مشمول طرح مذکور نمی شوند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی افزود: از این بین تعداد 105 هزار و 673 مشترک خوش مصرف و 37 هزار و 916 مشترک نیز پر مصرف بوده اند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بخشایی بیان کرد: مشترکین خوش مصرف با کاهش مختصر و ورود به دسته کم مصرف ها امکان بهره مندی از مزایای این طرح را خواهند داشت و مشترکین پر مصرف برق در مناطق مختلف استان لازم است با کاهش میزان مصرف به دسته مشترکین خوش مصرف یا کم مصرف بپیوندند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> .</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی بیان کرد: طرح &laquo;برق امید&raquo; فرصت مناسبی برای همه مشترکان ایجاد می&zwnj;کند که مصرفشان را کم کرده و از تخفیف ۱۰۰ درصدی بهای برق برخوردار شوند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با اشاره به هدف تغییر نگرش مصرف کنندگان برق به استفاده صحیح از منابع انرژی با استفاده از ساز و کارهای تشویقی و بازدارنده به عنوان یکی از اهداف اصلی این طرح تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف&nbsp; از طریق&nbsp; آموزش و آگاه سازی در منازل برای کمک به گسترش مدیریت مصرف بهینه در سایر سطوح جامعه&nbsp; نیز از دیگر اهداف مهم طرح &laquo;برق امید&raquo; محسوب می&zwnj;شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بخشایی به نرم افزار خدمات غیرحضوری برق من اشاره کرد و افزود: با استفاده از نرم افزار &quot;برق من&quot; می&zwnj;توانیم ضمن بررسی مقدار مصرف برق خود، از قرار گرفتن در هر یک از دسته&zwnj;های مشترکان کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف مطلع شویم که بر اساس طرح برق امید، بهای برق مشترکان کم مصرف، رایگان حساب می&zwnj;شود.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی اظهارداشت: در این نرم افزار، مشترکان با ثبت شناسه&zwnj; ۱۳ رقمی قبض برق خود، ده&zwnj;ها نوع خدمت از جمله اطلاع از وضعیت مصرف، سوابق مصرف، استعلام برق امید، وضعیت خاموشی&zwnj;ها و درخواست انشعاب را دریافت&nbsp;می&zwnj;کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تصریح کرد: مشترکان برق با استفاده از این نرم&zwnj; افزار علاوه &zwnj;بر مشاهده و پرداخت قبض دوره&zwnj;ی جاری، می&zwnj;توانند سوابق پرداخت و مصرف خود را نیز مشاهده کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بخشایی بیان داشت: مشترکان برق خراسان جنوبی می توانند&nbsp;&quot;برق من&quot; را از نرم افزار بازار و همچنین از سایت شرکت توزیع برق خراسان جنوبی به آدرس </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">skedc.ir</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> دانلود و خدمات غیر حضوری مربوط به برق را دریافت کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی با بیان اینکه همکاران این شرکت، آمادگی ارائه مشاوره در این خصوص را دارند خاطر نشان کرد: الگوی مصرف برای مشترکین کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف در شهرستانهای استان و شهرستان طبس به شرح جدول زیر است:</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84.jpg" style="height:355px; width:716px" />&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p>Wed, 16 Dec 2020 00:00:00 +0330پاسخگویی برخط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در سامانه سامد/feed/1315<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیران شرکت توزیع نیروی برق</span></span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> خراسان جنوبی با حضور در سامانه سامد ضمن پاسخگویی</span></span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> به شهروندان، درخواست های مردمی در حوزه برق را بررسی کردند</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">به گزارش دفتر روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ در راستای تاكید استاندار خراسان جنوبی مبنی بر حضور مدیران دستگاه های اجرایی پرمخاطب و ارایه كننده خدمات در مركز ارتباطات مردم و دولت به منظور پاسخگویی از طریق تلفن 111 مهندس دادگر مدیرعامل به همراه معاون فروش و خدمات مشتركین، معاونت برنامه ریزی و مهندسی و مدیران دفاتر حقوقی و روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی</span></span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> ازساعت 9:30 الی 11 با حضور در سامانه سامد درخواست های مردمی در حوزه برق را بررسی و راهكار مناسب ارائه كردند</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">در مدت زمان یاد شده تعداد 17 تماس مردمی ثبت شد که بیشتر انها در خصوص موضوعات مربوط به تامین برق روستایی، تامین برق واحد مسكونی شهری، جابه جایی تیر بود که برای هر یک از تماس های یاد شده توضیحات جامع و کاملی از سوی مدیران به شهروندان گرامی داده شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">تماس های ثبت شده در سامانه سامد مربوط به شهرستان های بیرجند_ نهبندان و فردوس بوده که در این بین شهرستان بیرجند بیشترین تماس را داشته است.</span></span></span></span></span></span></p>Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0330پیام تسلیت مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به مناسبت درگذشت مادر شهید طالبی/feed/1314<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> خراسان جنوبی در پیامی درگذشت مادر شهید والامقام طالبی را تسلیت گفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ، مهدی دادگر به مناسبت درگذشت مادر شهید طالبی پیام تسلیتی صادر کرد؛ متن پیام به این شرح است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">:</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">انا لله و انا الیه راجعون&zwnj;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مادران مؤمنه شهدا که عزیزترین هستی خود را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا کردند، اسوه&zwnj;های واقعی ایثار و گذشت هستند، که در سایه ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت(ع) و با تأسی به سیره حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا (س)، فرزندان شجاع، بصیر و انقلابی تربیت و در دفاع از ارزش&zwnj;ها، تقدیم ایران اسلامی کردند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">فقدان اسوه صبر و ایثار، ایمان و مقاومت مرحومه حاجیه خانم صغری صاحبی، والده مکرمه همکار شهید والامقام &quot;محمد طالبی&quot;</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> را به خانواده محترم&zwnj; ایشان، سایر وابستگان و مردم متدین شهر بیرجند تسلیت عرض می نمایم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان مسألت دارم؛ امید آن&zwnj;که به فضل الهی در جوار فرزند&nbsp;شهیدشان مشمول مقام رضا و قرین رحمت ربوبی گردند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p>Mon, 14 Dec 2020 00:00:00 +0330نماينده مردم بيرجند در بازديد از شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبی ابراز کرد رضايت ويژه از خدمات رسانی به موقع شرکت برق خراسان جنوبی در بحران ها/feed/1313<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به حجم بالاي تيرهاي فرسوده در استان به دلیل خوردگي پايه هاي بتني گفت: براي اصلاح این وضعيت به بیش از 210ميليارد تومان اعتبار نياز است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان؛ مهندس مهدی دادگر در بازدید حسین خسروی، نماینده&zwnj; مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان وخوسف در مجلس شورای اسلامی از ستاد شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ضمن خیرمقدم، گزارش جامعی از وضعیت صنعت برق استان ارائه</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">کرد وگفت: وزارت نیرو با برنامه&zwnj;ریزی منسجم در بخش برق موفق شده علیرغم محدودیتهای منابع ضمن حفظ پایداری برق تحویلی به مشترکین و تداوم خدمت رسانی از</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> ایجاد مشکل برای مردم جلوگیری کند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">در این گزارش وضعیت مشترکان و میزان مصرف انرژی در استان، اقدامات صورت گرفته برای مدیریت و کاهش خاموشی&zwnj;های ناخواسته، برنامه&zwnj;ریزی و اجرای پروژه&zwnj;های مختلف در جهت بهبود فرایند خدمت&zwnj;رسانی به تفصیل تشریح گردید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">خراسان جنوبی در ادامه&zwnj; گزارش خود به تشریح شبکه&zwnj; برق از نظر پایداری در مقابل حوادث طبیعی و اقدامات صورت گرفته</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> در استان برای افزایش این پایداری پرداخت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مهندس دادگربا بیان اینکه این شرکت بیش از 382 هزار مشترک، در استان را تحت پوشش دارد افزود: تقریبا</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> 50 درصد مصرف مشترکان برق در این استان در بخش کشاورزی و صنعتی، 28 درصد در بخش خانگی و مابقی در بخش&zwnj;های اداری، تجاری و عمومی صورت می&zwnj;گیرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">برخورداری100 درصد جمعيت شهري و99.9درصد خانوارهای روستايي از نعمت برق</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی ادامه داد: در سایه تلاش همکاران، طی سال&zwnj;های اخیر100 درصد جمعيت شهري و99.9درصد خانوارهای روستايي از نعمت برق برخوردار شده </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">اند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۶۳۰ روستای استان از نعمت برق برخوردار است گفت:100 درصد جمعيت روستايي بالاي 10 خانوار از نعمت نیروی برق برخوردار است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مهندس دادگر تصریح کرد: با وجود مشکلاتی چون شیوع بیماری کرونا، تحریم&zwnj;ها، محدودیت&zwnj;های شدید اعتباری و میزان مطالبات بسیار بالا از مشترکان، با تلاش همکاران مصمم هستیم با کار جهادی وتلاش شبانه روزی کوچکترین مشکلی به مردم وارد نشود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی گفت: اجراي پروژه هاي کاهش تلفات و همچنين تدوين رويه ها و دستورالعمل هاي جاري شرکت با رويکرد کاهش تلفات موجب دستيابي به تلفات تک رقمي(6.96درصد) در پايان سال 98 گرديده و</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> دستیابی به جايگاه مناسب در بين شرکتهاي توزيع کشور حاصل شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">اجرای سامانه آنلاين اعلام زلزله و شناسايي</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">محدوده تحت تاثير زلزله در</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> GIS </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">، براي</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> نخستين بار در کشور</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به پياده سازي کامل سيستم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> Gis&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">تا سطح لوازم اندازه گيري مشترکين در کل استان اشاره کرد و افزود: ايجاد لايه اطلاعاتي مختلف از جمله اطلاعات هواشناسي، سيل ، گسل، راهها، شهر و روستاهها ، معادن ، چاههاي کشاورزي بدون برق، منابع توليد پراکنده، خطوط انتقال و فوق توزيع</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> و ..... در سامانه</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> GIS&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">اجرایی وعملیاتی شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مهندس دادگر استفاده از سامانه آنلاين اعلام زلزله و شناسايي</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">محدوده تحت تاثير زلزله در</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> GIS </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">، براي</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> نخستین بار در کشور را از جمله اقدامات ارزشمند صورت گرفته در شرکت نام برد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی گفت: با توجه به وجود گسل هاي فعال در سطح استان خراسان جنوبي و تجربه وقوع زلزله هاي مهيب نظير(زلزله طبس، خضري و دشت بياض، زيرکوه، زهان، آرين شهر و ...) و براي نخستین بار در کشور، سامانه هشدار سريع زمين لرزه با همکاري مرکز زلزله &zwnj;نگاري خراسان&zwnj;جنوبي وابسته به مرکز ژئوفيزيک دانشگاه تهران، در مرکز ديسپاچينگ</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> این شرکت راه اندازي شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">اطلاع رساني از محل و ميزان دقيق زمين لرزه بصورت آنلاين براي اعزام گروههاي اجرايي، اطلاع از مسيرهاي ايمن براي تردد گروه هاي اعزامي به محل وقوع حادثه وآمادگي و هماهنگي لازم براي همکاري با استانهاي همجوار و معين ازجمله اهداف راه اندازی سامانه آنلاين اعلام زلزله و شناسايي</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">محدوده تحت تاثير زلزله در</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> GIS&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به خوردگي پايه هاي بتني و تعريف پروژه تحقيقاتي و نياز به اعتبار اصلاح پايه هاي فرسوده اشاره کرد و افزود: سولفاته بودن خاک بيشتر مناطق استان و اثر خورندگي شديد آن بر روي تيرهاي سيماني عمر مفيد تيرها را به شدت تقليل داده و پايداري شبکه را به مخاطره مي اندازد که تعويض اين تيرها در دستور کار قرار گرفته است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مهندس دادگر با بیان اینکه</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> موقعيت اين پايه ها روي نقشه</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> GIS </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">تعيين شده</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> است افزود:</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> براي اصلاح وضعيت آنها بالغ بر 210 ميليارد تومان اعتبار نياز است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> .</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">در ادامه پیشنهادات شرکت توزیع نیروی برق استان برای پیش بینی در قوانین بودجه سالانه مطرح و از نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف درخواست مساعدت در این موضوعات گردید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مردم بزرگترين پشتوانه نظام جمهوری اسلامی هستند</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">نماینده مردم شهرستان&zwnj;های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مردم و پشتوانه مردمی نباشد هیچ کاری در کشور از پیش نمی&zwnj;رود، گفت: پشتوانه مهم جمهوری اسلامی همین مردم هستند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">حسین خسروی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ، معاونان ومدیران شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، به سیل</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> شهریور ماه امسال در استان اشاره کرد و افزود: در این سیل مردم تشکر و رضایت ویژه&zwnj;ای از خدمات شرکت توزیع برق داشتند که ما نیز به سهم خود از خدمات به موقع صورت گرفته تشکر می&zwnj;کنیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) که مزه آب مزه حیات و زندگی است، بیان کرد: به طور قطع می&zwnj;توان گفت نعمت برق نیز امروز کمتر از آب نیست و مایه حیات و زندگی است&zwnj;</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">نماینده مردم شهرستان&zwnj;های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر برق نباشد مشکلات ویژه و متعددی در زندگی مردم رخ خواهد داد و برق جایگاه ویژه ای در زندگی امروز دارد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">خسروی مردم را یکی از ارکان مهم انقلاب در کنار آموزه&zwnj;های دینی و رهبری دانست و تصریح کرد: اگر مردم و پشتوانه مردمی نباشد هیچ کاری ازپیش نمی&zwnj;رود و پشتوانه مهم جمهوری اسلامی همین مردم هستند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی به ترور دانشمند هسته ای کشور اشاره و بیان کرد: تا دانشمندان را از دست ندهیم با آنها آشنا نمی&zwnj;&zwnj;شویم به طور مثال همین شهید فخری زاده که ۹۸ درصد ما از کارهای ایشان بی اطلاع بودیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">همدلی تمام مسئولان</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> چه در دولت و چه در مجلس برای رفع مشکلات مردم</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">خسروی با بیان اینکه تمام کارها و اقدامات ما باید به نفع مردم باشد، افزود: ما باید به عنوان مجموعه حاکمیتی بتوانیم دست مردم را بگیریم و برای وضعیت معیشت مردم تلاش کنیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">نماینده مردم شهرستان&zwnj;های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بر همدلی مجموعه&zwnj;های حاکمیتی در شرایط امروز کشور تاکید و خاطرنشان کرد: تمام مسئولان</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> چه در دولت و چه در مجلس باید با هم همدل بوده و برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی صنعت برق را تجارت و علمی بزرگ دانست و اظهار امیدواری کرد وضعیت فعلی و مشکلات اقتصادی جامعه استمرار نیابد و با فسادهای کلان اقتصادی در سطح کشور مقابله شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">نماینده مردم شهرستان&zwnj;های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی پس از این دیدار از مرکز دیسپاچینگ وفوریت های برق استان بازدید وضمن آشنایی با این مرکز وفعالیت های آن، از نزدیک بخشی از فعالیت واقدامات صورت گرفته برای خدمات رسانی بهتر به مشترکان</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">و پیاده سازی سیستم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> GIS </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">را مشاهده کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">خسروی در ادامه ضمن خداقوت، از اقدامات ارزشمند وفعالیت های صورت گرفته برای ارائه خدمات بهتر به مشترکان</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> برق استان قدردانی کرد و در راستای پیگیری مباحث قانون گذاری برای کمک به شرکت توزیع نیروی برق به عنوان یکی از دستگاههای خدمات رسان اعلام آمادگی کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> .</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF2.JPG" style="height:267px; width:400px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330پیام تسلیت مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به مناسبت شهادت دکتر فخری‌زاده/feed/1310<p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از طرف خود و کارکنان این شرکت طی پیامی شهادت دانشمند هسته&zwnj;ای، مجاهد و نخبه دفاعی کشور، دکتر محسن فخری&zwnj;زاده را ، تبریک و تسلیت گفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی:</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> متن پیام به این شرح است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">:</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">بسم الله الرحمن الرحیم</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">بار دیگر ایادی استکبار با ترور کوردلانه شهید والامقام، دکتر محسن فخری&zwnj;زاده، رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، عزم ملت ایران در پیروی از مسیری که شهدای انقلاب آغاز کرده&zwnj;اند را راسخ&zwnj;تر خواهد کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی به خیال خود با این حرکت مزورانه می خواهند تا امنیت نظام را خدشه دار و کشور را از مسیر توسعه و پیشرفت باز دارند اما چهار دهه پایداری و مقاومت نشان داده است ملت سلحشور ایران ذره ای از آرمان ها و ارزش های انقلاب که هزاران شهید بزرگوار با نثار جان خود پای آن ایستادند، پا پس نمی گذارد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">شهادت مظلومانه این دانشمند برجسته و پشتوانه های علمی و هسته ای کشور را به محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظله العالی)، خانواده محترم ایشان و ملت شهید پرور ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می نمایم.