بهینه سازی چند هدفه مبدل واسط سیستم های فتوولتاییک به منظور بهبود کیفیت توان در ریزشبکه های مستقل

منبع : : مهندس علی رضائی، دکتر مجید رضا ناصح، مهندس مرتضی حق شناس پذیرش در : اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی (اردیبهشت 1393 توضیحات: ریزشبکه یک شبکه محلی شامل واحدهای تولید پراکنده، سیستم های ذخیره ساز انرژی و بارهای کنترل پذیر است که می تواند در دو حالت متصل به شبکه سراسری یا مستقل از آن (جزیره ای) مورد بهره برداری قرار بگیرد.. سیستم های فتوولتاییک یکی از منابع تجدیدپذیر انرژی هستند

فایل پیوست : دانلود 

 


تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/21