EN
شعار سال

برچسب انرژی

تنوع و تعدد وسایل برقی خانگی و گرایش مردم به استفاده از وسایل برقی ، بخش خانگی را به یکی از پرمصرف ترین بخش های مصرف کننده در کشور تبدیل کرده است. بطوری که این بخش حدود 33 درصد ازمصرف برق درکشوررابه خود اختصاص داده است، با بررسی های انجام گرفته مشاهده می شود که عمده هزینه برق خانواده های ایرانی به استفاده از لوازم روشنایی و وسایل برقی خانگی اختصاص دارد و انتخاب و استفاده نادرست از این لوازم مهمترین دلیل افزایش هزینه برق در خانواده هااست .

برچسب انرژی امروزه بر روی کلیه وسایل وجود دارد و مصرف‎کننده را با میزان کارایی و مصرف انرژی هر یک از وسایل برقی آشنا می‎کند. مصرف کنندگان در صورت خرید و استفاده از وسایل برقی دارای رتبه های بالا (A وB) می توانند مصرف برق خود را بطور قابل توجهی کاهش دهند. توجه به برچسب مصرف انرژی و خرید وسایل دارای برچسب مصرف انرژی، باعث کاهش مصرف و هزینه برق مصرفی تا حدود 15درصد خواهد شد.

برچسب انرژی

برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و مصرف‎کننده را با میزان کارایی و مصرف انرژی هر یک از وسایل انرژی بر خانگی آشنا می‎کند. همچنین اطلاعات مشترکین درخصوص همه وسایل و اطلاعات اختصاصی مربوط به هر وسیله انرژی بر را در اختیار مصرف‎کنندگان قرار می‎دهد.

برچسب انرژی از قسمت‎های مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت نمایانگر اطلاعاتی است. که به طور مثال خریداران ماشین لباسشویی می‎توانند با توجه به این اطلاعات در هنگام خرید، دستگاهی را انتخاب کنند که در مقایسه با سایر مدل‎های مشابه دارای کارآیی و بازدهی بیشتری باشد.

سه بخش اولیه این برچسب که در تمامی وسایل برقی خانگی مشترک می‎باشد به ترتیب نمایانگر علامت تجاری، نام شرکت سازنده و مدل دستگاه می‎باشد. بخش چهارم برچسب انرژی بوسیله 7 حرف لاتین از A تا G در هفت رنگ درجه‎بندی شده است که هر یک از حروف و رنگها معرف درجه‎ای از کارایی ومصرف انرژی دستگاه می‎باشد . حرف A‌ مندرج درروی فلش با رنگ سبز پررنگ نشانگرکمترین مصرف انرژی و بیشترین بازدهی دستگاه و حرف G مندرج درروی فلش با رنگ قرمز نشانگر بیشترین مصرف انرژی و کمترین بازدهی دستگاه است. بنابراین هر چه رتبه دستگاه بالاتر باشد کارایی آن نسبت به میزان انرژی که مصرف می‎کند بیشتر است، لذا مصرف‎کنندگان می‎توانند در هنگام خرید وسایل برقی خانگی با دقت و توجه به حرف لاتین و یا رنگ درج شده در این قسمت از میزان کارایی و بازده دستگاه اطلاع یابند.

بخش پنجم، نمایانگر مصرف انرژی دستگاه بر اساس استاندارد ملی تدوین شده در بخش آزمون استاندارد می‎باشد و سایر بخشها بیانگر اطلاعات اختصاصی در مورد هر یک از وسایل است. بطور مثال بخش‎های ششم و هفتم در ماشین لباسشویی نشانگر میزان قدرت پاک‎کنندگی و آبگیری دورتند دستگاه می‎باشد و آخرین بخش نیز آرم مؤسسه استاندارد را نشان می‎دهد.

فواید استفاده از برچسب انرژی

استفاده از برچسب انرژی مزایا و فواید گوناگونی برای مصرف‎کنندگان اینگونه وسایل دارد که از آن جمله می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:

- انتخاب درست و آگاهانة مردم در هنگام خرید وسایل خانگی

- آشنا ساختن مصرف‎کنندگان با میزان کارآیی و بازدهی وسایل برقی خانگی

- بهینه‎سازی و کاهش مصرف وهزینه انرژی در خانواده‎ها

- کاهش آلودگی محیط زیست

- آشنا سازی مصرف کنندگان نسبت به اطلاعات اختصاصی ویژه ومشترک هر وسیله انرژی بر

تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/15

تاریخ بروز رسانی صفحه : 1401/04/07

تعداد بازدید: 186

افراد کم توان