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">بی&zwnj;شک مجاهدت&zwnj;ها و تلاش&zwnj;های ارزنده و غرورانگیز آن شهید ارجمند در حوزه صنعت دفاعی و دیگر حوزه&zwnj;های راهبردی کشور و نیزعرصه مقابله با ویروس کرونا در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگارخواهد شد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:48px; text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330باغ ویلا‌ها و واحدهای مسکونی خالی از سکنه مشمول طرح برق امید نمی‌شوند/feed/1309<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: راحت&zwnj;ترین راه برای استعلام مشترکان خانگی از دسته&zwnj;بندی مصرف خود در طرح برق امید استفاده از نرم افزار خدمات غیر حضوری برق من است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، محسن بخشایی در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: با اجرای طرح برق امید، پرسشهایی در خصوص نحوه محاسبه برق مصرفی باغ ویلا&zwnj;ها و واحد های مسکونی خالی از سکنه با مصرف فصلی یا صفر مطرح شده، که باید گفت طرح اصلاح الگوی مصرف و حمایت از مشترکان خانگی شامل واحد های مسکونی خالی از سکنه و برخی از مشترکان مانند خانه&zwnj;باغ&zwnj;ها، ویلا باغ&zwnj;ها و خانه&zwnj;های خالی نمی&zwnj;شود و چنین مشترکانی در سیستم شرکت توزیع نیروی برق شناسایی شده و مشمول طرح نمی&zwnj;شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی یادآور شد: مشترکان در این طرح به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف تفکیک می شوند که مشترکان کم مصرف شامل تخفیف 100 درصدی برق شده و برق آنها رایگان محاسبه می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به نقش موثر رسانه&zwnj;ها در اجرای طرح برق امید اشاره کرد و گفت: اجرای طرح برق امید در راستای تحقق فرهنگ درست مصرف کردن در سطح کشور است که برای اجرای موفق این طرح در گام اول نیازمند همراهی و مشارکت رسانه&zwnj;ها در امر اطلاع&zwnj;رسانی و در گام بعدی همکاری مردم هستیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">بخشایی همچنین تصریح کرد: برای اطلاع رسانی تمامی مشترکان از جزئیات طرح برق امید توسط شرکت توزیع نیروی برق استان پیامک&zwnj;هایی به کلیه مشترکین خانگی ارسال شده که مردم می&zwnj;توانند برای اطلاع از وضعیت دسته&zwnj;بندی خود در طرح برق امید از لینک&zwnj;های موجود در پیامک استفاده کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی به راهکارهای مدیریت مصرف برق اشاره داشت و افزود: استفاده از نور طبیعی در طول روز، مدیریت مصرف در ساعتهای اوج بار، جایگزینی لوازم برقی کم مصرف با راندمان بالا بجای وسایل برقی پر مصرف و قدیمی و استفاده از لامپ های کم مصرف</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> LED</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">و</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> SMD </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">از جمله راهکارهای ساده کاهش مصرف برق می باشد که مشترک می تواند با انجام راهکارهای ساده نظیر موارد ذکر شده از دسته خوش مصرف به دسته کم مصرف وارد شده و مشمول تخفیف 100 درصدی بهای برق شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهارکرد: مشترکان پر مصرف نیز نیاز است ظرف مدت 6 ماه نسبت به کاهش مصرف برق خود یا نصب مولد خورشیدی اقدام کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF.jpg" style="width:300px" /></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330میانگین خاموشی در خراسان جنوبی یک هفتم متوسط کشوری است/feed/1306<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه میانگین خاموشی در این استان یک هفتم متوسط کشوری است، گفت: این روند حاکی از تلاش همکاران در خصوص اجرای شبکه های پایدار برق در استان است.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، مهدی دادگر ظهر امروز در آیین تجلیل از پرسنل اجرایی بحران شبکه&zwnj;های آسیب دیده در سیل شهریور ماه امسال در بیرجند اظهار کرد: تلاش جهادی </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">که </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان در تامین برق پایدار مشترکین دارند خیلی وقتها در سایه اقدامات دیگر قرار گرفته و دیده نمی شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">وی با بیان اینکه این حجم از خدمات که توسط همکاران ارائه می شود کم نظیر است، گفت: در شرایط بحرانی مانند برف،&nbsp; باران، طوفان و در مجموع شرایط نامساعد جوی کار ما بسیار دشوار و سنگین تر است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: امروز فرصتی دست داد که در خدمت همکاران پر تلاش، مسئولان و مدیران شهرستان&zwnj;ها باشیم و به شکلی از تلاش همکاران که در تامین برق پایدار مردم نقش دارند تقدیر کنیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">دادگر با اشاره به اینکه مصرف برق استان&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">309&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">مگاوات بوده است، افزود: تلفات شبکه توزیع نیز در سال گذشته&nbsp;</span></span></span></span></span></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">6.96</span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">درصد بوده است که در مقایسه با میانگین کشوری در وضعیت مطلوبی می باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به شاخص&zwnj;های پراکندگی اشاره و بیان کرد: طول شبکه فشار متوسط به ازای هر مشترک در استان&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">33.6&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">متر و شبکه فشار ضعیف 15.3 متر است که با توجه به اینکه این شاخص بالاتر از میانگین کشوری است تبعا هزینه و تلاش بیشتری برای تعمیرات و نگهداشت شبکه می طلبد که سبب افزایش حجم کار و فعالیت روی شبکه &nbsp;می گردد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">دادگر همچنین از اجرای طرح برق امید از ابتدای آبان ماه امسال در استان خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور خبر داد و بیان داشت: در طرح مذکور مشترکان در سه بخش کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف دسته بندی شده و مشترکان کم مصرف از تخفیف صد درصدی بهره مند می شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">وی با اشاره به راهکارهای مدیریت مصرف افزود: مشترکین خوش مصرف با انجام اقدامات مدیریتی در مصرف لوازم خانگی خصوصا لوازم برقی پر مصرف می توانند در دسته مشترکان کم مصرف قرار بگیرند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق &nbsp;خراسان جنوبی همچنین از راه اندازی اپلیکیشن خدمات غیر حضوری برق&nbsp; ایران با عنوان &quot;برق من&quot; خبر داد و اظهار داشت: مشترکین با نصب اپلیکیشن برق من می توانند از کلیه خدمات شرکت توزیع نیروی برق بدون مراجعه حضوری و به صورت الکترونیک بهره مند شوند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">شرکت برق خراسان جنوبی در سیل شهریورماه خوب عمل کرد</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی نیز گفت: همکاران &nbsp;این شرکت در سیل شهریورماه و در اصلاح شبکه و برق رسانی به مناطق سیل زده بسیار خوب عمل کردند و با ارزیابی&zwnj;هایی که داشتیم شرکت برق استان تنها شرکت و اداره ای است که همه بدنه همپای مدیر شرکت کارشناسی و فنی عمل کردند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">سیدابوالحسن میرجلیلی، افزود: درسیل اخیرکاستی&zwnj;های برخی ازدستگاه&zwnj;های دیگر با حضورپررنگ شرکت توزیع نیروی برق استان پوشیده شد و پرسنل شرکت&nbsp; توزیع برق زودتر از سایر تیم&zwnj;های خدماتی استان در صحنه حضور یافته و برق روستاها را وصل کردند که جای قدردانی دارد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">وظایف و نحوه عملکرد همکاران&nbsp;در مدیریت بحران موثر است</span></span></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">دبیر گروه بحران شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در زمان وقوع بحران برای عکس العمل سریع و به موقع پرسنل نیاز است وظایف و نحوه عملکرد هر یک از کارکنان مشخص باشد که با توجه به سناریوهای تعریف شده و تجربه اتفاقات گذشته این امر در شرکت توزیع نیروی برق استان به نحو مطلوبی انجام شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">سابقی افزود: در طول سال با انجام مانورها و رزمایش های تمرینی در قالب اقدامات جهادی و ضربتی آمادگی پرسنل در انجام امور در شرایط بحرانی مورد تست و آزمایش قرار گرفته و در صورت نیاز دستورالعمل ها مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">وی یادآور شد: در زمان بروز بحران&zwnj;ها به خصوص زلزله تامین برق و ایجاد شرایط ایمن در منطقه زلزله زده در کوتاهترین زمان می&zwnj;تواند در کاهش اثرات نامطلوب موثر باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">در پایان این جلسه از پرسنل اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان با حضور میر جلیلی مدیر کل مدیریت بحران استانداری و دادگر مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بااهدای لوح تقدیر وهدایایی تجلیل شد</span></span></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#0d0d0d"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B3%DB%8C%D9%84%202.JPG" style="height:215px; width:300px" /></span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330غیرحضوری شدن تمام خدمات برق از اول آذر ماه/feed/1307<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">به گزارش&nbsp;روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، مهدی دادگر گفت: برای پیشگیری هر چه بیشتر از شیوع&nbsp;کرونا و حذف مراجعه های حضوری و همچنین تحقق دولت الکترونیک، تمامی خدمات این شرکت از اول آذر امسال از طریق اپلیکیشن &quot;برق من&quot; به مشترکان ارائه می&zwnj;شود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: مشترکان می&zwnj;توانند اپلیکیشن &quot; برق من&quot; را از سایت شرکت توزیع برق استان به آدرس </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">WWW.SKEDC.ir</span></span></span><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333"> و همچنین از نرم افزار کافه بازار، دریافت کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333">وی گفت: مشترکان با ثبت شناسه ۱۳ رقمی قبض برق خود در اپلیکیشن &quot; برق من&quot; تمامی خدمات از جمله دریافت و پرداخت صورتحساب برق، استعلام برق امید، اطلاع از خاموشی&zwnj;های احتمالی محل سکونت، ثبت حوادث و اتفاقات و ده&zwnj;ها خدمت دیگر را بدون مراجعه حضوری به شرکت&zwnj;های برق، دریافت می&zwnj;کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#333333"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D9%85%D9%86.jpg" style="height:420px; width:300px" /></span></span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330همزمان با سراسرکشور مانور سراسری تعمیر شبکه‌های برق در خراسان جنوبی اجرا شد/feed/1308<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری مانور سراسری تعمیر شبکه های فرسوده توزیع برق گفت: این برنامه 29 و 30 ماه جاری همزمان با سراسر کشور در این استان با شعار &quot;تلاش صادقانه، خدمت بی منت&quot; اجرا </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">شد</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به&zwnj;گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی،&nbsp; مهدی دادگر اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور و در یک حرکت جمعی، یک &zwnj;هزار و 300 کیلومتر از شبکه های کشور اصلاح و بازسازی شد که می&zwnj;تواند سبب ایجاد هم افزایی و کاهش هزینه&zwnj;های تعمیرات شود.