راهنمای استفاده از خدمات الکترونیکی سایت


پشتیبانی از افراد کم توان

جهت نمایش بزرگتر اقلام موجود در پرتال از منو View گزینه Zoom را انتخاب نموده و بزرگنمایی مد نظر را انتخاب نمایید.
همچنین می توان همزمان از کلید CTRL و + استفاده نمایید.

تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/22

افراد کم توان