شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

كسب رتبه نخست برق زيركوه در حوزه صيانت از حقوق شهروندي

كسب رتبه نخست برق زيركوه در حوزه صيانت از حقوق شهروندي

مدیر توزیع برق شهرستان زیرکوه  گفت: براساس نتایج منتشرشده ارزیابی از سوی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وصیانت از حقوق شهروندی فرمانداری این شهرستان ، این مدیریت ، موفق  به کسب رتبه نخست حوزه صيانت از حقوق شهروندي در سال 97 گردید.

مهندس ابوذر سلطانی افزود:این ارزیابی همه سالی درسطح ادارات ونهاد های شهرستان برگزارمی شود که این مدیریت با توجه به اقدامات انجام شده و ارائه مطلوب مستندات مربوطه در ارزیابی سال97 موفق به  کسب این رتبه شد.

وی تکریم ارباب رجوع ، بهبود شاخص های فنی وبهره وری وهم چنین شفاف سازی ودسترسی سریع وآسان به خدمات بويژه به صورت غیرحضوری را از جمله ملاک ها وشاخص های مورد ارزیابی در این حوزه ذکرکرد.

مدیر توزیع برق شهرستان زیرکوه ازمساعدت ورهنمودهای مدیرعامل ومجموعه ستاد شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در تحقق این مهم  قدردانی کرد.

سلطانی با تشکر ازتلاش واهتمام تمامی پرسنل این مدیریت در ارائه خدمات صادقانه به مردم شریف شهرستان اظهارکرد: اقدامات وخدمات ارائه شده براساس شاخص های ذکر شده  به مردم ومخاطبان ، کسب رتبه برتر این مدیریت در سطح شهرستان را به ارمغان آورده است.                                                                                                                                                                                                   

                                                                         

آدرس صفحه :