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی افزود: مانورجهادی نگهداشت و تعمیرات شبكه بامحوریت مدیریت دارایی های فیزیكی با حضور 40 گروه عملیاتی و 160 نفر از همكاران و 45 خودرو عملیاتی به منظور اصلاح 80 كیلومتر شبكه فشار متوسط و اصلاح 300 سیستم ارتینگ و 75&nbsp;دستگاه پست برگزار شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه در ماههای گذشته سه مانور دیگر نیز در استان در شهرستان های درمیان، زیرکوه و طبس با هدف افزایش پایداری شبکه و ارتقاء ایمنی و افزایش رضایت مشترکان انجام شده از هم استانی های عزیز خواست مشکلات، خرابی&zwnj;ها، باز بودن درب تابلو برق، سیم پارگی&zwnj; و &hellip; را از طریق &quot;اپلکیشین برق من&quot; یا شماره ۱۲۱اطلاع دهند تا همکاران ما برای رسیدگی و تعمیر آنها اقدام کنند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دادگر گفت: طول و گستره شبکه&zwnj;های توزیع برق بسیار زیاد است و با وجود بازرسی&zwnj;های مداوم، ممکن است برخی موارد و اشکالات در شبکه نیز در فاصله بازرسی&zwnj;های دوره&zwnj;ای ایجاد شود و به همین دلیل مردم می&zwnj;توانند به عنوان &quot;چشم بینای برق&quot; موارد موجود را به شرکت&zwnj; توزیع برق استان گزارش کنند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اضافه کرد: این مانور با رویکرد تحول دیجیتال در نظام نگهداشت و تعمیرات و با محوریت مدیریت دارایی&zwnj;های فیزیکی برای اولین بار در سطح کشور اجرا شد که کاهش خاموشی&zwnj;های ناخواسته و افزایش پایداری شبکه، از مهمترین آثار آن به شمار می&zwnj;رود.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی&nbsp; تعمیر شبكه های فرسوده و اصلاح وبازسازی، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبكه، كاهش تعداد و زمان خاموشی ها، افزایش رضایت مندی مشتركین، ارتقاء آمادگی و ایمنی گروه های عملیاتی را از جمله اهداف اجرای این مانور برشمرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مانور سراسری تعمیر شبکه های فرسوده توزیع برق 29 آبان ماه در روستای مرک و 30 آبان ماه درمهر شهر بیرجند اجرا شد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C2.JPG" style="height:200px; width:300px" /></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330درآمد 10 میلیارد تومانی با تولید برق خورشیدی/feed/1302<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">مردم خراسان جنوبی از سال 95 تا پایان شهریورماه امسال، با تولید برق خورشیدی حدود 10 میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش&nbsp;روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، مهدی دادگر گفت: ۳۸۰ نیروگاه خورشیدی خانگی با&nbsp;مجموع ظرفیت ۳.۸ مگاوات در خراسان جنوبی فعال است که بیشترین آن، در شهرستان&zwnj;های بیرجند، قاین و بشرویه نصب و راه اندازی شده است.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: این درآمد ۱۰ میلیارد تومانی دراین مدت را سرمایه گذاران خانگی استان با تولید حدود ۱۰ هزار مگاوات ساعت برق خورشیدی کسب کرده اند.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی بهای هر کیلووات ساعت برق خورشیدی تولید شده در نیروگاه&zwnj;های خانگی را، هزار و&nbsp; چهل تومان عنوان کرد و افزود: متوسط درآمد یک خانوار از نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در سال، حدود ۱۰ میلیون تومان است&nbsp;که با توجه به تعریف ضریب های تعدیل در هر دوره بر اساس نرخ تورم، تاکنون درآمدها به گونه ای افزایش یافته که سرمایه ی اولیه برای خرید و نصب پنلها، در چهار سال اول پس از نصب، به جیب سرمایه گذار برگشت می کند.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;<br /> مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گفت: خراسان جنوبی با داشتن ۳۱۰ روز آفتابی از ۳۶۵ روز سال، دمای مناسب، آلودگی کم هوا و رطوبت کم از مستعدترین مناطق برای تولید برق خورشیدی است.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">خراسان جنوبی، ۳ مزرعه خورشیدی در مقیاس بزرگ نیز با مجموع ظرفیت ۱۸ مگاوات ساعت دارد.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C.jpg" style="height:557px; width:800px" /></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330فعال شدن نرم افزار "برق من" برای ارائه خدمات غیرحضوری به مشترکان/feed/1303<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">به گزارش&nbsp;روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، مهدی دادگر گفت: مشترکان برق خراسان جنوبی میتوانند&nbsp;&quot;برق من&quot; را از نرم افزار بازار و همچنین<strong> </strong></span></span></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">از سایت شرکت توزیع برق خراسان جنوبی به آدرس </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">skedc.ir</span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">دانلود و خدمات غیر حضوری مربوط به برق را دریافت کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان، هدف از طراحی و فعال شدن نرم افزار &quot;برق من&quot; را سهولت دسترسی مشترکان به خدمات لازم با توجه به شرایط ایجاد شده از کرونا عنوان کرد و افزود:از ابتدای آذر امسال، تمامی خدمات شرکت توزیع برق خراسان جنوبی، از طریق این اپلیکیشن قابل دریافت است.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">وی گفت: در این نرم افزار، مشترکان با ثبت شناسه&zwnj;ی ۱۳ رقمی قبض برق خود، ده&zwnj;ها نوع خدمت از جمله اطلاع از وضعیت مصرف، سوابق مصرف، استعلام برق امید، وضعیت خاموشی&zwnj;ها و درخواست انشعاب را دریافت&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">می&zwnj;کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">در نرم افزار &quot;برق من&quot; همچنین می&zwnj;توانیم با بررسی مقدار مصرف برق خود، از قرار گرفتن در هر یک از دسته&zwnj;های مشترکان کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف مطلع شویم که بر اساس طرح برق امید، بهای برق مشترکان کم مصرف، رایگان حساب می&zwnj;شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">دادگر </span></span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">گفت:در خراسان جنوبی ۵۴ هزار مشترک جزء دسته مشترکان کم مصرف هستند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D9%85%D9%86.jpg" style="height:420px; width:500px" /></span></span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330انجام تعميرات ريکلوزر برای اولين بار در خراسان جنوبی/feed/1296<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدير دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از انجام تعميرات ريکلوزر برای نخستین بار در این شرکت خبر داد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، مهندس ابوالفضل فتح نیا با بیان اینکه ريکلوزرها يکی از تجهيزات حفاظتی مهم و پرکاربرد در شبکه های توزيع برق است اظهار داشت: اين قطعه که از دو قسمت اصلی تانک و تابلو فرمان ساخته شده است، دارای ارزش بالا و هزينه های تعميرات بسيار زياد است که در این راستا و برای نخستین بار در شرکت، تعمیر يک دستگاه تانک ريکلوزر در دستور کار قرار گرفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی افزود: با خريد مخزن گاز</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> sf6 </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">و بررسی انجام گرفته، عمليات تعميرات بر روی تانک يک دستگاه ريکلوزر که در اثر رعد و برق دچار اتصالی و اشکال شده بود، با مجوز معاونت بهره برداری و مديرعامل شرکت در دست تعمیر و اجرا است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدير دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: به لطف الهی و با همت و تلاش همکاران متخصص در واحدخدمات فنی، تاکنون انجام تعميرات الکترونيک بر روی پانل ريکلوزرها انجام شده است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با بیان اینکه در اين عمليات تخليه گاز، تست قطعات، اصلاح و تعمير قسمت های مشکل دار و تزريق گاز مجدد، صورت پذيرفت افزود:خوشبختانه پس از نصب و بهره برداری ريکلوزر در سطح شبکه، عمليات مورد تاييد قرار گرفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس فتح نيا ابراز اميدواری کرد: با تجربه کسب شده، قابليت انجام تعميرات تجهيزات حفاظتی و مانوری از قبيل کليدهای گازی، سکشنالايزرها و ... فراهم شده است و در صورت بروز حوادث مشابه، واحد خدمات فنی دانش مورد نياز برای تعمير را در اختيار خواهد داشت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B12.jpg" style="height:169px; width:300px" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:right">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330برگزاری رزمایش خود حفاظتی در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی/feed/1300<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در راستای حفظ انسجام سازمانی و آمادگی عمومی در بحران های امنیتی، رزمایش خود حفاظتی در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی با رمز مقدس &laquo; محمد رسول الله (ص)&quot; برگزار شد.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مسئول پایگاه مقاومت بسیج شهیدطالبی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ضمن تبریک هفته وحدت و محکوم کردن توهین به پیامبر مهربانی ها حضرت محمد (ص) گفت: این رزمایش بر اساس ابلاغ دفتر حراست شرکت و به منظور آمادگی جهت حفاظت از زيرساخت ها، تأسيسات، تجهيزات و اموال عمومی و همچنین ارتقاء آمادگی و خوداتکایی کارکنان جهت دفاع از شرکت در بحران های امنیتی انجام و نقاط ضعف و نواقص امنیتی درحوزه خود حفاظتی مورد ارزیابی قرار&nbsp;گرفت</span></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">حاجی آبادی اظهار داشت: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بسیج ادارات عهده&zwnj;دار دفاع از &laquo;مقر&raquo; در ادارات و سازمان ها است، این مهم با ساماندهی نیروهای بسیجی در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی برنامه ریزی و اجرا شده است.