ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
1 زهرا ضامن کارشناس IT 056-32400458 it@skedc.ir

 


تاریخ ایجاد صفحه : 1400/01/30

افراد کم توان