Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/skedc/domains/skedc.ir/public_html/views/postView.php on line 29 شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی: وضعیت شبکه های توزیع برق در خراسان جنوبی مطلوب است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی: وضعیت شبکه های توزیع برق در خراسان جنوبی مطلوب است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: علی رغم پراکندگی که در استان وجود دارد در حال حاضر وضعیت شبکه های توزیع برق در خراسان جنوبی مطلوب است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان، مهندس محمد ابراهیم شرکاء صبح دیروز در مراسم افتتاحیه ارزیابی نظارت عالیه شرکت توانیر اظهار داشت: در اصلاح و بهبود اقدامات،با برگزاری کمیته های مرتبط و جلسات متوالی،همفکری و تبادل نظرها انجام و بهترین نتایج و خروجی جلسات به مرحله اجرا در می آید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان این مطلب که با وجود کم بودن مشترکین شرکت توزیع برق استان  شبکه های توزیع بسیارگسترده است بیان کرد: ما به ازای هر مشترک حدود ۳۶ متر شبکه داریم درحالی که  در کشور میانگین این رقم ۱۲ متراست.

شرکاء  تصریح کرد: علیرغم پراکندگی که وجود دارد در بحث نگهداری شبکه، بهره برداری، نرخ انرژی‌توزیع نشده و تلفات شبکه های برق، شاخص های بهره برداری بسیار خوب و قابل قبول است که این نشانه تلاش و زحمات شبانه روزی همکاران ما در صنعت توزیع برق استان است.

شرکاء اظهار داشت: زمانی که شبکه های ما استاندارد باشد و نظارتهای برنامه ریزی شده و بازدیدهای مستمر داشته باشیم بالطبع نرخ انرژی توزیع نشده کاهش داشته و افزایش رضایت مشترکین را به دنبال خواهد داشت....

آدرس صفحه :