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مسئول پایگاه مقاومت بسیج شهیدطالبی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تصریح کرد: این رزمایش همزمان با سایر نقاط کشور در ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه، با فرمان مدیرعامل شرکت و حضور نیروهای بسیجی به صورت همزمان در ستاد شرکت و 11 مدیریت تابعه برگزار گردید</span></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%82%D8%B12.JPG" style="height:238px; width:300px" /></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330رزمایش قطع برق مراکز حیاتی، حساس، مهم و ضروری در خراسان جنوبی برگزار شد/feed/1290<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">رزمایش قطع برق مراکز حیاتی، حساس و مهم استان&nbsp;خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور و با حضور مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری خراسان جنوبی و&nbsp; مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره&zwnj;برداری شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ظهر امروز در این مراسم که در مرکز دیسپاچینگ&nbsp;و فوریت های برق استان در بیرجند اجرا شد اظهار داشت: همزمان با هفته پدافند غیرعامل رزمایش قطع برق مراکز حیاتی، حساس، مهم و ضروری و کنترل آماده به کاری مولدهای برق اضطراری در </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۵</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> مرکز مهم و حساس خراسان جنوبی، همزمان در سراسر کشور برگزار شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، مهندس هادی منصوریان هدف از برگزاری این رزمایش را کنترل آماده به کاری مولدهای برق اضطراری مراکز مهم و ضروری برشمرد و گفت:رزمایش مزبور در 5 مرکز مهم و طبقه بندی شده استان و همزمان با سراسر کشور و با فرمان مستقیم رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور جناب سردار جلالی و با رمز یا رسول الله از ساعت 10 تا ساعت 11/30&nbsp;ظهر روز شنبه مورخ 99/08/10 اجرا گردید.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره&zwnj;برداری شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی مدت زمان برگزاری این رزمایش را یک ساعت و نیم اعلام کرد و افزود: این رزمایش از سال </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۹۰</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> در هفته نکوداشت هفته پدافند غیر عامل به صورت سراسری برگزار می&zwnj;شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی اظهارکرد: با توجه به دستورالعمل مدیر کل دفتر مدیریت بحران و &zwnj;پدافند غیر عامل شرکت توانیر مقرر شده تمام مشترکین و&zwnj; مراکز مهم از امروز به مدت یک سال مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و نتایج و&zwnj; گزارشات به دفتر پدافند غیر عامل شرکت توانیر ارسال شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس منصوریان ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق استان از سال&zwnj;های دور در زمینه بحث بحران و پدافند غیرعامل فعالیت می&zwnj;کند و امروز نیز این مانور صورت گرفته است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">برگزاری مانور مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی و حساس در 5 مرکز استان</span></span></span>&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در این رزمایش گفت: راه&zwnj;اندازی سامانه اعلام زلزله در امور دیسپاچینگ نخستین بار در شرکت&zwnj;های برق، تدوین دستورالعمل در شرایط اضطراری و کانکس بحران توزیع نیروی برق بیرجند از جمله تمهیدات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">سابقی همچنین افزود: کانکس بحران توزیع برق یکی از اقدامات مهم بوده که تمام ابزارهای کار و برق رسانی در آن قرار دارد چرا که دیر رسیدن تجهیزات موجب نگرانی و گلایه مردم می&zwnj;شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: هشت شهرستان در استان مجهز به مولد های اضطراری قابل حمل می باشند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%842.JPG" style="height:200px; width:300px" /></p>Sun, 01 Nov 2020 00:00:00 +0330107 کیلومتر شبکه برق در خراسان جنوبی احداث شد/feed/1288<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">42</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> کیلومتر شبکه فشار متوسط (</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۲۰</span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> کیلوولت) و 65 کیلومتر شبکه فشار ضعیف برای مشترکین جدید برق در خراسان جنوبی تکمیل و به بهره برداری رسید.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی؛</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهدی دادگر اظهار داشت: با وجود شیوع کرونا در کشور و نیز خراسان جنوبی خدمت رسانی به مردم متوقف نشده و در این راستا با تلاش شبانه روزی و همت کارکنان این شرکت این خطوط احداث شد و </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">همزمان </span></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مشکل ضعف برق تعدادی از مشترکین قبلی مناطق شهری و روستایی با توجه به رشد جمعیت و رشد مصرف برق هم مرتفع گردید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی افزود: در این مدت بازسازی شبکه های فرسوده برق با سرعت بیشتری در حال انجام است و حدود 33 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی فرسوده با شبکه های جدید یا کابل خودنگهدار در مناطق شهری و روستایی جایگزین شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی ادامه داد: در راستای اصلاح شبکه های توزیع برق از ابتدای امسال 375 عدد پایه فشار ضعیف و متوسط بتونی (تیرهای برق) نوسازی و جایگزین شده اند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیرعامل توزیع برق خراسان جنوبی بیان کرد: در این مدت 229 دستگاه ترانسفورماتور(زمینی و هوایی) با ظرفیت 11450 کیلو ولت آمپر در شبکه توزیع برق این استان نصب و افزایش قدرت داده شد، ضمن آنکه 6004 مشترک جدید به مجموعه مشترکین شرکت توزیع برق خراسان جنوبی افزوده شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انجام عملیات توسعه و احداث، سرویس، &nbsp;تعمیرات و نگهداری شبکه ها مستلزم بودجه عمرانی سنگینی است و فرآیند تخصیص بودجه و اعتبارات، متناسب با عملکرد شرکت در زمینه وصول مطالبات برق مصرفی می باشد، از کلیه مشترکین محترم برق استان انتظار داریم تا با پرداخت به موقع بهای برق مصرفی خود، مجموعه شرکت توزیع برق استان را در زمینه ارائه خدمات تامین برق پایدار یاری فرمایند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">خراسان جنوبی با 898/768 نفر جمعیت در حال حاضر بیش از 382550 مشترک برق دارد و هم اینک 1630 روستای استان دارای برق هستند.</span></span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330در دیدار مدیر برق نهبندان با فرمانده انتظامی و هنگ مرزی این شهرستان عنوان شد: نعمت امنیت؛ زیر ساخت توسعه سیاسی،اجتماعی و اقتصادی/feed/1287<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">هفته نیروی انتظامی فرصتی است مناسب برای تجلیل از پرسنل بی&zwnj;ادعا و زحمتکش نیروی انتظامی که با حضور ارزشمند و مقتدرانه آرامش و ثبات را برای جامعه به ارمغان می آورند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر توزیع نیروی برق شهرستان با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان با فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان دیدار و گفت وگو کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس ابوذر سلطانی در این دیدار ضمن تبریک هفته ناجا، امنیت را از مولفه های اصلی پیشرفت یک جامعه دانست و گفت: نیروی انتظامی با برقراری امنیت، نقش مهمی در توسعه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایفا می کند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی با قدردانی صمیمانه از فرماندهی، مسئولان و پرسنل تلاشگر و خدوم نیروی انتظامی شهرستان در تامین امنیت جامعه اظهار داشت: نعمت امنیت زیر ساخت بسیاری از مولفه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و&nbsp; از این بابت قدردان هستیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان نیز با ابراز خرسندی از حضور مدیر توزیع برق شهرستان در جمع پرسنل ناجا، این حضور را مایه دلگرمی پرسنل خدوم این نیرو توصیف کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">سرهنگ رحیمی ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همیاری تمامی مسئولان و پرسنل ناجا امنیت و آسایش خاطر مردم بیشتر از پیش تامین گردد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">قدردانی فرمانده هنگ مرزی نهبندان در تامین برق برجکهای مرزی</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر توزیع نیروی برق نهبندان&nbsp; همچنین با حضور در ستاد فرماندهی هنگ مرزی شهرستان با فرمانده&nbsp; این هنگ مرزی دیدار و گفت وگو کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">فرمانده&nbsp;هنگ مرزی شهرستان نهبندان&nbsp;نیز با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با تجلیل از حافظان نظم و امنیت، گفت: مرزبانان چشم بیدار نظام اسلامی هستند که شبانه&zwnj;روز برای حراست از مرزها تلاش می&zwnj;کنند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">سرهنگ عزیز الله رضایی اظهار داشت: نیروهای مرزبانی با هوشیاری کامل هرگونه تحرکی را رصد کرده و در امر مقابله با قاچاق نیز تلاش&zwnj;های ارزنده&zwnj;ای داشته&zwnj;اند که با وجود گستردگی نوار مرز شاهد کاهش قاچاق هستیم</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مهندس سلطانی در این دیدار با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: توسعه و پیشرفت در سایه امنیت ایجاد می&zwnj;شود که با وجود امنیت بسیار خوبی که اکنون در شهرستان وجود دارد شاهد فعالیت&zwnj;های اقتصادی برای رونق کشور هستیم.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در این دیدار فرمانده هنگ مرزی شهرستان از تلاش و همت شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در تامین برق برجکهای مرزی و همچنین از مدیریت توزیع برق شهرستان به جهت سرویس و خدمات به موقع در رفع خاموشی های ناخواسته در مرز قدردانی کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%862.png" style="height:393px; width:850px" /></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330قدردانی توانیراز اقدامات صورت گرفته در اجرای برنامه مدیریت مصرف/feed/863<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون هماهنگی شرکت توانیر در نامه ای به مدیرعامل شرکت از اهتمام صورت گرفته درراستای تامین برق پایدار در تابستان سال جاری قدردانی کرد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">به گزارش پیک 121،&nbsp; مهندس رخشانی مهر در این نامه خطاب به مهندس دادگر آورده است: تامین برق پایدار در تابستان سالجاری واجرای برنامه های مدیریت مصرف در قالب طرح عبور از دوران اوج مصرف وتابستان بدون خاموشی (099)مرهون تلاش جناب عالی وهمکاران محترم در تمامی بخش ها است.