بیرجند
ملاقات مردمی با مدیر عامل دوشنبه هر هفته ساعت 8 الی 12
صفحه اول       آئین نامه و دستورالعمل های توانیر

آئین نامه و دستورالعمل های توانیر

آئین نامه های توانیر

رديف

عنوان

نام فايل

1

آيين نامه تعريف فعاليتهاى تحقيقاتى در صنعت بر ق   

دانلود فایل

2

آيين نامه تعيين شرايط و ادامه عضويت اعضاى كميته تحقيقات شركتها

دانلود فایل

3

آيين نامه چگونگى معرفى، انتخاب و ارزيابى اعضاى هيأت علمى (هيأت داوران) دبيرخانه تحقيقات برق

دانلود فایل

4

آيين نامه پذيرش پروژه هاى طراحى و ساخت نمونه هاى تحقيقاتى در صنعت برق    

دانلود فایل

5

آيين نامه نحوه تصويب و پيگيرى پروژه هاى معرفى شده از طريق بند 4 صورتجلسه 9 دبيرخانه تحقيقات برق 

دانلود فایل

6

آيين نامه حفظ نتايج پژوهش

دانلود فایل

7

آيين نامه پذيرش پروژه هاى دانشگاهى

دانلود فایل

8

آيين نامه نظارت بر پروژه هاى تحقيقاتى

دانلود فایل

9

فلوچارت(گردش تصويب تعريف پروژه)

دانلود فایل

10

فلوچارت(گردش تصويب گزارش نهايي پروژه)

دانلود فایل

11

شرایط عمومی قراردادهای پژوهشی

دانلود فایل

دستورالعمل های توانیر

1

دستورالعمل تعيين محورها وپروژه های تحقيقاتی وفن آوری های مورد نياز شرکت های برق تابعه

دانلود فایل

2

دستورالعمل تعريف و انجام پروژه تحقيقاتى     

دانلود فایل

3

دستورالعمل نحوه ارائه گزارش‌هاى پيشرفت پروژه‌هاى تحقيقاتى   

دانلود فایل

4

دستورالعمل تهيه گزارشهاى نهايى پروژه    

دانلود فایل

5

دستورالعمل گردش كار تاييد گزارش نهايى

دانلود فایل

6

دستورالعمل تهيه مقاله از پروژه پايان يافته     

دانلود فایل

تاللعت

دستورالعمل نحوه ارزيابى پروژه هاى تحقيقاتى 

دانلود فایل

 


تعداد بازدید این صفحه :3943
تاریخ انتشار صفحه : 1396/09/19

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی می باشد
استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است

Power by : RAAKCMS