راههای برخورد با افراد مشکل ساز در سازمان

منبع : قاله زیر توسط آقای مھندس جواد قربان زاده مقدم نوشته شده که در پیک برق شماره ٥٣٦ مورخ ٦ خرداد ١٣٨٥ نیز به چاپ رسیده است توضیحات: مدیریت در دنیای امروز، ریزه کاریها و مهارتهای بسیاری را می‌طلبد که شناخت ویژگیهای شخصیتی افراد مختلف از دیدگاه روانشناسی به مدیران کمک می کند تا از شیوه‌های مدیریتی بهتری بهره گیرند. مقاله زیر که توسط جواد قربان‌زاده مقدم از قسمت برق شهرستان قاینات ارسال

تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/21