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بدینوسیله از جناب عالی وهمه همکاران به خصوص معاونان مشترکین وبهره برداری ، مدیر دفتر مدیریت مصرف ، مدیران برق شهرستانها که در این ایام در اجرای این برنامه همراه صنعت برق بوده اند کمال تشکر&nbsp;را دارم.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%84%D9%88%D8%AD%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81.jpg" style="height:427px; width:300px" /></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330اجرای مانور جهادی سرویس شبکه برق در شهرستان طبس/feed/860<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی &nbsp;گفت: با حضور 7 گروه اجرایی مانور جهادی سرویس شبکه برق در شهرستان طبس اجرا شد.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ مهندس هادی منصوریان اظهار داشت: این طرح در راستای تداوم جریان برق بدون وقفه و خاموشی به مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی که از وظایف اصلی شرکت توزیع نیروی برق است، اجرا می شود.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی از اجرای این طرح با حضور 7 گروه عملیاتی از شهرستان های فردوس، سرایان و بشرویه به منظور سرویس انشعاب شبکه پیکوه طبس با طول 15 کیلومتر خبر داد و گفت: در این طرح 192 پایه سرویس و آچارکشی می شود.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی &nbsp;افزود:هرواحد در شهرستان به منظور ارائه خدمات بدون خاموشی به مشترکان و افزایش رضایت مندی آن ها برنامه بازدید و تعمیرات مستقلی دارد</span></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;مهندس منصوریان گفت: با توجه به اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی در نگهداشت شبکه به منظور حفظ استانداردهای عملکردی تجهیزات و تاسیسات، حداقل نمودن هزینه های نگهداری و تعمیرات، جلوگیری از فرسایش و فرسودگی بیش از حد تجهیزات از اولویت های این طرح است.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی افزایش پایداری شبکه و کاهش انرژی توزیع نشده، رفع کانون های خطر و افزایش تاب آوری شبکه در شرایط سخت زمستان و افزایش ایمنی شهروندان</span></span> <span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">را</span></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> از دیگر اهداف سرویس شبکه پیکوه طبس برشمرد.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی &nbsp;تصریح کرد: برگزاری این مانور حاصل تلاش و زحمات مجموعه از پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان است. که با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و نکات ایمنی در این شهرستان برگزار گردید</span></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%B7%D8%A8%D8%B33.jpg" style="height:300px; width:180px" /></p>Sat, 24 Oct 2020 00:00:00 +0330توسعه شبکه روشنایی معابر شهر حاجی آباد اجرا شد/feed/861<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر توزیع برق شهرستان زیرکوه گفت: طرح توسعه شبکه روشنایی معابر در شهر حاجی آباد برای رفع نقاط تاریک و معضل دار اجرا شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق&nbsp; خراسان جنوبی؛ مهندس مجیدی در حاشیه&nbsp; اجرای این طرح اظهار داشت: طرح توسعه شبکه روشنایی معابر شهر حاجی آباد&nbsp;به طول 160 متر توسط نیروهای اجرایی برق زیرکوه اجرا شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی گفت: این طرح به منظور بهره مندی 30 خانوار این شهر از نعمت روشنایی اجرا گردید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی&nbsp;تامین برق پایدار و برخورداری همه مردم از نعمت&nbsp; برق را از وظایف این شرکت عنوان واز همکاری مردم در اجرای این پروژه قدردانی کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%872.jpg" style="height:500px; width:282px" /></p>Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +033054هزار مشترک برق خراسان جنوبی؛ مشمول طرح "برق اُمید/feed/862<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی گفت:54 هزار مشترک برق در این استان شامل طرح برق اُمید می&zwnj;شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">به گزارش</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ، مهندس مهدی دادگر صبح امروز در نشست هماهنگی اجرای این طرح اظهار داشت: طرح برق امید برای اصلاح الگوی مصرف برق، همزمان با سراسر کشور از ابتدای آبان ماه سال جاری در خراسان جنوبی آغاز می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی بیان کرد: مشترکانی که در ماه&zwnj;های گرم خرداد تا شهریورماه متوسط مصرف ماهانه آن&zwnj;ها در یک دوره تا </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">۱۰۰</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> کیلووات ساعت باشد در دسته کم مصرف، </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">۱۰۱</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> الی </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">۳۰۰</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> کیلو وات ساعت خوش مصرف و مشترکان با مصرف بیش از </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">۳۰۰</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> کیلو وات ساعت جزو دسته پرمصرف شمرده می&zwnj;شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی افزود: برای سایر ماه&zwnj;های سال نیز مشترکانی که مصرف آن&zwnj;ها تا </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">۸۰</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> کیلووات ساعت باشد شامل مشترکین کم&zwnj;مصرف، بین </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">۸۱</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> تا </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">۲۰۰</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> کیلووات ساعت خوش مصرف و بیش از </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">۲۰۰</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> کیلووات ساعت طبق تعرفه&zwnj;بندی طرح برق امید مشترک پر مصرف محسوب می&zwnj;شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی با اشاره به وجود 317 هزار مشترک برق خانگی در خراسان جنوبی افزود: بر اساس مقدار مصرف مشخص شده در طرح برق امید، بالغ بر 54 هزار مشترک خانگی در استان نیز به تناسب نحوه مصرف خود شامل تخفیف 100 درصدی بهای برق مصرفی در یک یاچند دوره در طول سال می شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">دادگر اصلاح الگوی مصرف</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> از طریق</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> آموزش و آگاه سازی در منازل برای کمک به گسترش مدیریت مصرف بهینه در سایر سطوح جامعه را از جمله اهداف اجرای طرح برق امید برشمرد وگفت: افزایش دقت مشترکان در نحوه استفاده از وسایل برقی و خرید این وسایل از نکات قابل توجه در این طرح است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح برق امید</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> ازابتدای آبان ماه سال جاری آغاز می شود افزود: در این طرح، مشترکین کم مصرف ضمن برخورداری از مزایای این طرح به حفظ سطح مصرف خود در حد کم مصرف ترغیب می شوند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">وی ادامه داد: همچنین مشترکین خوش مصرف با کاهش مختصر و ورود به دسته کم مصرف ها امکان بهره مندی از مزایای این طرح را خواهند داشت و</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> مشترکین پر مصرف برق در مناطق مختلف استان لازم است با کاهش میزان مصرف</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> به دسته مشترکین خوش مصرف یا کم مصرف بپیوندند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> .</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">دادگر با بیان اینکه همکاران این شرکت، آمادگی ارائه مشورت در این خصوص را دارند خاطر نشان کرد: در این راستا</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> لازم است مشترکین</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">پرمصرف</span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">درمدت </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222">۶</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> ماه نسبت به کاهش مصرف خود و یا تامین میزان مصرف مازاد بر الگوی خود از طریق انرژی تجدیدپذیر اقدام</span></span></span>&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#222222"> کنند ، در غیر اینصورت مشمول بهای بالاتری خواهند شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330افزایش امنیت نوار مرزی شهرستان زیرکوه با تلاش 16 گروه عملیاتی برق/feed/859<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">16 گروه عملیاتی برق خراسان جنوبی، امروز در مانوری جهادی، فیدرهای شبکه برق شاهرخت را در مدت 2 ساعت بررسی و تعمیر کردند</span></span></span><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ مهندس هادی منصوریان در حاشیه این طرح اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق استان در قالب فیدرهای 20 کیلوولت، پست&zwnj;های توزیع و خطوط فشار ضعیف برای تامین برق موردنیاز در بخش های مختلف اعم از خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی در سطح جامعه دارای تعهد و مسئولیت است.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی افزود: این فیدرها بر اساس عوامل جوی، ذات شبکه و عملکرد تجهیزات در زمان بهره&zwnj;برداری با توجه به طول عمرشان و تحت تاثیر عوامل بیرونی دچار عیب و نقص می&zwnj;شوند که به&zwnj;صورت مستمر نیاز به تعمیر و نگهداری دارند.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون بهره&zwnj;برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق خراسان جنوبی با اشاره به لزوم تداوم جریان برق بدون وقفه و خاموشی، بیان کرد: هر واحد در هر شهرستان استان، برنامه بازدید و تعمیرات مستقل را دارند که از اعتبارات تأمین و نگهداری شبکه و بهره داری استفاده کرده و در تلاش&zwnj;اند که خدمات را بدون خاموشی به مشترکان ارائه کنند.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی بیان کرد: طرح تعمیرات فیدر شاهرخت در شهرستان زیرکوه با حضور 16 گروه کاری و عملیاتی در راستای افزایش امنیت نوار مرزی استان اجرا می شود.