چالش‌های پیش روی صنعت برق در مسیر توسعه پایدار سیستم‌های حمل و نقل برقی

منبع : نویسنده: مصطفی اسماعیلی شانزدهیمن کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک- تهران- 10 و 11 اسفند ماه 1395 توضیحات: با توجه به نفش حمل و نقل برقی در کاهش آلودگی هوا، توسعه پایدار این فناوری در برنامه توسعه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. با مطرح شدن مفهوم شبکه هوشمند برق و ویژگی‌های ارتباطی آن در سال‌های اخیر، توجه ویژه‌ای به بحث حمل و نقل برقی شده است. در این راستا،

تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/21