مدیریت بهینه بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در سیستم قدرت بااهداف اقتصادی و زیست محیطی

منبع : نویسنده : مهندس علی رضائی ، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی پذیرش در : اولین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر انرژی خورشیدی ایران – تهران ( 15 ام و 16 ام اردیبهشت 1395) توضیحات: ریزشبکه های الکتریکی معمولاً دارای یک کنترل کننده مرکزی هستند که با کنترل کننده محلی واحدهای تولید پراکنده و ذخیره سازهای موجود در سیستم در ارتباط بوده وبا توجه به منحنی بار محلی برنامه تولید توان و ذخیره سازی انرژی را بر اساس اهداف ومحدودیت های مشخصی که د


تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/21