معرفی مزایای اتصال خودروهای برقی به شبکه توزیع برق و بررسی الزامات مورد نیاز

منبع : نویسندگان: مصطفی اسماعیلی، محمد ابراهیم شرکاء، مهدی دادگر پذیرش در: دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر- مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین- 7 و 8 مهر ماه 1395 توضیحات: با توجه به سهم قابل توجه بخش حمل و نقل در تولید آلاینده‌های محیطی، بسیاری از کشورهای جهان به استفاده از خودروهای برقی روی آورده‌اند. با ظهور شبکه هوشمند در صنعت برق، قابلیت‌های بالقوه خودروهای برقی به ویژه سیستم ذخیره‌سازی انرژی آن و امکان تبادل توان با ش

تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/21