بررسی تاثیر بازآرایی شبکه توزیع به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه - مطالعه موردی شبکه فشار متوسط خراسان جنوبی

منبع : نویسندگان: علی آشورنژاد، محسن مجیدی، محمود خسروی، حمید فلقی، امیر کاظمی پذیرش در: پنجمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد- پژوهشگاه نیرو- تهران- 28 و 29 دی ماه 1395 توضیحات: تلفات توان همواره یکی از مباحث مهم در صنعت برق به شمار می آید. با توجه به بالا بودن سطح جریان در شبکه های فشار ضعیف، تلفات توان در این شبکه ها بالا می باشد. همین امر باعث شده است که تلفات شبکه های فشار متوسط کمتر مورد توجه قرار بگیرد. بررسی تلفات و ارائه
 فایل پیوست

تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/21