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مهندس منصوریان افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، سرویس شبکه های مشکل دار برای کاهش خاموشی ناخواسته، کاهش انرژی توزیع نشده را از جمله اهداف این طرح برشمرد.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزایش ایمنی شهروندان و رفع کانون های خطر و تمرین آمادگی مناسب برای مواجهه با بحران های مختلف از دیگراهداف این مانورعنوان کرد.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">وی یادآور شد: تامین پایدار برق چاه های کشاورزی و افزایش تاب آوری شبکه در شرایط سخت زمستانی و رضایت مندی مشترکین در شهرستان زیرکوه از دیگر اولویت های اجرای این طرح است.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%872.JPG" style="height:300px; width:300px" /></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330طرح تعمیرات جهادی فیدرهای بحرانی در شهرستان درمیان اجرا شد/feed/857<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از اجرای طرح تعمیرات جهادی فیدرهای بحرانی در شهرستان درمیان خبر داد وگفت: این طرح با حضور 15 اکیپ اجرایی و50 نفر پرسنل عملیاتی اجرا شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی،هادی منصوریان در بازدید از مراحل اجرایی این طرح با اشاره به اجرای طرح تعمیرات جهادی فیدرهای بحرانی در شهرستان درمیان اظهار داشت: درطرح تعمیرات جهادی فیدرهای بحرانی شهرستان درمیان شبکه های فشار متوسط&nbsp; محدود روستای منصور آباد تا ورودی شهر قهستان سرویس گردید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی افزود: در این طرح اکیپ هایی ازشهرستانهای بیرجند، قاین، خوسف، زیرکوه، سربیشه و نهبندان و </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">۴</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"> اکیپ عملیاتی از شهرستان درمیان حضور داشته و سرویس شبکه را انجام دادند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: سرویس&nbsp; شبکه های مشکل دار به صورت طرح مانوری و حجم زیاد نیرو به مدت زمان کم برای کاهش خاموشی های ناخواسته انجام شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">منصوریان همچنین افزایش پایداری وقابلیت اطمینان شبکه، کاهش انرژی های توزیع نشده، افزایش ایمنی شهروندان و رفع کانون های خطر و تمرین آمادگی مناسب برای مواجهه با بحران های مختلف را از دیگر اهداف این طرح دانست</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین در کنار این امر بحث کاور گذاری شبکه برای جلوگیری از پرنده زدگی ها و حفاظت از حیوانات محیط زیست انجام گردید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">منصوریان با بیان اینکه این طرح ازمحدوده منصورآباد آغاز و تا ورودی شهر قهستان انجام وبیش از 70روستا در این محوروهمچنین بخشی از شهرهای درمیان واسدیه ازاجرای&nbsp; آن در راستای تامین برق پایدار بهرمند شدند افزود: همچنین یکی از اقدامات انجام شده در این طرح کنترل آمادگی گروه های عملیاتی است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%862.JPG" style="float:right; height:300px; width:300px" /></span></span></span></span></span></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330برگزاری دوره آموزشی خط گرم فرمان از راه نزدیک/feed/858<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">دوره آموزشی خط گرم فرمان از راه نزدیک به مدت یک ماه در شهرستان بیرجند با حضور 32 نفر از نیروهای شهرستان های استان با حضور اساتید بومی برگزار شد.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، ابوالفضل فتح نیا اظهار داشت: این دوره با هدف کاهش اعمال خاموشی های خواسته از طريق کار با شبکه برقدار و به صورت خط گرم، تلاش در خصوص تامین برق مستمر و بدون قطعی، افزایش رضایت مندی مشترکین و همشهریان استان و همچنین افزایش بهره وری پرسنل و استفاده از علوم و تکنولوژی جدید در سطح استان برگزار شد.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به نحوه برگزاری این دوره <span style="color:black">به دو صورت تئوری و عملی افزود: آقایان مهندس منصوریان معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت، مهندس فتح نیا مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری، مصطفی کهنسال تکنسین مسئول خط گرم بیرجند و مهدی نظری تکنسین مسئول خط گرم طبس &nbsp;از اساتید و مدرسین این دوره بودند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">مهندس فتح نیا با بیان اینکه تعداد 32 نفر از نیروهای شرکت در این دوره حضور داشتند بیان کرد: انتظار می رود پس از پایان دوره مواردی از قبیل اصلاح سیم پارگی، تعویض و اصلاح جمپر شبکه، تعویض مقره سوزنی و مقره کششی با یراق آلات مربوطه و تعویض و نصب کنسول توسط نیروهای تحت آموزش قابل اجرا باشد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">وی در ادامه یادآور شد با توجه به شرایط کرونا، برای حفظ سلامت پرسنل و رعایت پروتکل های بهداشتی دوره تئوری به صورت ویدئو کنفرانس و دوره عملی نیز در دو گروه برنامه ریزی و اجرا شد. همچنین سعی شد با تکیه بر دانش بومی و با استفاده از کارشناسان و تکنسین های خط گرم این دوره برگزار گردد.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:black">فتح نیا در خاتمه افزود:پس از پایان طرح برنامه ریزی برای راه اندازی سه گروه خط گرم فرمان از نزدیک با هزینه بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان انجام شد. </span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D8%B7%20%DA%AF%D8%B1%D9%852.JPG" style="height:300px; width:300px" /></p>Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0330برگزاری انتخابات کمیته انضباط کار درشرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی/feed/856<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر امور كاركنان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: کارکنان&nbsp; این شرکت با حضور در پای صندوق های رای، نمایندگان خود در کمیته انضباط کار شرکت را انتخاب کردند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی،رضا شایگان در حاشیه برگزاری انتخابات کمیته انضباط کار در این شرکت اظهارکرد: پرسنل شاغل در ستاد استان و شهرستان ها با حضور در پای صندوق های رای، نمایندگان خود را در میان کارگران و سرپرستان برگزیدند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی بیان کرد: این انتخابات با حضور و نظارت نماینده اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت غیر متمرکز و با رعایت پروتکل های بهداشتی در ستاد و شهرستانها برگزار و نتایج آرا نیز به صورت ویدئو کنفرانس با کلیه شهرستانها شمارش شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیر امور كاركنان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در این انتخابات، 4 نفر در بخش کارگران و 3 نفر در بخش سرپرستان به عنوان کاندیدا حضور داشتند که در نهایت همکاران مرتضی اکبرپور و مرتضی فوداجی به عنوان نماینده کارگران و سید علیرضا یوسفی به عنوان نماینده سرپرستان با اکثریت آرا انتخاب شدند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">وی اظهارکرد: کمیته انضباط کار که بر اساس قانون کار موظف به پیگیری مسایل انضباطی در شرکت هاست، متشکل از پنج نفر شامل دو نفر به عنوان نماینده کارگران، یک نفر به عنوان نماینده سرپرستان&nbsp; است</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شایگان</span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">با بیان اینکه دو نفر به عنوان نماینده کارفرما از سوی مدیرعامل شرکت به این کمیته معرفی می شوند یادآور شد: بر این اساس همکاران علی محمدی و علیرضا شوکتی راد نیز معرفی شدند. </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B12.JPG" style="height:200px; width:300px" /></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330غبارروبی گلزار شهدای بیرجند با حضور پرسنل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی/feed/852<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به پاس گرامیداشت و</span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">زنده نگهداشتن یاد و</span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">نام شهدا و همزمان با هفته دفاع مقدس، گلزار شهدای بیرجند با حضور جمعی از پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان غبارروبی</span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">و عطرافشانی شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، در این مراسم که امروز و</span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس برگزار شد جمعی از پرسنل این شرکت با آرمان های والای امام راحل (ره) و شهدا والامقام انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی،</span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شهدای مدافع وطن وحرم تجدید میثاق کردند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">حاضران در این مراسم، قبور مطهر شهدا را با گلاب ناب غبارروبی و عطر افشانی کرده و ضمن نثار فاتحه با آرمان های این شهدا تجدید میثاق و</span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به مقام بلندشان ادای احترام کردند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C1.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p>Mon, 28 Sep 2020 00:00:00 +0330پاسخگویی مدیران برق استان به شهروندان در سامانه سامد/feed/851<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">مدیران شرکت توزیع نیروی برق&nbsp; خراسان جنوبی با حضور در سامانه سامد ضمن پاسخگوی&nbsp; به شهروندان، درخواست های مردمی در حوزه برق را بررسی کردند</span></span></span><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">به گزارش دفتر روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی؛ در راستای تاكید استاندار خراسان جنوبی مبنی بر حضور مدیران دستگاه های اجرایی پرمخاطب و ارایه كننده خدمات در مركز ارتباطات مردم و دولت به منظور پاسخگویی از طریق تلفن 111 مهندس دادگر مدیرعامل به همراه معاون فروش و خدمات مشتركین، معاونت برنامه ریزی و مهندسی و مدیران دفاتر حقوقی و روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی&nbsp; ازساعت 10 الی 11:30با حضور در سامانه سامد درخواست های مردمی در حوزه برق را بررسی و راهكار مناسب ارائه كردند</span></span></span><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">بیشتر تماس های هم استانی های گرامی در قالب تشكر و قدردانی از شركت و تعدادی از تماس ها هم درخواست های مردمی با موضوع تامین برق روستایی، تامین برق واحد مسكونی شهری، جابه جایی تیر و درخواست دریافت نیروگاه خورشیدی بوده است که ازمجموع 17 تماس دریافتی تعداد١١ مورد تماس، راهنمایی و اقدام لازم صورت گرفت و سایر موارد نیز بعد از بازدید میدانی به صورت دقیق بررسی شده و نتیجه کارشناسی در كوتاه ترین زمان هم به سامانه سامد و هم به مشتركین متقاضی اعلام خواهد شد</span></span></span><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></p>Tue, 22 Sep 2020 00:00:00 +0330انتخاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به عنوان دستگاه برتر در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت/feed/850<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در جشنواره استانی شهید رجایی صورت گرفت</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">:</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">انتخاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به عنوان دستگاه برتر در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت در بیست و سومین جشنواره استانی شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی معرفی شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در &quot;گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت&quot; به عنوان دستگاه برتر در مجموعه شاخص های عمومی و اختصاصی بر مبنای گروه بندی بندج-1 بخشنامه جشنواره شهید رجایی&nbsp; معرفی&nbsp; و تندیس ولوح تقدیر این موفقیت ارزشمند به مهندس مهدی دادگر مدیر عامل شرک توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اعطا شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">در این لوح تقدیر که به امضای استاندار خراسان جنوبی ورئیس جشنواره شهید رجایی&nbsp; رسیده خطاب به مهندس دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیری برق خراسان جنوبی آمده است: از همت و تلاش ارزشمند و صادقانه جناب عالی و کارکنان آن دستگاه در راستای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و کسب عنوان دستگاه برتر در مجموع شاخص&nbsp; های عمومی و اختصاصی درگروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت و جشنواره شهید رجایی سال 1399 تشکر وقدردانی به عمل می آید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">محمد صادق معتمدیان در ادامه آورده است: امید است با اتکال به&nbsp; خداوند متعال در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عج) و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مد ظله) شاهد پیشرفت هرچه بهتر امور و ارتقاء خدمات دولت تدبیر و امید به مردم شریف استان باشید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">جشنواره شهيدرجايی، به منظور شناسايی و تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی &zwnj;و ملت شريف و بزرگوار ايران اسلامی و همچنین نهادينه&zwnj;كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه&zwnj;های اجرايی در سطوح مختلف، همه ساله در سطوح ملی، دستگاهی و استانی برگزار می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222"><img alt="" src="/uploads/news 99/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C99.jpg" style="height:640px; width:363px" /></span></span></span></span></span></span></p>Sun, 20 Sep 2020 00:00:00 +0430طرح الکترونیکی کردن قبوض کاغذی از تیرماه در خراسان جنوبی عملیاتی می شود/feed/768<p> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه&nbsp;طرح الکترونیکی کردن قبوض کاغذی از تیرماه آغاز می شود گفت: در راستای این طرح سالیانه مبلغی معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان در هزینه ها صرفه جویی میشود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">به گزارش دفتر روابط عمومی، محمد ابراهیم شرکاء در نشست خبری با اصحاب رسانه به&nbsp;طرح جایگزینی قبوض الکترونیکی به جای قبوض کاغذی اشاره کرد و اظهار داشت:&nbsp;طرح الکترونیکی کردن قبوض کاغذی از تیرماه آغاز می شود و در این راستا از مهر ماه به هیچ عنوان قبض کاغذی چاپ نخواهد شد</span>.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">وی به فرایند الکترونیکی کردن قبوض برق اشاره کرد و یادآور شد: مشترکان برق با ارسال شناسه 13 رقمی قبض برق و شماره تلفن هراه مصرف کننده برق به شرکت توزیع نیروی برق استان می توانند از خدمات الکترونیکی صورتحساب قبض برق بهرمند شوند.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اشتان خراسان جنوبی تماس با اتفاقات برق به شماره 121 و مراجعه به سایت شرکت و ثبت اطلاعات شماره تلفن و شناسه قبض را از جمله روشهای اجرای این فرایند معرفی کرد و افزود : ارسال شناسه 13 رقمی قبض با الگوه *</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">P</span>*شناسه قبض#<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به سامانه پیامکی 5000160000 و اعلام شناسه قبض و شماره تلفن هماره مصرف کننده برق به مامورین برق در محل نیز<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از دیگر روشهای اجرای فرایند الکترونیکی کردن قبوض برق می باشد.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">شرکاء با اشاره به&nbsp;مدیریت مصرف و حذف قبوض کاغذی برق بیان کرد:&nbsp;قصد حذف قبض برق را نداریم بلکه قبوض کاغذی به صورت الکترونیکی ارائه می شود</span>.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">شرکاء با بیان اینکه&nbsp;شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">۳۶۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> هزار مشترک دارد تصریح کرد: همچنین بیش&nbsp;از </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> هزار کیلومتر شبکه و تاسیسات در سطح استان وجود دارد</span>.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">وی با اشاره به اینکه نگهداری و حراست از این تاسیسات هزینه های هنگفتی برای شرکت برق به دنبال دارد خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری بسیار خوب شبکه های برق در استان خدمات به موقع و رد کوتاهترین زمان ممکن به مشترکان استان ارائه می گردد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">شرکاء سرانه انرژیِ توزیع نشده به ازای هر مشترک <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>را در خراسان جنوبی بسیار کم عنوان کرد و اظهار داشت: در ایام عید که شاهد وقوع سیل در استان بودیم و در این راستا خسارات زیادی به استان وارد شد، اما در شبکه هایی برق استان خسارات بسیار ناچیز بوده است و توانستیم&nbsp;روستاها را با استفاده از دیزل برق دار کنیم</span>.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">وی بیان کرد: در گذشته برای تعمیر و نگه داری شبکه ها مجبور بودیم برق را قطع کنیم اما از سال گذشته اکیپ های عملیات خط گرم را در شهرستان ها راه اندازی و تجهیز کردیم تا با این اکیپ ها بدون خاموشی و قطع برق شبکه سرویس دهی انجام شود</span>.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود:&nbsp;شرکت برق خراسان جنوبی در ارزیابی که در سال </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">۹۶</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> انجام شده است به عنوان دستگاه برتر استان برگزیده شده است و همچنین در میز خدمت نیز جزو دستگاه های اول بوده است</span>.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی با اشاره به میز خدمت الکترونیکی یادآور شد: در این راستا سامانه ای ایجاد شده است که از صفر تا </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">۱۰۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> درخواست های مشترکین از راه دور به صورت الکترونیکی انجام می شود</span>.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">شرکاء حذف مراجعه های حضوری به ادارات را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">۲۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> خدمت کد دار توسط شرکت توزیع برق خراسان جنوبی به مردم ارائه می شود که تمامی این خدمات به صورت الکترونیکی قابل انجام است</span>.&nbsp;<span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">وی به مدیریت مصرف و الکترونیکی کردن قبوض برق اشاره کرد و تصریح کرد: هدف ما کم مصرف کردن و فشار بر مردم نیست، بلکه هدف درست مصرف کردن و به موقع مصرف کردن است</span>.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">شرکاء با بیان اینکه باید مردم به سمتی هدایت شوند که در اوج بار، کاهش مصرف برق را داشته باشند بیان کرد: در حال حاضر بحث لامپ های کم مصرف در جامعه نهادینه شده است و مردم بیشتر از لامپ های کم مصرف استفاده می کنند</span>.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">وی با بیان اینکه بخشی از مصارف برق در سیستم های سرمایشی است که می توان با صرفه جویی در مصرف انرژی در این حوزه، کاهش مصرف را داشت خاطرنشان کرد: وزارت نیرو مشوق هایی برای بخش های کشاورزی و صنعتی در نظر گرفته است که در این راستا چاه های کشاورزی اگر چهار ساعت در ساعت های پیک خاموش باشند هزینه </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">۲۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> ساعت دیگر برای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آنها رایگان محاسبه می شود</span>.&nbsp;<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی بیان کرد: سال&nbsp;گذشته با مدیریت درست بار، در استان نسبت به استانهای دیگر بسیار کمتر بوده است و امیدوارم سال جاری را با همکاری مشترکان و مدیریت بار بدون خاموشی سپری کنیم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" height="257" src="https://skedc.ir/user_files/news 98/n.sh.2.JPG" width="448" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" height="261" src="https://skedc.ir/user_files/news 98/n.sh.3.JPG" width="448" /></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p>Mon, 17 Jan 2022 22:12:01 +0330معاون بهره‌برداری شرکت توزیع برق خراسان جنوبی عنوان کرد: پیش بینی 294 مگاواتی مصرف برق خراسان جنوبی در پیک تابستان/feed/769<p> <span style="font-size:16px;">معاون بهره&zwnj;برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: پیش بینی می شود وضعیت پیک مصرف استان با 3درصد رشدنسبت به سال گذشته به 294 مگاوات افزایش یابد.</span></p> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیری برق خراسان جنوبی،&nbsp; مهندس هادی منصوریان صبح امروز درشورای معاونان این شرکت اظهار داشت:با همکاری ومدیریت مصرف وصرفه جویی مشترکان، میزان پیک بار استان سال گذشته، 277 مگاوات بوده است.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: "><o:p></o:p></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">وی بر همکاری مشترک